Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5157 (Put Spasenja… Put Ljubavi… Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

BerthaDudde, br. 5157, 23 Lipanj 1951

PUT SPASENJA… PUT LJUBAVI… ISUS KRIST…


Put spasenja je put kojim je prošao Isus Krist, čovjek Isus, Koji je na Zemlji ispunio veliku Misiju, kako bi za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti prokrčio put prema Bogu, svemoćnom Stvoritelju neba i Zemlje. Ova misija je bila tako važna, iz razloga što se On kao čovjek morao boriti sa istim protivnim snagama kao svaki drugi čovjek, a On je ipak priskrbio dokaz da ih je moguće pobijediti, primjenom pravog oružja. Jer, On nije ostvario ovo djelo kao Bog, premda se u Njemu očitovala Božanska snaga u svoj punini tijekom Njegove aktivnosti podučavanja; nego, da bi stekao ovu snagu, On je baš kao čovjek ovu borbu morao sprovesti s uspjehom. I tako je On također priskrbio dokaz za to, da čovjek može ući u puni posjed Božanske snage i mudrosti, i također je pokazao put, kojeg je On Sam prošao… put Ljubavi, koji vodi sjedinjenju s Bogom, a kroz to također u posjed svjetla i snage u svoj punini.

Čovjek Isus je živio sasvim po Božjoj volji, i svo Njegovo nastojanje je bilo usmjereno na to da se približi od Njega prepoznatom Ocu; Ljubav za Oca Ga je ispunjala i očitovala se u Ljubavi za bližnje, budući srce koje je puno Ljubavi, ne može ništa drugo, nego sve privlačiti u polje (djelokrug) svoje Ljubavi, jer ono nije sposobno za nikakve druge, Ljubavi suprotne, osjećaje. Ljubav je tako bila oružje koje je On primjenjivao u borbi protiv sila koje su Ga htjele dovesti do pada. Jer, Ljubav je Darivatelj snage, tako da On nije nikada mogao podleći, jer se On kroz Ljubav, doista skupa sa Svojim Nebeskim Ocem, borio protiv neprijatelja, i On je stoga morao postići pobjedu. Nitko se ne može oduprijeti Ljubavi, budući je ona izvorna snaga, iz koje je sve, također i Božji protivnik, jednom proizašlo, zbog čega ona mora biti snažnija od svega, te također pobijediti i onoga tko ju ne želi priznati…

Čovjek Isus je išao putem Ljubavi, a on je vodio ravno k Bogu…  Stoga ga je On prokrčio i oslobodio za svakog čovjeka, budući sada svatko može njime ići sa sigurnošću da će stići do cilja. Jedini on je put spasenja, jedini on je jedinstveni put na kojeg neprijatelj duše ne stupa, na kojem je čovjek siguran od svih napada, budući je na putu Ljubavi u pratnji Isusa Krista Osobno, Koji mu je sigurni vodič (vođa), i brižno ga čuva od ponovnog pada ili skretanja s pravog puta. Tko Njega slijedi, on istovremeno ide s Njim, i on također mora postići svoj cilj. On je za sve ljude izvojevao bitku s Božjim protivnikom… On međutim, i od onih koji Ga žele slijediti na putu spasenja, traži da se bore protiv njega, odnosno, da također upotrijebe oružje Ljubavi, kojim ga jedino mogu pobijediti. I stoga put spasenja nije ništa drugo nego put Ljubavi za Boga i za bližnjega, budući se kroz Ljubav čovjek oslobađa od neprijatelja svoje duše, kroz Ljubav on dobiva moć(vlast) nad njim, kroz Ljubav je on stalno primatelj Božje snage, i kroz Ljubav on uspostavlja jedinstvo s Bogom, Samom vječnom Ljubavlju… Onda je Njegova duša pronašla iscjeljenje od zla, koje je uz nju prianjalo kroz grijeh, kroz nekadašnje otpadništvo od Boga, koje je skrivio Njegov protivnik, jer je bio bez Ljubavi. Onda je njegova duša iznova sjedinjena s vječnom Ljubavlju, budući ju je Isus Krist Osobno doveo blizu Praizvora snage; ona se kao istinsko dijete vratila u Očevu Kuću, jer je ona išla pravim putem, putem spasenja, kojeg joj je On Osobno pokazao.

AMEN

Spread the Truth