Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5182 (Božja Riječ… Primanje kroz medije… Prerušavanje… Znakovi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5182, 5 Kolovoz 1951

BOŽJA RIJEČ… PRIMANJE KROZ MEDIJE… PRERUŠAVANJE… ZNAKOVI…


Tko Mi želi služiti, bit će prihvaćen od Mene, i njegov rad u Mom vinogradu će njemu biti od Mene dodijeljen, jer jedino Ja znam za koji rad za Moje kraljevstvo je svatko sposoban. Moji vlastiti Mi mogu služiti svjesno ili nesvjesno, odnosno, oni mogu znati da Sam ih Ja odabrao (odredio) za službu, ali također mogu vođeni srcem raditi nešto, što od Mene jednako može biti viđeno kao rad u vinogradu, a oni sami ne znaju da su Moji odani pomoćnici (suradnici) u radu otkupljenja u posljednjem vremenu pred Kraj. Ali, jedna stvar mora biti prisutna: duboka (iskrena, prisna, svesrdna) Ljubav za Mene i za bližnjega, jer inače rad za Mene i Moje kraljevstvo ne može biti obavljan. A ova duboka Ljubav… dakle, ispunjavanje Mojih zapovijedi Ljubavi, posreduje Mome sluzi također i snagu za njegovu blagoslovljenu (blagotvornu, dobrotvornu) aktivnost, jer rad za Mene zahtijeva određeno znanje, koje međutim može biti stečeno jedino kroz nesebičnu Ljubavnu aktivnost, a upravo ovo Znanje je čovjeku dostavljena snaga, koju on sada treba upotrijebiti sukladno Mojoj volji. Sada ćete također razumjeti, da je preduvjet za rad u Mome vinogradu određeno znanje o vječnoj Istini, a na taj način imate i znak prepoznavanja istinskog (pravoga) sluge na Zemlji, jer vi ljudi od njih uvijek možete dobiti razjašnjenja u svim pitanjima, koja se tiču Mene i Mog kraljevstva… Oni moraju posjedovati izvjesno znanje, što ih čini Mojim istinskim predstavnicima na Zemlji. Kako i na koji način su oni sada primili ovo znanje, uvijek treba provjeriti, jer jedino ishodište (izvorište, podrijetlo) odlučuje o vrijednosti i vjerodostojnosti tog znanja. Zato Moji istinski predstavnici na Zemlji uvijek moraju biti podučeni od Mene Osobno, jer jedino Ja mogu razdjeljivati Istinu, i kao Praizvor Istine, ovu također odvodim (upravljam, usmjeravam) posvuda, gdje koristim ljude da objave Moju Riječ, i gdje su ispunjeni uvjeti, da vjerni sluga može stupiti u Moju službu.

Jest i ostaje Istina, da Ja govorim ljudima, koji u sebi slušaju Moj glas, koji Me u vjeri i u Ljubavi za Mene, zazivaju za Moj Duh… i da tim ljudima Ja sada podastirem sve što oni opet trebaju nositi njihovim bližnjima, tako da Istina bude rasprostranjena svijetom… Ipak, vjera i Ljubav moraju biti prisutni, inače Ja ne mogu govoriti čovjeku, jer jedino čovjek koji vjeruje osluškuje, i jedino srce koje Ljubi može čuti Moj glas. Ja onda sa takvim čovjekom uspostavljam prisnu (duboku) vezu kroz Riječ, koja je izljev (istjecanje) Mene Samoga, i tako daje svjedočanstvo Mene… (2 Kolovoz 1951) Ova Riječ je izrečena od Mene Osobno, odnosno, duhovno zračenje (isijavanje, prijenos) Mene Samoga se oblikuje u vama shvatljive misli ili se razliježe (zvuči) kao čujna Riječ u vašem srcu. Ali, isto tako vam mogu dostaviti Moju Riječ i putem prijenosa, ako želim usrećiti blažena bića u duhovnom kraljevstvu, ona kojima pružanje snage od Mene znači povišeno blaženstvo. Tada primate Moju Riječ preko Mojih svjetlosnih glasnika, što ipak na nijedan način ne slabi Riječ u sebi, jer se ona ne može promijeniti, sve dok ima za ishodište duhovno kraljevstvo, odnosno, još nije pretrpjela izmjenu kroz ljudsku volju. No, treba obratiti pažnju da Ja govorim o Mojoj Riječi, o dovođenju Čiste Istine, koja obavještava o Mojoj volji, i ljudima posreduje znanje o njihovom odnosu sa Mnom i njihovom zemaljskom zadatku. Međutim, ne mogu svi prijenosi iz duhovnog kraljevstva biti nazvani „Mojom Riječju“, jer ona je u sebi najčišća Istina, i može biti proslijeđena jedino kao Moje izravno zračenje, od strane takvih bića koja sama stoje u svjetlosti. Ali, postoje također bića koja se žele objavljivati, a koja međutim ne stoje u spoznaji, ili također već i najmanje znanje zovu vlastitim, a ipak imaju mogućnost sebe učiniti razumljivima ljudima na Zemlji, bilo kroz misaone prijenose ili pak kroz nekog medija, čijom se voljom, a također i tjelesnim funkcijama oni koriste, da se obznane  ljudima. Ali, ove poruke ne treba miješati (brkati) sa Mojom Riječju, one se ne trebaju zabilježavati kao Moja Riječ i posljedično ih se niti ne treba smatrati djelovanjem Moga Duha u čovjeku. Jer, Moj Duh može biti djelotvoran (učinkovit) jedino pod određenim uvjetima, one poruke se, međutim, mogu čuti (razumjeti) od svih ljudi, koji samo pristanu na to da stupe u vezu sa duhovnim kraljevstvom, da osluškuju došaptavanja bića u dobroj ili manje dobroj namjeri. Ova bića također mogu prenositi i Istinu, ali nema nikakvog jamstva za to da su njihove izjave (iskazi) Čista Istina, jer su ova bića na sasvim drugačijem stupnju zrelosti, a čovjek kao takav ne može suditi razinu zrelosti. Ali, takve izjave potom ne mogu nikada biti nazvane Božanskim Objavama, štoviše, Božanske Objave mogu kroz to biti kompromitirane (dovedene na loš glas, ugrožene), ako osoba ne posjeduje sposobnost jasnog prosuđivanja, tako da može raspoznati i razlučiti priopćenja iz duhovnog kraljevstva.

Da bi se moglo primiti Moju Riječ izravno ili putem svjetlosnih glasnika, preduvjet za to je u prvom redu volja da Me se sluša, jer Ja neću omogućiti da Moj glas zazvuči u srcu čovjeka bez njegove prijemčivosti (spremnosti za primanje), budući da ova prije svega dokazuje (potvrđuje, svjedoči) vjeru u Moje djelovanje u čovjeku kroz Moj Duh… Osim toga, način života u Ljubavi mora pripremiti srce u posudu vrijednu (dostojnu) Moga Duha… I, čovjek koji prima Moju Riječ, time mora raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Jer, Moja Riječ je srž (cjelina) spoznaje Moje volje, ona je posredovanje znanja, ona je duboka mudrost, Istina dovedena u formu, koja mora biti isporučena čovječanstvu, i nikako drugačije ne može biti isporučena, nego putem Objava, koje jedan čovjek prima za sve ljude koji je žele prihvatiti. Stoga je Moja Riječ na određeni način podneseni dokaz općenja Mene s ljudima… A, budući da je kroz Moju Riječ ljudima ponuđena Istina, svjetlo s nebesa, razumljivo je da i protivni vladar pronalazi sredstva i načine, da zatamni (prikrije) ovo svjetlo, da krivotvori Istinu i tako spriječi Moje djelovanje. On se neće bojati izraziti na isti način, gdje mu to ljudska volja dozvoljava. Ali, to može pokušati jedino tamo gdje mu ljudska volja olakša ovu nakanu. Često mogu postojati sitni povodi, (3 Kolovoz 1951) koji njegovo djelovanje čine mogućim… ako čovjeka pokreću svjetovne misli, koje su onda uvijek napast putem koje se Sotona nastoji nametnuti.

Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta… stoga tko želi razgovarati sa Mnom, tko želi čuti Moj glas, mora se potpuno odvojiti od zemaljskog svijeta, a ono što želi (žudi), opet mora biti jedino duhovno dobro. No, ako je njegovo razmišljanje zemaljski nastrojeno, onda se smjesta umeće Moj protivnik, koji posjeduje to pravo, jer je zemaljski svijet njegovo kraljevstvo… ali, vi ga možete u svako doba odvratiti, tako da izopćite svijet iz svojih misli. Tko Me želi čuti, mora raskrstiti (raskinuti) sa svijetom, iako on još živi usred svijeta. (5 Kolovoz 1951) I tako Ja mogu vas, koji želite čuti Moju Riječ, uvijek iznova upozoriti da okrenete svoje lice od svijeta, jer onda ne možete čuti Moju Riječ u svoj čistoći, nego se često umeće knez svijeta, budući da on grabi svaku priliku da radi protiv Istine, a vi mu sami pružate ovu priliku, kada su vaše misli svjetovno usmjerene, i vi ćete ga teško prepoznati, jer se on također služi Mojom Riječju da vas zavede (prevari), jer se on prerušava kao anđeo svjetla i naizgled plemenito (velikodušno) ispoljava, no ipak polako unosi zbunjenost, tako da sije sumnju u ljudskim srcima, i na taj način nastoji spriječiti slobodan (čisti) protok (odnos) između čovjeka i Mene. Iz ovog razloga nije svaki čovjek podoban za aktivnost podučavanja, jer ova zahtijeva bezuvjetnu Istinu, a time također i potpuno odvraćanje od svijeta, kako bi od Mene mogao primiti Čistu Istinu. I iz ovog razloga vi ljudi također morate naučiti razlikovati: Moju Riječ, čisto Evanđelje, jasnu spoznaju, stoga više znanje koje odgovara Istini, i poruke iz duhovnog kraljevstva koje zaista mogu biti dobre i istinite, ali također i isprepletene sa porukama iz kraljevstva tame, čim čovjek sam, kroz njegovu sklonost prema svijetu, daje povod za to… Moja Riječ jamči najčišću Istinu, a Moja Riječ vam također može biti prenesena od svjetlosnih glasnika kroz Moju volju, ali to ipak ostaje Moja Riječ… No, trebate se čuvati medijalnih primatelja, kroz koje se izražavaju duhovna bića, koji su kao organi govora za ove, da ne budete zloupotrijebljeni od strane nižih sila… Ne bi trebali biti zaslijepljeni lijepim riječima, jer to je maska onoga koji je neprijatelj Istine, i sredstvo za pronalaženja pristupa i  u krugovima (sredinama) koje Me uistinu ozbiljno traže, ali koje još nisu u potpunosti napustile svijet, kako bi također kroz Moje stalno prisustvo bili sigurni pred napadima odozdo. Vama ljudima je Moja Riječ ponuđena jasna i čista, jer Sam Ja Sebi odabrao Moje sluge za koje znam da su podobni za službu primatelja i širitelja Moje Riječi, i koje ću Ja također štititi sve dok se njihova volja odnosi jedino na Mene, i žele Mi služiti kao alati. Jer, vi ljudi se ne možete nikada požaliti da vam je Čista Istina uskraćena. Ja ću uvijek voditi Moju Riječ na Zemlju, i također se brinuti da se rasprostrani, jer spas ljudskih duša ovisi o tome da oni budu upućeni u Istinu.

AMEN

Spread the Truth