Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7120 (Posljednja večera – Pričest – Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7120, 14 Svibanj 1958

POSLJEDNJA VEČERA – PRIČEST – LJUBAV… 

Sa Mnom ne može biti sjedinjenja bez ljubavi, pošto je ljubav Moja temeljna priroda i jedino ono što je istovjetno/jednake prirode Mi se može pripojiti, otud čovjek koji Mi se želi pripojiti mora imati srce koje je ispunjeno ljubavlju… Inače je takva veza nemoguća… I zato bi vi također trebali biti u stanju razumjeti događaje na Posljednjoj Večeri, koja vas može sjediniti sa Mnom jedino ako se u vama zapalila ljubav… jer jedino onda će Moje prisustvo u vama biti moguće.

Od koje su dakle koristi izvanjski običaji sve dok zanemarujete ono što je najvažnije… prakticiranje ljubavi… ‘Onaj koji ostaje u ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu (1 Ivanova 4:16)…’ Otud vi znate koji su uvjeti za Moje prisustvo i ne možete od Mene očekivati skretanje od ovog uvjeta ako samo izvršavate izvanjsku akciju koju ste sami izmislili pošto ste podbacili razumjeti duhovno značenje Mojih Riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene (Luka 22:19)…’ Život ljubavi je preduvjet da bi se Mene Osobno primilo u vaše srce a Moji učenici, sa kojima sam Večerao, su živjeli takav život ljubavi… Posljedično tome, oni su također razumjeli Moje Riječi sa kojima sam ih istovremeno postavio u njihovu (ili ‘im istovremeno odredio njihovu’) učiteljsku službu… Jer oni su trebali distribuirati kruh života kojeg su primili od Mene kada Sam im uručio zemaljski kruh… Oni su trebali ponuditi živu vodu njihovoj braći, baš kao što Sam Ja njima predao pehar vina… A pošto Sam Ja Osobno bio ‘Riječ koja je postala tijelom’ (Ivan 1:14) Ja Sam onima koji su sudjelovali u Večeri dao Samog Sebe i uvijek ću dati Samog Sebe onima koji Me žele primiti, Ja ću ih također hraniti sa kruhom života i dati im piti žive vode, oni će ‘jesti Moje tijelo i piti Moju krv’ (Ivan 6:53-57), tako ću im Ja Osobno biti prisutan, kao što Sam obećao. Međutim, bez ljubavi je takvo Općenje nemoguće… Ja zasigurno mogu propovijedati ljubav svim ljudima, Ja im mogu pomoći vršiti akcije koje su ispunjene ljubavlju ali se Ja nikad ne mogu nastaniti u srcu koje sebe još nije oblikovalo u ljubav…

A sada uzmite u obzir koliko puno ljudi ima potpuno pogrešnu ideju, koji po njihovom vlastitom mišljenju zasigurno prilaze ‘stolu Gospodnjem’, ali kojima nedostaje prava vrsta ljubavi i čija srca su Me prema tome nesposobna primiti… Uzmite u obzir koliko puno ljudi se drži ovog pogrešnog koncepta pošto vjeruju kako su izvršili svoju dužnost i prema tome niti ne streme duhovno, premda svatko zna da Sam Ja Osobno ljubav (1 Ivanova 4:16) i da Ja jedino od vas očekujem da ispunite zapovijedi ljubavi kako bi vas mogao oduševiti sa Svojim prisustvom (ili ‘pružiti užitak Svojeg Prisustva’). Ali ‘Mojoj Riječi’ se ne pridaje tolika pažnja koliko vršenju izvanjskih formalnosti, a Moja Riječ jedina bi već mogla ‘dati misliti’ tim ljudima kako Ja zahtjevam više od samo formalnih dužnosti…

Ustanovljene Riječi koje Sam rekao Mojim učenicima su od strane njih bile shvaćene duhovno. Ali ljudi bi također bili sposobni razumjeti njihovo duhovno značenje samo ako bi o njima najozbiljnije razmišljali. Ali onda bi razumijevanje također od njih zahtjevalo živjeti život ljubavi i time rad na njihovom unapređivanju, što je većina ljudi nevoljka napraviti. U drugu ruku, mnoge različite formalnosti ne zahtjevaju ovo samoodricanje i prema tome se revnosno izvršavaju, a ipak, one ne koriste duši, umjesto toga, one ju jedino prave mlakom/malodušnom i neobazrivom po pitanju njezinog zemaljskog zadatka koji se sastoji u tome da čovjek sebe obrazuje živjeti život ljubavi, pošto je to preduvjet za ulazak u blisko sjedinjenje sa Mnom, koji Moje prisustvo u ljudskom srcu čini mogućim na prvom mjestu. Jer sjedinjenje sa Mnom je prvi i posljednji cilj ljudskog bića kojeg bi on trebao i može postići na Zemlji samo ako se potrudi živjeti život ljubavi i time pokuša prilagoditi svoju prirodu Mojoj temeljnoj prirodi koja je u sebi Ljubav.

AMEN

Spread the Truth