Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5173 (Bezvjerno čovječanstvo… Kraj je blizu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5173, 18 Srpanj 1951

BEZVJERNO ČOVJEČANSTVO… KRAJ JE BLIZU…

Svaki dan vas privodi bliže Kraju. Vrijeme prolazi brzo, ipak ljudska rasa nije svjesna onog što svaki dan i dalje naznačava za ljude, što bi i dalje mogli postići i kako skoro će vrijeme koje im je još podareno do Kraja dokončati. Ljudska rasa ne uzima u obzir Kraj i time živi bez brige ili jedino brine u svezi zemaljskih stvari. Čovječanstvo je sliepo i ne čini ništa da otvori njegove oči; ono je živo i približava se smrti premda je naumljeno postići vječni život dok još živi na Zemlji. A ipak, ništa drugo ne može biti učinjeno nego mu proglasiti skori Kraj kroz vidjeoce i proroke, jedino im Evanđelje može biti poslano, i svatko tko vjeruje u njega će biti spašen… Međutim, ljudi žive bez vjere; premda oni ne odbacuju uvijek otvoreno ono što im je predstavljeno od strane Boga, od strane Krista, od strane onostranog, oni unatoč tome ne posjeduju ispravnu vjeru, unutarnje uvjerenje to, i time je njihovo vjerovanje beskorisno. Ali ako vi ljudi ne želite zastraniti vi morate zadobiti ovu vjeru. Jer bez vjere vi nećete niti zazivati Boga niti zaklinjati za darove milosti tako da budete sposobni postati prikladni za zagrobni život. Bez vjere vi nećete uspostaviti vezu sa Isusom Kristom, Koji jedini jest staza do vječnog života (Ivan 14:6)… bez vjere vi nećete živjeti vaš zemaljski život savjesno u saznanju o duhovnom cilju, namjesto vi ćete živjeti čisto jedan zemaljski život koji ne postiže ništa za vječni život. Vjera mora oživjeti u vama ili postati uvjerena vjera, ako je ona tek tradicijama utvrđena (konvencionalna) vjera… Otud vi morate slušati što vam Božji glasnici proglašavaju; vi ne bi trebali smjesta odbaciti što vam je propovijedano nego uložiti napor o tome razmišljati…

Ako je vaša volja dobra vi nećete naći teškim vjerovati, u tom slučaju vi ćete već savjesno uzimati u obzir Kraj. Vi ćete uzeti mogućnost u obzir; vi ćete se pokušati promijeniti, jer to je učinak istinske vjere… Ako je vaša volja dobra… jer dobra volja također uvijek razvija Ljubav unutar sebe, budući dobra volja uvijek proizlazi iz dobrog srca. I Ljubav vam pomaže steći osvjedočenu vjeru. Iz ovog razloga dobri i pomoćni ljudi će više vjerojatno vjerovati u Kraj, jer ovo vjerovanje potječe iz Ljubavi i neprestano je hranjeno Ljubavlju. Samo pokušajte steći ispravnu vrstu vjere, živu vjeru, koja vas nagoni raditi na unapređivanju vaše duše… i jednom kada ste ju stekli vi ćete ju također prenijeti na vaša bližnja ljudska bića (ili podijeliti sa vašim bližnjim ljudskim bićima…), jer među čovječanstvom je velika nedaća, baš radi toga jer vam nedostaje vjere u Isusa Krista kao Iskupitelja, u vječni život u duhovnom kraljevstvu. Ovaj je koncept nestvaran za ljude, u najboljem slučaju oni ga samo ispovijedaju sa njihovim usnama dok je njihovo srce o tome nesvjesno; ali onda ljudskom biću nedostaje znanja i snage da sebe preobrazi, naknadno, zemaljski život dokončava bez da je doveo do cilja, bez da je postigao zrelost koja mu osigurava vječni život. A Kraj se sve više približava… Svatko tko ostaje bez vjere se približava užasnom Kraju, sudbini koja bi ga užasnula ako bi o njoj imao znanje. Božji glasnici, sluge koje On odabire za Sebe, to proglašavaju ljudima i skreću njihovu pažnju na skori Kraj. Slušajte ih ako dođu k vama, i razmišljajte o onome što kažu… i uzmite u ozbir mogućnost da su vam oni rekli Istinu. Onda ćete stremiti spram toga da promijenite sebe, zemaljski svijet vam više neće izgledati tako važan i vi ćete o vašoj duši voditi bolju brigu; onda se isto tako nećete morati bojati skorog Kraja, jer on će za vas jedino biti prijelaz u novi život koji će vas učniti rastuće sretnima budući vam nikada više iznova ne može biti oduzet.

AMEN

Spread the Truth