Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7115 (Zapovijed Ljubavi je glavna Zapovijed (prije svih drugih)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7115, 8 Svibnja 1958

ZAPOVIJED LJUBAVI JE GLAVNA ZAPOVIJED (PRIJE SVIH DRUGIH)…

Vama ljudima dana je jedna zapovijed, ispunjavanje koje je jedina svrha zemaljskog života …. zapovijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu …. Dok je čovjek Isus hodio po Zemlji, On je tu zapovijed objasnio kao glavnu i najznačajniju, jer su ljudi tog vremena to potpuno zanemarili, jer su bili tako duboko ukorijenjeni u samoljublju, da je time bio otvoren put svim porocima i požudama pa su se one i razvijale na najužasniji način te vodile i do potpune nevjere.

Tako da, ako bi da se ljudima donese pomoć, da bi bili dovedeni na pravi put i do čvrste vjere u Boga, kao prvo moraju se potruditi svoje jako razvijeno samoljublje promijeniti u Ljubav prema bližnjemu, jer jedino Ljubav njihovim dušama donosi spasenje i jer se iz Ljubavi može razviti i vjera, a tek onda se može očekivati razumijevanje za značaj djela spasenja Isusa …. Ljubav jeste i ostaje temeljni zakon od vječnosti, no kako je čovječanstvo lišeno Ljubavi, ono je tako potpuno iskoračilo iz reda i blizu je propasti.

Kad je Isus hodio Zemljom, On je znao o duhovnoj depresiji (najniža točka) ljudi, i isto tako je znao kako se ta depresija mogla riješiti …. Tako da se Njegova misija sastojala prvo u tome kako ljudima primjerom prikazati život Ljubavi te se iz toga rezultirajućim duhovnim sposobnostima opet okoristiti na blagoslov bližnjih, kako bi im i u zemaljskoj nevolji donio pomoć a time im dokazao i to koja je sila Ljubav …. I stoga je On neprestano propovijedao Ljubav ….

On se trudio ljude odgojiti u ispravan način života, htio im je istovremeno donijeti zemaljsku i duhovnu pomoć, budući da je njihovo stanje bilo za sažalijevanje, koje je ljude sasvim izvjesno strmoglavilo u ponor koji oni u svojoj sljepoći nisu prepoznavali. Isus je dakle naučavao Ljubav …. a Njegovo Evanđelje sastojalo se u stvari samo u toj zapovjedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, jer sve upute, sve pojedinosti, u biti su se uvijek odnosile jedino na ispravan način življenja, koji im je jasno i glasno bio pokazan i koji je Sam Isus svim ljudima vidljivim primjerom živio …. 

Pa i pored toga, ni ta zapovijed Ljubavi prema Bogu i bližnjemu nije nikakva “zapovijed” u stvarnom smislu te riječi …. jer Ljubav se ne može “zapovjediti”, Ona mora biti prakticirana u slobodnoj volji, Ona se ne može zamijeniti djelima koja se mogu vršiti i bez Ljubavi …. ali ona se izražava u djelima, pošto Ljubav nagoni na djelovanje. Isus je na Zemlji dakle pokazao što je nužno želi li se čovjek domoći vječnog života (Luka 10:25-28). No čovjek sam u sebi mora zapaliti Ljubav. Nije dovoljno da on Ljubav simulira putem djela koja bližnjemu doduše donose dobrobit …. on u sebi mora imati potrebu da pomogne svome bližnjemu, tek tada će na njegovo samoljublje biti primijenjena sila (Matej 11:12), i tek tada kroz to on dokazuje i Ljubav prema Bogu (1 Ivanova 4:20) …. 

No, čovjek putem početno mehaničkih djela, Ljubav u sebi može dovesti do razvoja, čovjek koji prvo ispunjava “zapovijed” može sam sebe odgojiti u (naučiti) Ljubavi, a to je se čovjek Isus putem Svoga Evanđelja Ljubavi trudio postići, jer čisti egoista treba premoštenje od svog ranijeg stajališta do nesebične Ljubavi prema bližnjemu. On prvo mora biti potaknut na pružanje pomoći njegovom bližnjemu, sve dok to ne čini iz vlastitog impulsa, a tada je već došlo do jedne lagane promjene, koja se onda neprestano nastavlja, kad je Sam Bog putem Ljubavi zadobio utjecaj na njega.

Ljubav prema Bogu i bližnjemu jeste najveća i glavna zapovijed (Matej 22:40)…. i stoga se učenje Ljubavi Isusa uvijek treba pretpostaviti svim podukama, budući da je Ljubav ključ i do sveg daljnjeg znanja, koje bez Ljubavi ljudima ostaje nerazumljivo (Filipljanima 1:9) …. Ljubav je sve, i tko ima Ljubav, njegova sudbina već je zapečaćena za svu vječnost. I gdje se sa svom upornošću propovijeda Ljubav, tamo se na Zemlji zastupa i Vječna Ljubav, tamo je i Duh Istine (Ivan 14:15-17; 15:26), a tamo je i razumijevanje za djelo spasenja Isusa Krista i njegovu važnost …. Jer Ljubav je i svjetlo, koje prosvjetljava duh onih koji propovijedaju Ljubav i sami žive u Ljubavi ….

AMEN

Spread the Truth