Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7157 (Patnja kao sredstvo pročišćavanja duše ili ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7157, 1 Srpanj 1958

PATNJA KAO SREDSTVO PROČIŠĆAVANJA DUŠE ILI LJUBAV…

Štogod doprinosi spram dušine zrelosti će od strane vas često biti doživljeno kao teret ili nevolja, jer to su učestalo sredstva pripomoći za pročišćavanje duše kako bi ju se učinilo zdravom i prijemčivom za svjetlo. Unatoč tome, jedna izuzetno učinkovita sredstva postoje koja su manje bolna za vas ljude: Djela nesebične Ljubavi prema bližnjemu… Onda će duša sazrijeti vrlo brzo, ona će neprestano postizavati više snage i obnovit će i promijeniti svoju prirodu kroz Ljubav. Međutim, u većini slučajeva vama ljudima nedostaje Ljubavi, vi i dalje gajite puno sebične Ljubavi, vi još niste postali potpuno nesebični u vašem razmišljanju i djelovanjima, i prema tome dušino pročišćavanje mora prosljediti pomoću drugih sredstava, takvih poput patnje i bolesti, briga i nevolja, koje će vas onda opteretiti i zahtjevati svu vašu vjeru kako bi se od njih ponovno oslobodili. Jer u vrlodubokoj vjeri vi bi bili sposobni povjeriti sve vaše probleme i patnje Meni, vi bi ih bili sposobni izručiti Meni i naknadno također biti sigurni da ću ih Ja oduzeti od vas. Ali ova je vrloduboka vjera, opet, jedino rezultat Ljubavi… I stoga će ona uvijek ostati stvar najveće važnosti, Ljubav ne može biti isključena; Ljubav je ispravno i najsigurnije sredstvo oslobađanja sebe samoga od bolesti i patnje, od svih vrsta briga… Ipak, u drugu ruku, vi ne shvaćate koji se blagoslovi javljaju za dušu ako vi ljudi također strpljivo uzmete sva bremena na vas same, ako vi ponizno sve otrpite poradi sazrijevanja vaše duše… Jer ni jedna duša nije već toliko sazrijela da će ona, pri umiranju, biti takve kristalne jasnoće da bi Moje svjetlo Ljubavi bilo sposobno prožeti ju bez zaprečenja/smetanja…

Nedostaci više manje prianjaju uz svaku dušu, i što ih ona može više odbaciti na Zemlji to će sretnija biti pri ulasku u kraljevstvo onostranog i zahvaliti Meni, svojem Bogu i Ocu, za vrijeme isprobavanja/kušnje na Zemlji, bez obzira kako teška ona bila. I svaki dan u zemaljskom životu je, naposlijetku, jedino jedna mogućnost za iskušavanje, svaki dan je mogućnost za dušu da sakupi duhovna blaga, i svaki dan prolazi mimo i dužina vremena do njezina odlaska sa ove Zemlje se sve više smanjuje… On neće trajati zauvijek, ali stanje duše, ako je ona nesavršena, može trajati vječno… I ako bi vi ljudi jedino uvijek uzeli u obzir patnju koju morate otrpjeti kao sredstva za pročišćavanje, kao uvjet za čišćenje vaše duše od svih slabosti i mana koji i dalje prianjaju uz nju, vi bi doista blagoslovili patnju i bili radosni zbog nje, budući bi ona rezultirala u vašem duhovnom napretku i jednog dana bi vi također shvatili zašto je ona bila nužna tijekom vašeg zemaljskog postojanja. Vi trebate naučiti gledati na svaki dan kao korak na ljestvama ka savršenstvu… ali vi ćete se također morati njima uspeti kako bi postigli cilj. Jednog dana ćete shvatiti kako su beskorisni bili ti dani kada niste morali otrpjeti ništa… ukoliko ih ne sprovedete tako što ste Ljubav-no aktivni… Onda će se količina patnje također umanjiti, i ne bi doista bilo toliko puno nevolje i bijede u svijetu ako bi ljudi prakticirali Ljubav, ako bi uložili napor vršiti djela nesebične Ljubavi i na taj način unaprijedili zrelost duše na najprirodniji način. Ali ako morate patiti onda budite zahvalni za to i, unatoč svega, stremite oblikovati vaš život u Ljubav, jer vaš život na Zemlji je jedino kratak ipak on je odlučujući za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth