Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7117 (Problem trojstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7117, 11 Svibanj 1958

PROBLEM TROJSTVA…

Problem Trojstva je jedan od mnogih problema čije je rješavanje bilo otežano zbog potpuno obmanjujućeg tumačenja (= učenja koje zavodi na krivu stranu). Objašnjenje koje je jednostavno i shvatljivo za sve ljude nije prihvaćeno pošto je ljudsko razmišljanje postalo zbunjeno/smućeno konceptima koji su neshvatljvi ljudskom razumu ali koji su, baš iz tog razloga, zadržani/sačuvani kao nepobitni/neosporni (= u smislu, ‘da se uopće ne razmišlja o tome da bi takvi koncepti mogli biti, kao što jesu, pogrešni!) i ljudima je čak zabranjeno razmišljati (isto tako u smislu, ‘iskazivati svoje mišljenje’) o njima.

Međutim, svako ljudsko biće koje shvaća ‘Božju ljudsku manifestaciju’ u Isusu, (svako ljudsko biće) koje ne teži personificirati Božje Biće, će (pronaći/doći do zaključka kako je) ovaj problem lako razumjeti i objasniti. (svako ljudsko biće) koje sve-prožimajući duh spoznaje/priznaje kao ‘Boga’ (ili ‘koje uviđa kako je ‘Bog’ sveprožimajući Duh’) i koje razumije da je (čovjeku) nespoznatljivo/nezamislivo Božanstvo/Božansko Biće Sebe manifestiralo u Isusu sa ciljem da postane ‘vidljivi’ Bog za Svoja stvorena bića.

Zato koncept: Otac. Sin. i Duh te ljude više neće (u/do-)voditi u krivo razmišljanje, pošto oni spoznaju samo jedno Biće koje u Sebi sjedinjuje ljubav, mudrost i snagu . Ljubav je sve stvorila i prema tome je Stvoritelj, (tj.) ‘Otac’. i iz Njega je proizišao ‘Sin’, u Kojem je Otac manifestirao Sebe. Ali Sin je također ‘Mudrost’, jer jedino/samo ljubav je vatra koja zrači ‘svjetlo’. Stoga ljubav i mudrost ne mogu biti o/raz-dvojeni, baš kao što su Otac i Sin jedno.

I opet, ljubav je također sila/snaga koja, međutim, sebe uvijek izražava jedino u najvišoj mudrosti. ‘Duh’ iz Boga je Njegovo (= Božje) neprestano zračenje ljubavi, koje pomaže svemu još nesavršenome (= stvorenim bićima) da postigne konačno savršenstvo (= Bogo-Čovještvo). Otud se samo jedno Biće može smatrati Bogom Ocem, Sinom i Duhom, Biće Čija se suština sastoji od ljubavi, mudrosti i snage/sile. Činjenica da je ovo Biće Sebe manifestiralo u čovjeku Isusu ne odobrava/potvrđuje promjenu Božanstva u dvostruko Biće Koje se može zazivati odvojeno. i onda dodajući ovom dvostrukom Biću još jednog kao ‘duh’, Kojeg se opet zaziva od strane onih koji sami ne mogu riješiti ovaj problem već jednostavno prihvaćaju propovijedi neprosvjetljenih mislioca (Matej 15:14; Luka 6:39).

Ovo je dokazano činjenicom da mnogi ljudi nisu u stanju zazivati (= obraćati se, zamoljevati) Oca u Isusu Kristu i oni obično nisu u stanju shvatiti da im je Bog Osobno dostupan jedino u Isusu Kristu (‘Nitko ne dolazi Ocu osim po Meni‘ = Ivan 14:6); da trostruka, različita molitva uvijek jedino doseže jedno uho, da vječno Božanstvo/Božansko Biće ne može biti podijeljeno, da je Ono Osobno u Isusu Kristu prišlo (= približilo se) ljudskim bićima, koji nisu bili u stanju zamisliti/shvatiti vječni, sve-obuhvatni i prožimajući duh. Koncept: Otac, Sin i Duh i dalje potstiče vas ljude, čiji duh još nije prosvjetljen, da vaše misli i molitve usmjeravate u različitim pravcima.

Vi zazivate/pozivate Boga Oca, vi zazivate/pozivate Isusa, i vi također zazivate/pozivate duha, tako da bi vam mogao doći. Ali vi ćete se ispravno moliti jedino kada ova tri postanu za vas jedan koncept, kada vi jedino zazivate (ili ‘kada se obraćate’) jedno Biće Koje u Sebi ujedinjuje ljubav. Oca, mudrost. Sina, i silu/snagu. duh, i jedino onda ćete također riješiti ispravno problem Božanskog Trojstva.

Iako je učenje/doktrina o ‘tri-osobnom-Božanstvu’ (koja je a priori prihvaćena u svim Kršanskim crkvama jer ju uvjetuje Atanasijev kredo na kojem su sve one ustanovljene) bila proširena tako što se dodalo da su to Troje jedno. to učenje je ipak ozbiljno obmanjivanje, koje rezultira u daljnjim obmanjujućim mišljenjima (= zabludama). Posebice zazivanje/poziv Bogu u Isusu Kristu utjelovljuje neograničenu snagu koja je, međutim, izgubljena za vas koji ste i dalje predmetom obmanjujućih ideja/misli (ili ‘koji ste i dalje podređeni obmanjujućim mislima/idejama’) i koji se niste u stanju osloboditi od njih.

Vi i vaša svjesnost bi se zasigurno okoristili iskrenom refleksijom o ovom subjektu (= iskrena refleksija o ovome bi bila na vašu dobrobit) ali vi se od toga uzdržavate/odustajete pošto ste postali robovi, iako vam je Bog dao potpunu slobodu. Ali vi trebate koristiti vašu duhovnu slobodu, i onda će vam Bog Osobno uistinu pomoći da razjasnite vaše misli, jer On Osobno je svjetlo i On želi dati svjetlo svima onima koji žude za njim.

AMEN

Spread the Truth