Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7134 (Božja Ljubav jedino je učinkovita po otpuštanju otpora…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7134, 29 Svibnja 1958

BOŽJA LJUBAV JEDINO JE UČINKOVITA PO OTPUŠTANJU OTPORA…

Moja Ljubav vas je tokom vašeg cijelog razvojnog hoda prema gore nosila uz neprestano strpljenje …. I u vrijeme vašeg zemaljskog života imate Moju Ljubav no Ja ju radi vaše slobodne Volje moram prigušiti, Njena Snaga i učinkovitost moraju ostati u pozadini sve dok vaša slobodna volja ne postane spremna prisvojiti ju, sve dok vi svoja srca dobrovoljno ne otvorite Mojoj Ljubavi. A to se događa samo kad se okrenete Meni, kad Mene, vašeg Boga i Tvorca …. priznate i žudite za tim da sa Mnom budete povezani.

Ako čovjek nema žive vjere u Mene, teško da će gajiti tu iskrenu želju, on će prolaziti kroz život u najdubljoj ravnodušnosti naspram svega Božansko-duhovnoga, neće se zanimati sa mislima koje se tiču njegovog unutrašnjeg života, njemu će drugi život pored njegovog zemaljskog života biti stran, no njega (takav život) vodi svaki čovjek koji traži vezu sa Mnom. A tako je nemoguće da ga Moje Ljubavno zračenje neobično dotakne, pošto Ja ne primjenjujem prisilu da bih ljude tijekom života privukao Sebi. Pa i pored toga Moja Ljubav ne miruje …. Ja se trudim utjecati na takve ljude pošto ne odustajem ni od jedne duše sve do njenog odlaska sa ove Zemlje.

Moja Ljubav nalazi mnoga sredstva koja služe samo jednoj svrsi a to je da preusmjere misli ljudi iako su ta sredstva vrlo često bolna. Ljubav vas je nekoć stvorila i ta Ljubav nikad ne prestaje. Tko si ozbiljno razmisli o tim riječima taj ni ne zatvara svoje srce pred zračenjem Moje Ljubavi, i on će dakle moći zabilježiti značajan plus u odnosu na nevjernog čovjeka koji je još daleko od Mene pa čak i ako se čini zemaljski bogato blagoslovljen ….

No vrijeme zemaljskog života je kratko ali kad dijete zna da je dobro zaštićeno u rukama Oca, ni ne boji se trenutka smrti. A tu izvjesnost ima čovjek koji se dobrovoljno okrenuo ka Meni, koji je otvorio svoje srce i na kojem je tad i Moja Ljubav mogla biti učinkovita pošto više ne nailazi na otpor. No drugačije je duševno stanje onoga koji Mi se sam zatvorio …. koji je na Zemlji živio bez Mene i tad s pogledom na smrt nema tu usrećujuću izvjesnost da će rukama brižnog Oca biti prenesen u jedno drugo Kraljevstvo …. koji takvo Kraljevstvo nije želio priznati i koji sa strahom nesvjesno očekuje nešto prijeteće pošto duša osjeća da neće prestati postojati ….

Moja Ljubav se neprestano trudi da zadobiti ga no Ona na čovjeka ne utječe protiv njegove volje, Ona mu se neće nametati jer je neučinkovita kod otpora, a od njega čovjek sâm mora odustati sukladno iskonskom zakonu, a neprestano mu se pomaže; niti jednog čovjeka ne prepuštam njegovoj sudbini, borim se za njegovu dušu sve do smrti …. No kad slaba sredstva nisu dovoljna koristim jača kako bih postigao uspjeh, zbog čega život čovjeka neće proteći ravnomjerno, u miru i lagodnosti nego uvijek nanovo udarci sudbine prekidaju prividan mir što može biti poticaj za to da čovjek traži vezu sa Mnom ….

A što je Kraj bliže toliko će bolnija morati biti Moja odgojna sredstva, sve dok na koncu ljudima ne bude dan jedan toliko vidan znak Moje Moći da bi moglo doći do okretanja Meni u velikoj mjeri …. No još i tad će im volja ostati slobodna i još i tad im nudim Moju Ljubav ali ih ne silim da Ju prihvate ….

AMEN

Spread the Truth