Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7136 (Pra-grijeh i značaj Djela Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7136, 1 Lipanj 1958

PRA-GRIJEH I ZNAČAJ DJELA SPASENJA…

I tako ćete uvijek biti podsjećani na to da sam Ja na križu umro za vas …. vas ljude na zemlji kao i sve još neizbavljene duše u ‘onostranome’ uvijek podsjećam, ili vam šaljem spoznaju o tome, ako još niste saznali, jer ne smijete ostati neupućeni želite li ikada dospjeti do blaženosti/sreće. Što koristi vama ljudima, ako i znate o ‘čovjeku Isusu’, Koji je Svoj zemaljski život završio smrću na križu, ako ne znate o duhovnom značenju Njegove smrti na križu, o Njegovoj misiji koju je čovjek Isus ispunio radi griješnog čovječanstva. Čak i kad vam se kaže: On je čovječanstvo izbavio od grijeha …. ne shvaćate, i to za vas ostaju samo riječi čiji smisao ne razumijete. I sve dok niste upućeni u obrazloženje vašeg ovozemaljskog postojanja kao čovjeka, nećete ni razumjeti zašto se čovječanstvo naziva griješnim …. i pored toga što nitko nije bez grijeha.

Ali djelo spasenja/izbavljenja Isusa Krista tek dobija na značenju kada znate/razumijete pra-grijeh, koji je uopće uzrok vašeg zemaljskog postojanja. Taj grijeh u svoj veličini nije za usporediti sa griješnošću ljudi, iako je potonje tek posljedica prethodnoga. A što čovjek na zemlji zgriješi, to bi jednom i mogao okajati na zemlji ili u onostranom carstvu, pa čak kad bi mu za to bilo potrebno jako puno vremena …. ali okajati pra-grijeh vama ljudima nije moguće, niti za vrijeme zemaljskog postojanja, a ni u onostranom carstvu, jer taj pra-grijeh se nije sastojao od prekršaja jednog po sebi već nesavršenog bića, već je bio počinjen od bića koja su se nalazila na vrhuncu savršenosti, bića kojima nije nedostajalo svjetlo spoznaje, koja su si dopustila da ih povede vjerovanje kako će Me nadvisiti …. dakle bića koja su zbog svog obilja svjetlosti i moći postala naduta/ohola.

Taj grijeh ne može biti okajan od (strane) samog stvorenja, i vječnosti ne bi bile dovoljne za oslobađanje od tog grijeha. Putem tog grijeha su stvorenja propala u ponor (lit. u najdublju dubinu), što znači izgubila su svjetlo i moć, istovremeno se okrećući u nasuprotno, izgubili su sve božanske atribute, primajući sva loša svojstva i nagone, postajući Mojim protivnicima …. sve dok se njihova duhovna supstanca nije potpuno ukrutila i oni svoga postojanja nisu više bili niti svjesni. I to ukrućeno duhovno sam Ja onda prognao/pretočio/prokleo u formu, što znači razložio sam ga na bezbrojne duhovne čestice i ‘uplodio’ ga u bezbrojna djela stvaranja, koja su Moje ljubav, moć i mudrost stvorile samo sa jednom jedinom namjenom, a to je kako bi to pâlo duhovno ponovo privele k Meni, jer je bilo predviđeno/predodređeno za sreću/blaženost koju može naći jedino uz Mene.

I taj prolazak kroz stvaranje je čin okajanja nemjerljive krivice, ali on se događa u stanju prinude (morati), pri svezanoj/fiksiranoj volji, i zbog toga ne može biti smatran stvarnim okajanjem onoga grijeha.

Dakle stvorenje mora opet dospjeti u stanje u kojem se slobodnom voljom žudi osloboditi svoga grijeha, gdje mu može biti dano toliko spoznaje da uvidi kako se je ogriješilo i kako ipak postoji još jedan put za oslobađanjem od ovoga velikoga grijeha. Mora znati da je taj put – put prema križu, da je oslobađanje od pra-grijeha mogućno jedino putem priznavanja Božanskog Izbavitelja i Njegovog djela izbavljenja/iskupljenja/spasenja i da se taj put ka križu mora proći za vrijeme zemaljskog života, kako bi nakon njega opet mogao biti primljen u carstvo svjetla, koje i jeste stvarna domovina ljudi na zemlji.

A i u onostranome, Moja ljubav još prilazi/naklonjena je dušama koje ginu u dubini. I u onostranome duše saznaju o Mome djelu izbavljenja/spasenja, i tamo još mogu krenuti ka Meni putem Isusa Krista, međutim ne mogu više postići isti stupanj savršenosti koji su mogle postići na zemlji putem priznavanja/prihvaćanja Isusa Krista kao Božjeg Sina i Spasitelja svijeta, u Kome sam se Ja Osobno utjelovio, a kako bih došao do one prihvaćenosti/priznatosti koju su Mi nekoć uskratili.

Vi ljudi morate znati o velikom značaju djela spasenja, ime Isusa Krista ne smijete zvati samo kao ime jednog čovjeka visokih etičkih ciljeva Koji je jednom hodao zemljom. Bila je to značajna misija, koja je bila svrha Njegovog nekadašnjeg boravka na zemlji, i nju biste trebali težiti dokučiti sve dok je u vama još i malo nejasnoće, jer o vašoj spoznaji i o vašoj dobroj volji ovisi hoćete li vaš zemaljski put (život) proći sa uspjehom, hoće li vas carstvo koje je vaša stvarna domovina ponovno prihvatiti.

AMEN

Spread the Truth