Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5179 (“Mnogi su pozvani, malo je izabranih…” Učenici posljednjih vremena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5179, 27 Lipanj 1951

„MNOGI SU POZVANI, MALO JE IZABRANIH…“ UČENICI POSLJEDNJIH VREMENA…

(Matej 22:14)

Doista, mnogi su pozvani, ali samo malo ih je izabrano. Vi Moji učenici posljednjih vremena, pripadate onim pozvanima koji se potpuno podlažu Mom Pozivu, a time su izabrani za Misiju koja zahtjeva potpunu predanost Meni i razumijevanje za iznimno veliko duhovno siromaštvo bližnjih. Vas Sam pozvao, i obzirom da ste bili voljni, vi ste izabrani kao Moji Apostoli koji moraju iznova donijeti ljudima Čisto Evanđelje… Onaj tko bi trebao dobro predstavljati ovu Službu, on također mora imati izvjesne sposobnosti, i zatim tko, kao pozvan, u sebi razvija ove sposobnosti, njemu mogu dodijeliti jednu Službu… I tako Sam ga izabrao… Ne opremam povlaštene pojedince Darovima Duha, nego vi svi možete u sebi razviti ove vještine. Tako ste svi također pozvani na duhovnu suradnju, jer trebam mnogo radnika, i otud je za Mene pravi svatko tko slijedi Moj Poziv. Ali, malo ih sebe učini dostojnima Mog Poziva, samo nekolicina radi sa svom gorljivošću na njihovoj vlastitoj izgradnji, kako bi postali pogodni za ono što im, kao izabranima, imam za priuštiti. Jer, uvijek iznova vam kažem da ne poklanjam proizvoljno Darove Duha svakome, nego moraju postojati preduvjeti za primanje ovih Darova, a to je rad ljudi na sebi samima, da se zadovolje uvjeti koji jamče izlijevanje Mog Duha. Iz tog razloga imam tako malo suradnika na Zemlji i također pronalazim među ljudima tako malo vjere u djelovanje Duha u čovjeku, Koji daje ovo izvanredno Znanje i također prenosi neobičnu Snagu… Jer samo takvi ljudi mogu pružiti ove dokaze, koji sebe same oblikuju u Ljubav, na način da u sebi dozvole Moj izravni utjecaj, koje Ja onda podižem da svjedoče o Meni, Mojoj Snazi i Slavi… šaljem ih u svijet da navijeste Moje Evanđelje, Božansku Istinu, bez Koje nitko ne može postati blažen. Da bi mogli predstavljati tu Istinu, Moj Duh mora biti aktivan, jer inače Riječi nemaju Snagu i ne ostavljaju utisak… Stoga glasnik mora imati uspostavljen kontakt sa u njemu mirujućom Duhovnom Iskrom, Mojim udjelom, s Duhom Oca od Vječnosti, tako da sada, Istina posredovana bližnjima, od Mene bude dostavljena neizravno, i tako također na njima može raditi. Nije svatko podoban, jer on, iako pozvan, nije sebe izgradio tako da bi mogao biti izabran od Mene za Otkupiteljski rad, prijeko potreban čovječanstvu koje stoji u duhovnom mraku. Učinak može biti postignut jedino putem Snage, međutim, uspjeh nikad ne može biti osiguran ako nedostaje Snaga Koja treba djelovati. A, ako Duhovna Iskra u čovjeku mora biti probuđena u Život, onda mora biti aktivan jaki duh da osigura ovo… I stoga, samo od odabranih možete očekivati blagoslovljeno djelovanje, jedino Duhom probuđeni ljudi mogu snažno utjecati na još neprobuđene ljude, ali neprobuđen čovjek ne može postići duhovno probuđenje… Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih, ali ne zbog Moje volje, nego putem ravnodušnosti i neljubaznosti ljudi koji ne rade ništa da postignu vlastito probuđenje. Služba Mojih učenika u vremenu Kraja, međutim, zahtjeva veliku Duhovnu Snagu, jer se radi o Spasenju bezbrojnih duša koje hodaju u tami i to je doslovno borba za pojedine duše, koja biva vođena baš jedino od čovjeka koji je u posjedu duhovne Snage, kojemu neprestano biva dovođena ova Snaga kroz Moj Duh Koji Se u njemu izražava, stoga mu je stalni priljev Snage od Mene odobren. Zato je, međutim, nužno potrebno da se posuda za primanje Snage nalazi u odgovarajućem stanju, koje zahtjeva revni rad na duši, kojeg volja samog čovjeka mora osigurati. No, tada je on također, od Mene izabran za Misiju koja je najveći Blagoslov za njega samoga i također za bližnje, pa je ona priznata za ono što jest, žurni rad na Otkupljenju bližnjih u posljednje vrijeme pred Kraj, da ih spasi od propasti, prije nego dođe konačni Kraj.

AMEN

Spread the Truth