Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5155 (Ispravan otac-dijete odnos… Slobodna volja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5155, 21 Lipanj 1951

ISPRAVAN OTAC-DIJETE ODNOS… SLOBODNA VOLJA…

Ja se ponašam prema vama na isti način kako se vi ponašate prema Meni… Ja ću vam dozvoliti potpunu slobodu ako se želite odmaknuti od Mojeg utjecaja, ako ne želite iskoristiti Moju milost; i ako Me ne želite priznati i vjerujete da možete živjeti bez Moje pomoći Ja vas isto tako neću forsirati u tom pogledu… Onda ćete trebati ispitati vašu vlastitu snagu i prepoznati kako ste slabi, ukoliko vi radije ne birate okoristiti se snagom od ispod što će vas, međutim, povući nadolje za jedno beskrajno dugo vrijeme. Ja ću doći ususret svakome tko Me traži, Ja ću čuti tkogod da zaziva Moje ime, ali Ja se neću nastaviti držati nekoga tko ode od Mene, i bijedno stanje Mojeg neprijatelja je njegova vlastita pogreška i on će ostati u tom stanju sve dok sam od sebe ne promijeni njegov um. Vi ljudi stvarate vašu vlastitu sudbinu sa vašim stavom spram Mene. Ja ću vas obasuti sa Ljubavlju i milošću ako uspostavite ispravan odnos sa Mnom, dok ćete potpuno biti lišeni ako vaš odnos sa Mnom nije ispravan. Jer Ja ne odlučujem vaše misli, namjere i akcije, nego ću vam pomoći ako želite dozvoliti sebi biti pomognutima. Međutim, ispravan odnos također jamči ispravno razmišljanje, i prema tome je najvažnije da vi uđete u ispravan odnos djeteta sa Mnom, budući ćete se vi onda nepogrešivo zaputiti stazom koja vodi do cilja, do vašeg savršenstva, koje je svrha vašeg života na Zemlji. Ispravan odnos djeteta uključuje sve, osjećaj vašeg vlastitog nesavršenstva, vjeru i povjerenje u Mene i Moju pomoć, čežnju za sjedinjenjem sa Ocem i time također ispravno naklonjenu volju… Onda ćete imati jednu prekomjernu mjeru milosti na vašem raspolaganju, onda vi više nećete biti slaba i bespomoćna bića, namjesto toga, Moja snaga Ljubavi će teći ka vama neprestano i vi ćete više ili manje sazrijeti psihološki vašom vlastitom slobodnom voljom… Vi Mi se pridružujete budući će vam vaša žudnja za Mnom biti također uslišena kao dokaz Moje Očinske Ljubavi. Ali svatko tko sebe izolira od Mene, tko Me ne prizna kao Oca i Stvoritelja od vječnosti, je i dalje duhovno arogantan, on se osjeća snažan čak bez Moje snage i unatoč tome je nesretno biće koje dozvoljava sebi biti obmanuto od strane pojavà (vanjština)… koje smatra životnu vitalnost kao dovoljnu i koje će prepoznati njegovu potpunu slabost na kraju njegova života kada je izgubio njegovu životnu energiju i nije mu podarena ama baš nikakva pomoć od Onoga kojeg je zanijekao. Ja ću dati bez mjere ako se žudi za Mojim darom, ali Ja neću forsirati Moj dar milosti nijednom ljudskom biću. Ja se ponašam spram vas na isti način kako se vi ponašate spram Mene, ne poradi nedostatka Ljubavi nego zato da ne bi doveo u opasnost vašu slobodnu volju, budući je Moja Ljubav uvijek veća od najveće i ne bi vas nikada napustila u nedaći ukoliko to nije štetno za vašu dušu. Posljedično tome, Ja moram dopustiti svakoj osobi da zadrži njegovu slobodu volje i čekati dok on sam ne nakloni njegovu volju spram Mene. Ali onda ću ga ščepati i nikada mu ne dopustiti da iznova padne… Onda će njegov otpor biti slomljen i Ja mu mogu podariti jedno obilje pomoći. Onda će on uspostaviti ispravan odnos sa Mnom i kretati se spram savršenstva.

AMEN

Spread the Truth