Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7151 (Prirodna katastrofa prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7151, 22 Lipanj 1958

PRIRODNA KATASTROFA PRIJE KRAJA…

Zemlja će biti uzdrmana u samim njezinim temeljima, jer ljude treba vrlo jasno podsjetiti na kraj samo još jednom, tako da će se pomisao o smrti pojaviti u njima kada vide sebe na nemilosti sila nad kojima nemaju kontrolu. Mnogi će se ljudi u stvari čuditi kako se zbivaju ova zemaljska podrhtavanja ali događaji u brzom slijedu im neće dati vremena za odgovor… Jer onda će slijediti detonacije ogromnih proporcija u različitim područjima svijeta koje će činiti ljude nesposobnima za razmišljati, ove će onda biti popraćene divljanjem prirodnih elemenata sa nezamislivim posljedicama, opseg čega može jedino biti procijenjen od strane preživjelih nakon događaja. Oni će biti skloni vjerovati da su ljudski naučni eksperimenti bili uzrokom ovog nevjerojatno golemog djela uništenja. Međutim, oni će biti u krivu… To je Moj glas koji hoće i mora odjeknuti snažno, budući ljudi više ne slušaju Moj nježni glasić, i poradi njihove vlastite koristi potrebna je posljednja izbaviteljska misija prije kraja koji ubrzo slijedi. Bezbrojni će ljudi kako slijedi izgubiti njihove živote, dobri i zli ljudi će pasti žrtvom djelu uništenja ali to i dalje može biti blagotvorno za preživjele ako oni nauče iz toga njihovu lekciju, ako nauče prepoznati Mene i od tada hodaju njihovu stazu zajedno sa Mnom… Ja Sam odavno nagovijestio ovaj događaj unaprijed ipak nailazim na malo vjere, budući su ljudi nesposobni zamisliti prirodnu katastrofu na tako ogromnoj skali i budući se ništa ove vrste nikada prije nije doživjelo još od početka ovog zemaljskog perioda… Ipak to je uvijek bilo spomenuto, i kad bi ljudi imali jedino komadić vjere u Moju Riječ oni bi također očekivali jednog dana ono što im je nagoviješteno davno prije. U posljednjim danima, međutim, sva je vjera iščeznula (Luka 18:8) i čak Moji Vlastiti nalaze teškim uzeti ova proglašenja dovoljno ozbiljno premda su voljni i uvijek ujedinjeni sa Mnom putem Ljubavi.

Međutim, iznenada i neočekivano prvi će znaci postati očigledni, svemirske promjene će sebe očitovati i izgleda kako sve napušta svoj zakonski red; čudna opažanja će biti napravljena po pitanju kretanja zvijezda i u kratkim vremenskim razmacima se zbivaju alarmantna zamračenja (eklipse), ali opet i iznova će slijediti jedan prividan period spokoja dok prirodni elementi nisu tako iznenada i užasno oslobođeni da nitko neće imati vremena za sagledavanja/promišljanja, i onda će jedina dostupna pomoć biti mentalno zazivati Mene za zaštitu u najvećoj pogibelji i opasnosti… Svi ljudi koji su prethodno prihvatili informaciju… čak ako im ona nije izgledala vjerodostojna… će biti uvelike blagoslovljeni budući će oni znati u svezi ovog jedinog puta i jedino Me trebaju zazvati u duhu i Istini (Ivan 4:24 + Joel 2:32). Ali mnogi od njih će biti nesposobni misliti i Ja im mogu jedino savjetovati da se okrenu već unaprijed ka Meni apelirajući Mi za zaštitu… i Ja ću prihvatiti ovaj zahtjev, budući to/on također prikazuje njihovu vjeru u Mene koju Ja onda jasno želim osnažiti… Kako će se događaji zbiti to vama ljudima ne treba biti objašnjeno budući od toga ne bi imali koristi; ali vi možete vjerovati činjenici da će se to dogoditi i da će prevazići nevolju i bijedu koja se dosada pojavila. I vi možete također obavijestiti vaša bližnja ljudska bića o tome sa unutarnjim uvjerenjem, jer to može jedino biti blagoslov za njih da znaju da je sve predodređeno od strane vašeg Boga i Stvoritelja, međutim, ne kako bi vam prouzročilo štetu nego jedino da bi pomoglo vašim dušama koje su u izuzetnoj opasnosti zastraniti. Jer uskoro nakon toga će se dogoditi kraj ove Zemlje, međutim, ovo neće biti ubrzano od strane Mene nego prouzročeno od strane ljudske volje koju Ja unatoč tome neću spriječiti od ostvarivanja sve-uništavajućih eksperimenata, jer vrijeme je došlo za neduhovnu ljudsku rasu kada će se morati dogoditi razdvajanje duhova… budući će sve što je bilo napustilo Božanski red trebati biti ponovno uvedeno u red, tako da viši razvoj koji je zapeo može nastaviti napredovati na Novoj Zemlji, kojoj će Moja Ljubav, mudrost i moć dopustiti da iznova nastane sukladno Mojem vječnom planu Spasenja.

AMEN

Spread the Truth