Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7110 (Bogatstvo i siromaštvo nisu niti prednosti niti smetnja za postignuće blaženstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7110, 3 Svibanj 1958

BOGATSTVO ILI SIROMAŠTVO NISU NITI PREDNOST NITI SMETNJA ZA POSTIGNUĆE BLAŽENSTVA…

I čak ako vam se vaše najugodnije zemaljske nade ostvare, ako steknete čast i ugled, najistaknutiju naučnu slavu, čak ako vam je podarena zemaljska sreća… to će sve dokončati u trenutku kada umrete, i vi ništa od toga ne možete ponijeti sa vama u kraljevstvo onostranog. Naprotiv, vi ćete osjećati vašu nestašicu duplo više ako nemate duhovnog bogatstva za pokazati kako će ono nadomjestiti vaš zemaljski gubitak tisućerostruko. Ali baš ovo će biti rijetko, činjenica da je osoba koja posjeduje sve na Zemlji također stremila duhovno, koja je zasigurno posjedovala mnoga zemaljska dobra i također ih koristila u skladu sa Božjom voljom… koja nije sebi dozvolila biti upravljana od strane njih… Općenito, srca onih koji su bogati u zemaljskom smislu su otvrdnuta. I sukladno stanju njihova srca će biti stanje njihove duše nakon tjelesne smrti. Zemlja i duhovno kraljevstvo su kompletno drugačiji, to je što ljudi uvijek trebaju imati na pameti, i prema tome oni ne bi isto tako trebali zavidjeti onima kojima je zemaljski život dao potpuno ispunjenje… Jer ova vrsta života na Zemlji nije jamstvo za isto stanje u duhovnoj oblasti. Poredbeno, zemaljsko siromaštvo i skromnost mogu pridonijeti spram pročišćavanja duše, i takva duša može proći u svjetlu i briljantnosti kroz kapije vječnosti. Ipak bez obzira kakve mogle biti zemaljske okolnosti koje je sudbina dodijelila ljudskom biću, on će uvijek imati priliku duhovno sazrijeti; u svakoj situaciji u životu on ima sredstva pri ruci koja pomažu da pročisti njegovu dušu… 

Niti siromaštvo niti patnja ne jamče vječni život u blaženstvu, niti je život zemaljskog ispunjenja smetnja za jedan takav vječni život… To jedino zavisi o čovjekovoj volji da li je ona duhovno naklonjena i prema tome pokušava izvući dobrobit za njegovu dušu iz svake situacije u životu… To jedino zavisi o tome da li čovjek uspostavlja kontakt sa Bogom, za što će on biti stimuliran u svakoj situaciji u životu. Postoji jedino opasnost da će svaka misao o Bogu biti potisnuta ako je čovjek zadovoljan sa njegovim zemaljskim životom ili ako on pokušava postići sve veći zemaljski uspjeh, baš kao što se, obrnuto, oni kojima je zanijekano svo ispunjenje u zemaljskom životu, mogu ogorčeni okrenuti spram njihove sudbine i također živjeti bez vjere… stoga isto tako nemaju za pokazati duhovnih postignuća kada umru… Unatoč tome, staza višeg razvoja je daleko lakša za putovati onim ljudima za koje izgleda da su manje povlašteni tijekom njihova zemaljskog života, jer njihovo odricanje od materijalnih vlasništava je, tako rekuć, od njih zahtijevano od strane providnosti… oni jedino trebaju sebe njoj podložiti i također umiriti njihove unutarnje želje, onda će oni imati znatnu prednost poredbeno sa onima koji, također po providnosti, žive u sreći i preobilju.

Prema tome, siromašne se ne treba uvijek žaliti i bogatima se ne treba uvijek zavidjeti (Psalam 73), jer jedino ono što čovjekova duša stekne ima vrijednost… Ali jednom kada čas smrti dođe sve zemaljske stvari moraju ostati iza nas, i biti će daleko lakše za osobu da sebe razdvoji od svijeta ako ništa ne postoji što ga i dalje veže za njega… ako je on bio sposoban sebe kompletno razdvojiti od materije, ako čovjekovo razmišljanje nije opterećeno zemaljskim stvarima koje čine njegovo umiranje teškim i jedino ga spriječavaju od uspostavljanja ekskluzivne veze (tj. da uspostavi isključivo vezu) sa Bogom, sa Njegovim kraljevstvom… Štogod vam život na Zemlji mogao nuditi, to će postati bezvrijedno onog trenutka kada umrete. Međutim, štogod ste prihvatili iz duhovnog kraljevstva tijekom vašeg postojanja na Zemlji će ostati zauvijek. A vi možete jedino steći duhovna vlasništva ako vaše srce sebe razdvoji od materijalnih bogatstava, (a to ćete znati po sljedećem,) ako ih se možete odreći u svakom trenutku poradi Ljubavi za Boga i vašeg bližnjega… Onda ćete primati neprestano više nego ste dali, onda ćete uvećati vaše duhovno bogatstvo, i vi ćete također pravilno iskoristiti zemaljska bogatstva, vi ćete ih koristiti u skladu sa Božjom voljom za djela milosrdne Ljubavi spram bližnjega… U tom slučaju, međutim, vi se isto tako nećete trebati bojati časa smrti, jer vi nećete umrijeti nego ćete prijeći u vječni život.

AMEN

Spread the Truth