Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5183 (Molitva za Božji blagoslov… Snaga i učinak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5183, 6 Kolovoza 1951

MOLITVA ZA BOŽJI BLAGOSLOV …. SNAGA I UČINAK ….

Uvijek nanovo mora vam biti rečeno da ništa ne možete bez Moje snage i da zato neprestano morate moliti za nju, želite li zemaljski i duhovno biti blagoslovljeni, tj. (želite li) zabilježiti uspjeh pri vašem nastojanju. Jer, i za vašu zemaljsku aktivnost trebate Me zazivati za snagu, da bi vam ona (aktivnost) od Mene bila blagoslovljena i da vam donese koristi za vašu dušu. No duhovno ne možete ništa postići bez Mog blagoslova, bez Moje dostave snage, koja vam međutim nikada neće biti uskraćena, pošto je Meni milo ako stremite k Meni i Ja vas podržavam na svaki način.

Sa Mnom možete sve, bez Mene ništa (Ivan 15:5)…. Jer ako imate zemaljskog uspjeha bez da ste Me(ne) molili za blagoslov, taj uspjeh možete zabilježiti na račun Moga protivnika, koji vas bogato opskrbljuje snagom ako Me zaboravite, ako se odmetnete od Mene. Zato se ne dajte zavarati misleći da je vaša snaga sama dovoljna, nego se pazite njegove podrške, jer ona je vaša propast, ona je cijena vaše duše …. Okrenite se Meni, da vam Ja blagoslovim sve što započinjete, i taj blagoslov za vas će uistinu biti zdrav, vi ćete se duhovno uspinjati i zemaljski biti obezbjeđeni onako kako je vašoj duši to od koristi. 

I shvatite da vaš poziv Meni uspostavlja kontakt i Moja snaga može biti prenesena na vas; no shvatite da kontakta mora biti, jer je spoj sa Mnom obavezan za vaš duhovni razvoj. Čak i kad samo molite za zemaljski uspjeh, već ste uspostavili vezu sa Mnom, te Mi time dajete pravo da na vas mogu utjecati, pošto Ja poštujem vašu slobodnu volju i ne namećem vam ništa što vi ne molite.

Putem vašeg poziva Meni vi svjesno ulazite u krug Mojih primatelja snage, koje Ja neprestano opskrbljujem, budući da ih ljubim i želim im olakšati put prema gore. Sve će vam dobro uspjevati, jer onda Ja Sâm mogu sudjelovati, mogu vas opskrbiti snagom, koja će, jer je Božanskog porijekla, na sve što dotaknete utjecati povoljno …. bio to rad vaših ruku, bila to skrb zemaljske ili duhovne prirode. Svaki posao polazit’ će vam za rukom samo ako ga izvodite misleći na Mene i moleći Me za Moju podršku. A to što vi duhovno stvarate uz korištenje Moje snage, to vi za sada još ne možete obuhvatiti, no sa zaprepaštenjem ćete postati svjesni kojeg obima vaše duhovno djelovanje jednom kad u duhovnoj sferi budete retrospektivno promatrali vaš duhovni rad, koji kroz Moj blagoslov ima silni učinak, za koji ćete vječno biti zahvalni.

Ne započnite ništa bez Mene, i svoje misli često vinite u visinu, dajte Mi da duhovno i zemaljski budem vaš sudionik, da bi vam sve polazilo za rukom, da možete bogato imati uspjeha, koji će onda uvijek imati duhovni učinak, budući da je do njega dovela Moja snaga a Moja snaga na kraju krajeva opet se vraća Meni u obliku bića koja su dospjela do savršenstva, koja su putem Moje snage postala blažena ….

AMEN

Spread the Truth