Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5188 (Reinkarnacija… Krivo učenje… Dijeteštvo Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5188, 13 Kolovoza 1951

REINKARNACIJA …. KRIVO UČENJE …. DIJETE(ŠTVO) BOŽJE…

Uvijek ćete se udaljavati od Istine ako labavite vezu sa Mnom i razmišljate samo vašim svjetskim razumom, koji duhovnu Istinu ne može spoznati. Jer razum si uvijek želi dati objašnjenje u skladu s njegovim željama i proračunima, ali se Istina ne podudara uvijek s tim. Čovjekovo razmišljanje doduše ne treba biti isključeno, ali u duhovnim pitanjima prednost uvijek treba dati duhu u sebi, dakle treba se prvo kroz svoj duh dati obdariti od strane Mene kako bi se onda taj milodar obradio misaonim putem. Želim vam uvijek da(va)ti žarko svjetlo, no vi sami pred to ne smijete postavljati zid, kroz koji svjetlo više ne može prodrti. A zid podižete sami vi kad ste misaonim putem aktivni u smjeru koji se vama sviđa  ….

Vi ljudi želite živjeti na Zemlji, i najčešće se nerado odričete zemaljskog života. Tako da vaše misli idu u skladu s tim, i vaš san je višekratni život, pošto si u skladu sa prirodnim zakonima život ne možete produžiti. Iz tog kuta gledanja vaše misli često si traže puteve za ispunjenje te želje, i učenje o reinkarnaciji rado prihvaćate i ocjenjujete kao istinu, i pored toga što ono sadrži samo djelomičnu istinu.

Reinkarnacija, kao što si ju vi predstavljate, jer to tako želite, bila bi na izvjestan način ponavljanje jednog razvojnog stadija, pošto je čovjek na Zemlji promašio ili nije postigao punu zrelost koju je itekako mogao postići …. No vama ljudima mora biti shvatljivo da bi to značilo samo neprestanu promjenu boravišta za dušu, koja bi malo naseljavala zemaljsko područje, pa malo duhovno. A to bi bilo isto što i zastoj u toku vječnosti, prebivanje na istom stupnju, ili, dok nije isključena slobodna volja, to bi moglo biti propadanje za dušu, pošto je slobodna volja uvijek dana biću (čovjeku u ovom slučaju), kojom se onda može razvijati prema gore ili prema dole. 

Nadalje vam mora biti jasno da sve zvijezde imaju isto određenje, da bićima pruže mogućnosti za obrazovanje, i da prema tome daljnji razvoj nije bezuvjetno ovisan o tjelesnom povratku na Zemlju, naprotiv da bi takvo što prije moglo ugroziti dotadašnji stupanj zrelosti, pošto Zemlja još sadrži previše nesazrelog duhovnoga, što može izvršiti loš utjecaj na duše koje su u zemaljskom životu zatajile i stoga zahtijevaju povratak tamo.

Duši koja se traži vratiti na Zemlju želja je doduše uslišena, pošto je volja i u onostranom slobodna i prema tome odlučujuća za njeno duševno stanje, ali vi ljudi onda više nemate tu potrebu za Zemljom kao što je sad kod vas prisutna, ne želite više oblačiti teško zemaljsko tijelo, nego ste jednom kad ste u duhovnom području došli u posjed i najmanje spoznaje, priviknuti na sferu koja vas okružuje, koristite to kako vam je moguće, i time sigurno možete postići daleko viši stupanj zrelosti nego što biste postigli ponovljenim prolaskom preko Zemlje.

Mogu vam samo uvijek nanovo reći ovo: Vlastitim razmišljanjem dopustili ste da se u duhovno blago koje vam je od Mene bilo pruženo, potkrade pogreška, iznimne slučajeve ste generalizirali …. zbog čega učenje o reinkarnaciji ne može biti skroz odbačeno, međutim u od vas ponuđenom obliku se formiralo u krivo učenje koje ću uvijek nanovo ispravljati, kako ne bi promašili u mišljenju koje bi ugrožavalo vaše napredovanje ovdje na Zemlji, koje čini da postajete mlaki i nehajni u radu na vama samima. Slučajevi povratka duše na Zemlju su tako rijetki i uvijek posebno obrazloženi, no pogrešno je iz ovih činjenica htjeti praviti čvrsta učenja, koja razmišljanje ljudi samo zbunjuju i koja čine da jedina Istina ispada sumnjiva ….

Vi ljudi na Zemlji možete nezamislivo puno postići, tijekom jednog zemaljskog života možete postići najviši stupanj zrelosti, dijeteštvo Božje, jer za to sam Sâm Ja kao čovjek Isus umro na Križu …. I uvijek će vam biti objavljena Moja Volja putem Moje Riječi, i neizmjerno blago milosti neprestano vam je na raspolaganju …. Ali tko ne obraća pažnju na sve to i ne stremi svome duševnom sazrijevanju, sasvim izvjesno morati će snositi posljedice u duhovnom području, no uz Moju ogromnu Ljubav i milosrđe i tada još moći uzdići se, ako mu je to volja, jer Ja uistinu imam mnoge škole u Mome svemiru, gdje mnogo toga propuštenoga još možete nadoknaditi, ali nikada više ne možete postići stupanj djeteta Božjega, koji vas čini Mojim nasljednicima, a to možete postići jedino na Zemlji ….

AMEN

Spread the Truth