Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7148 (Prosvjetljenje učenika se jedino dogodilo nakon Isusovog raspeća…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7148, 19 Lipanj 1958

PROSVJETLJENJE UČENIKA SE JEDINO DOGODILO NAKON ISUSOVOG RASPEĆA…

Ja vam još imam puno toga za reći ali vi to ne možete pojmiti (Ivan 16:12)… Koliko često li Sam govorio ove Riječi Mojim učenicima koji su zasigurno uvijek bili oko Mene a ipak često nesposobni razumjeti tko im je govorio i odnos kojeg su imali sa Onim Koji im je govorio… Međutim, oni još nisu bili prosvjetljeni od strane Mojeg Duha… Oni su bili jedino sposobni primiti Mojeg Duha nakon što Sam ponudio žrtvu na Križu za cijelo čovječanstvo. Prethodno tome bilo bi potpuno besmisleno uvesti Moje učenike u najdublju mudrost, premda Sam prethodno izveo rad njihova pripremanja. Jer njihov rad se jedino sastojao od odlaska u svijet da proglase Evanđelje Ljubavi ljudima i obavijeste ih o Meni i Mojem činu Spasenja, budući je bilo od najveće važnosti za sve ljude da Me smatraju za njihova Spasitelja od grijeha i smrti, Jedinog Koji je bio sposoban osloboditi ih od noći smrti. To što su Moji učenici trebali znati za ovu učiteljsku službu im je bilo otkriveno kroz Mojeg Duha, i time su oni bili sposobni ispuniti ovu učiteljsku službu ispravno, oni su bili sposobni ljudima osigurati razjašnjenje ako su ga zatražili i povremeno su također bili sposobni jasno vidjeti u duhovno kraljevstvo… Kroz njihov kontakt sa Mnom i kraljevstvom svjetla oni su bili podučeni iz ovog kraljevstva i tako su oni sami bili blistavo prosvijetljeni…

Oni su Me prepoznali kao njihova Boga i Stvoritelja od vječnosti, kao njihova Oca Koji se spustio do Njihove djece kako bi im pomogao u njihovoj golemoj duhovnoj nedaći. Ali oni su jedino stekli ovo apsolutno shvaćanje nakon izlijevanja Mojeg Duha, nakon Mojeg uzašća na Nebo… Sve dok Sam i dalje živio među njima oni su Me smatrali za ljudsko biće, premda je Božanstvo unutar Mene neprestano Sebe izražavalo, i verbalno baš kao i kroz akcije čovjeka Isusa. To je moralo biti na ovaj način, oni su morali biti sposobni promatrati Moj život na Zemlji do Moje smrti sa potpunom nepristranošću, jer oni su, također, bili slobodna bića čijem razmišljanju, volji i akcijama nije bilo dozvoljeno biti određenima od strane bilo kakve vrste prisile… Posljedično tome, nije im sve moglo biti otkriveno prije izljevanja Duha, budući bi ih to uništilo, to jest, oni ne bi bili sposobni nositi se sa time mentalno i niti bi oni bili sposobni postati prikladni glasnici za Moje učenje Ljubavi, koji su trebali kao Moji Vlastiti ići među ljude i također im nije bilo dozvoljeno priskrbiti im prisilni dokaz vjere. Ja Sam poznavao Moje učenike, Ja Sam znao njihovo stanje zrelosti i uvijek im dao ono što su bili sposobni razumjeti… ali shvaćanje im je došlo u trenutku kada se Moj Duh izlio na ove učenike.

Svaka osoba će biti podučena na ovaj način ako Ja osobno mogu zapaliti svjetlo u njemu, i jedino onda će više duboka mudrost, o kojoj on ranije nije imao nikakvog razumijevanja, njemu biti učinjena pristupačna. Unatoč tome, vi, Moji učenici posljednjih dana, trebate iznova raširiti znanje koje primate diljem svijeta, jer ono može doprinjeti žudnji osobe za Mojim Duhom… Ali jedino onda će znanje koje je prethodno prihvatio sa njegovim razumom njega učiniti sretnim, ali ono najprije mora ući u njegovo srce kako bi oživjelo i onda će svjetlo shvaćanja biti u njemu zapaljeno… I prema tome vi bi uvijek trebali proglašavati prije svega Moje učenje Ljubavi, jer jedino Ljubav omogućava Meni izliti Mojeg Duha, Ljubav jedina zapaljuje svjetlo, jer Sama Ljubav je vječno svjetlo, i svatko tko živi u ovom svjetlu je uistinu izbjegao tami, sve tajne mu se otkrivaju, jer Ja očitujem Sebe i on će biti blaženo sretan.

AMEN

Spread the Truth