Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7129 (Svakodnevno zazivajte Isusovo ime…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7129, 24 Svibanj 1958

SVAKODNEVNO ZAZIVAJTE ISUSOVO IME…

(Filipljanima 2:9, 10)

Sa Mnom i u Moje ime vi bi trebali započeti svaki dan, voditi svaki poduhvat i tako ispun-javati/iti vaše dnevne dužnosti, i možete također biti sigurni da će vaš rad biti blagoslovljen, bilo da je riječ o zemaljskoj ili duhovnoj aktivnosti. Ali čim hodate sami, to jest, bez da ste zatražili za Moju asistenciju, (u)činit ćete puno besmislenog posla, morat ćete se boriti sa poteškoćama ili nećete uvijek biti uspješni. Samo jedna iskrena/srdačna misao će već osigurati Moju asistenciju, a ako Me svjesno zazivate za Moj blagoslov i podršku onda će se sve odvijati kako treba samo po sebi, a vi ćete biti u stanju spokojno vršiti vaš dnevni rad.

Vi uvijek trebate znati kako ste opkoljeni mračnim silama koje su u stanju pristupiti vam (ili ‘ući u vas’) ako se propustite okružiti sa zaštitnim zidom zazivajući Moje ime, tražeći Me da blagoslovim vaš rad. I jednom kada su stekli pristup do vas biti će puno teže odbiti ih ponovno nego što bi bilo da ste im odbili pristup od samog početka. Jer oni slabe vašu volju, koja može nadoknaditi što je zanemarila učiniti jedino sakupljajući svu svoju snagu: zazivajući Me za pomoć.

Za vaše duše se neprestano vodi borba, i vaša pobjeda je često otežana ovim mračnim silama, ali to je učestalo do vas, pošto vi možete zatražiti neograničenu snagu i to bi uvijek i trebali učiniti putem iskrene molitve za Mojim vodstvom, Mojom zaštitom i Mojim blagoslovom… Zato vi nikad ne bi trebali započeti vaš dnevni rad bez Mene, vi bi trebali zazivati Moje ime u vašem srcu, apelirati za učvršćivanje vaše volje i u potpunosti Mi se predati… Onda vas Ja mogu zaštititi od neprijatelja vaših duša (= Sotone), onda ćete biti okruženi bezbrojnim svjetlosnim bićima koja će ga odbiti primiti/propustiti, onda ćete radosno i oslobođeni brige vršiti vaš dnevni posao svjesni snage i unutarnjeg mira. I onda vas više ništa neće biti u stanju uznemiriti pošto znate kako sam Ja uvijek prisutan i uređujem sve.

Unutarnja veza sa Mnom je najbolje jamstvo za ostvarivanje vaših planova, bilo da je riječ o zemaljskim ili duhovnim aferama, jer onda Ja Osobno mogu uvijek utjecati na vas i vaše misli i usmjeravati vaše akcije ispravno i na vašu dobrobit. Ipak, čim se odvojite od Mene, čim oslabite/olabavite vezu, različite misli transmitirane od strane Mojeg neprijatelja će početi dominirati nad vama i lišit će vas vašeg unutarnjeg mira, one će vas zabrinjavati i ostaviti vas otvorenima za opake sile koje će nastaviti rad unutarnje dezintegracije i nesklada, tako da čak ni vaš dnevni rad neće biti blagoslovljen a vaša duša će biti u opasnosti da ju on zarobi.

I još jednom, vi sebe možete osloboditi od ove opasnosti jedino ako svoje pribježište nađete u Meni, jer Ja sam uvijek spreman pomoći vam u vašim duhovnim poteškoćama. Ali bez Mene vi sebe ne možete osloboditi od njega (= Sotone) i njegovog utjecaja, bez Mene ste preslabi i prema tome prepušteni njegovoj milosti. Međutim, vi sve takve pritiske možete izbjeći ako sebe besprekidno predajete Meni i Mojoj zaštiti, ako uvijek zatražite Moj blagoslov, ako vašu fizičku i duhovnu dobrobit prepustite/preporučite Meni i nikad ne zanemarite zazivati Moje ime… i tako Me otvoreno priznate u Isusu Kristu… Onda ćete podići zid kojeg Moj neprijatelj neće biti sposoban srušiti, jer on će pobjeći od Mene i Moga imena, i na taj način će vas on također pustiti samo ako vjerno izgovarate Moje ime u svakoj nevolji i opasnosti.

AMEN

Spread the Truth