Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5162 (Određivanje točnog vremena Kraja – Lažni proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5162, 1 Srpanj 1951

ODREĐIVANJE TOČNOG VREMENA KRAJA – LAŽNI PROROCI…

Namjera da se odredi (točno) vrijeme predstojećeg/primičućeg suda ne korespondira sa Mojom voljom i Mojom mudrošću, koja itekako dobro prepoznaje da poznavanje vremena i časa ne bi bilo od koristi/blagotvorno za vas ljudska bića, pošto bi to utjecalo na vaše misli/razmišljanje baš kao i na vaše akcije i prema tome će s Moje strane biti čuvano u tajnosti, usprkos Mojim neprestanim predskazivanjima/najavljivanjima, upozorenjima i prijekorima. Vi ljudska bića morate voditi/dirigirati vaš život u slobodnoj volji, neprestana upućivanja na predstojeći kraj su zasigurno dobra ali ne i precizno znanje o vremenu i času. Kraj, sud svijeta, je zaista vrlo blizu i Ja ću vam ga opetovano spominjati, pa ipak ćete svi vi biti zatečeni pošto ga nitko neće očekivati sa sigurnošću i vjerovati u predstojeći/primičući kraj. Ali svatko tko vjeruje kako može odrediti vrijeme i čas nije Moj glasnik, i njegovim riječima ne treba vjerovati čak ako on tvrdi kako govori u Moje ime, čak ako želi voditi svoje bližnje ka ispravnoj vjeri u Mene. Jednako tako, ta tvrdnja mu nije mogla biti saopćena od strane Moga duha, ona nije mogla proizaći iz Mene, ona je njegov vlastiti proizvod razmišljanja za kojeg on čvrsto vjeruje kako je istinit i prema tome ga želi proširiti.

‘Nitko ne zna dan i čas…’ (Matej 24:36) Prisjetite se ovih Riječi, koje sam govorio Svojim učenicima na Zemlji… Kao Bog i Stvoritelj beskonačnosti Ja sam vrlo dobro svjestan tog dana i časa još od vječnosti, pa ipak Moja mudrost Me spriječava objaviti ovo znanje vama ljudskim bićima. Jer tiče se slobodne volje ljudskog bića koja ne smije biti narušena, ali ona bi bila narušena u slučaju bilo kojeg točnog otkrovenja posljednjeg dana… Sam dan je zaista bio pred-određen od vječnosti, ali isto tako su i svi događaji koji mu prethode čiji je cilj doprinjeti dobrovoljnoj promjeni volje ljudskog bića. I stoga ću Ja učiniti sve što pomaže i omogućava ljudskom biću očekivati Moj sud posljednjeg dana sa ispravnim stanjem uma… Ali ako sam čovjek to ne iskoristi, njegova sudbina je već odlučena za beskrajno dugo vrijeme.

Znati dan i čas kraja bi onda rezultiralo u prisilnoj promjeni njegove prirode koja ga, međutim, ne bi ovlastila da uđe niti u kraljevstvo svjetla niti u raj nove zemlje, ali ne bi rezultirala niti u vječnom prokletstvu/pogibiji… jer muka i strah odlučuju njegovu volju a ne ljubav, koja treba biti jedini razlog za promjenu volje. Tako njegova ljubav ne bi bila dovoljna, i prema tome ne može biti govora o promjeni stava/htijenja/naklonosti; usprkos tome, ljudskom biću treba dati kredit zbog njegove volje da učini što je ispravno, on bi u stvarnosti/efektivno bio poslušan, ne zbog ljubavi već zbog straha… ipak ljubav je presudan činbenik na kraju… Jer Ja želim razdvojiti ovce od koza, Ja želim inicirati proces pročišćavanja i na taj način završiti jedan period iskupljenja prije započinjanja novog… Otud se mora dogoditi jasna odluka volje, za što ljudi imaju dovoljno/obilje vremena i mogućnosti, i kako bi ih motivirao oni su obaviješteni o kraju.

No oni svoju odluku moraju donijeti u potpunosti bez prisile. Prema tome, Ja ću dan i čas držati u tajnosti ali doći će kao kradljivac u noći (Luka 12:35-40; 2 Petrova 3:10)… pristići će kada ga nitko ne očekuje, kada ljudi svoje zadovoljstvo budu pronalazili u uživanju života, kada budu jurili iz jedne uživancije u drugu, kada zaborave sve oko sebe i kada su radosni, kada doživljavaju najvišu životnu radost… Onda će svanuti dan koji sve privodi kraju… I onda će se pokazati tko će stajati pored Mene ili pored Mojeg protivnika (= Sotone), koji je gospodar ovog svijeta… Sve će onda biti otkriveno, svjetlo i tama, istina i laž, ljubav i mržnja… nitko se neće biti sposoban sakriti ili prikriti svoju istinsku prirodu… Onda će svatko pokazati svoje istinsko lice, pošto će nevolja oko njega svući masku sa njegova lica, i onda će svatko primiti svoju poštenu nagradu… svjetlo ili tamu, nebesko blaženstvo ili vječno proklestvo.

AMEN

Spread the Truth