Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5153 (Iskupljenje duša iz bezdana kroz Isusa Krista… Onostrano…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5153, 17 Lipanj 1951

ISKUPLJENJE DUŠA IZ BEZDANA KROZ ISUSA KRISTA… ONOSTRANO…

Kristov Križ je znak nade za sve koji su pali, koji su nesretni u njihovoj situaciji, bilo to na Zemlji ili u kraljevstvu onostranog. Kristov Križ će im ukazati da i dalje ima spasenja, staza izlaza, kojom se jedino treba zaputiti kako bi se izronilo iz bezdana, iz kraljevstva tame, u jutro koje zori. Kristov Križ ukazuje stazu uspona koja neće nikada zavesti u stranu. Jer Onaj Koji je umro na Križu poradi Njegove Ljubavi spram grešnog čovječanstva je započeo ovu stazu, On je platio otkupnu cijenu za postojeće duše u bezdanu, i svaka duša može iskoristiti ovu privilegiju, staza uspona je sada otvorena za svaku dušu pod uvjetom da je odabrala Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, kao njezin cilj, pod uvjetom da želi napustiti bezdan kako bi Ga dosegla. Onda će ona imati pravo na iskupljenje, onda će Sam Božanski Iskupitelj nju podići iz bezdana, onda će njezini grijesi biti oprani pomoću Njegove krvi, krivnja grijeha će biti otkazana i čin Spasenja neće biti učinjen uzalud za ovu dušu. Isus Krist je umro za sve ljude, za ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti…

On je sišao u pakao… On je također učinio blagoslove čina Spasenja dostupnima dušama u bezdanu, i postoji spasenje za duše čak u kraljevstvu onostranog, ali nikada bez Njega, jer jedino krv koju je On prolio za grijehe može platiti za grijehe duše, i Njegovo oproštenje treba biti svjesno zatraženo, On također mora biti priznat kao ‘Iskupitelj od grijeha’ u duhovnom carstvu, ili će izbavljenje iz tame biti nemoguće. Jedan nezamisliv čin Ljubavi je bio ostvaren od strane čovjeka Isusa na Zemlji, i ovaj čin Ljubavi je također učinkovit u onostranom, Njegovo milosrđe slijedi čak duše koje su umrle na Zemlji bez iskupljenja. Ipak, kao na Zemlji, duša mora dobrovoljno željeti pronaći iskupljenje kroz Isusa Krista u onostranom također, da se On smiluje nad njezinom patnjom, da Njegova Ljubav treba nju dohvatiti i podići ju iz bezdana. Iz ovog razloga, znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja baš kao i vjerovanje u obadvoje je od vitalne važnosti i treba biti dostavljeno dušama, ako ga one već nisu stekle na Zemlji. Ali ovaj je rad daleko više težak nego na Zemlji, jer duše tame imaju malo znanja i sile percepcije i prema tome nisu lako podučene.

Unatoč tome, njihovo stanje nije beznadežno kada su oni u nevolji i apeliraju za pomoć da budu izbavljeni iz njihove sadašnje situacije. Onda one neće biti potpuno tvrdoglave, i znanje im može biti dostavljeno kroz posredovanje i Ljubav-ne mentalne poduke koje će im omogućiti da usmjere njihove misli spram Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, i zazivaju Ga sami… I svaki poziv u vjeri i povjerenje u Njegovu pomoć će biti saslušan… Onda će staza uspona započeti i biti će putovana korak po korak sa Njegovom pomoći. Postoji spasenje iz bezdana, ali nikada bez Isusa Krista… To je ono što duše u onostranom također trebaju znati, inače one nikada ne bi okrenule njihove misli spram Njega, Koji ih jedini može spasiti od njihove nevolje, Koji je, sa Ljubavlju i milosrđem, neprestano voljan otkloniti patnju i promijeniti jedno mučeničko stanje stvari u stanje blaženstva… Unatoč tome, to uvijek potrebuje volju bića, a da se ova pravilno promijeni potrebno je mnogo posredovanja od strane ljudi sa vjerom i Ljubavlju, koji su također sposobni pomoći onima koji su i  dalje neiskupljeni.

AMEN

Spread the Truth