Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5150 (Tkogod je podučen od strane Boga ne potrebuje više dodatno izvanjsko znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5150, 13 Lipanj 1951

TKOGOD JE PODUČEN OD STRANE BOGA… NE POTREBUJE VIŠE DODATNO IZVANJSKO ZNANJE…

(Ivan 6:45; 16:25)

Tkogod primi izvanrednu milost da je podučen od strane Mene Osobno, tkogod primi i prihvati ovaj direktno dodijeljen učiteljski material (Bertha Dudde) više nema dodatnu potrebu pronaći/tražiti znanje negdje drugdje, jer Ja ću ga potpuno zadovoljiti sa kruhom života. On više ne treba prihvatiti drugu duhovnu hranu; on više ne treba vaditi iz cisterne (Jeremija 2:13) kada najčišća voda teče ka njemu iz izvora koji je doista daleko čišći i bolji. Međutim, ako svježa i čista voda nije dostupna ljudi trebaju sa zahvalnošću prihvatiti vodu koja im je na raspolaganju i brižljivo ju štititi od onečišćenja… Da li razumijete što mislim pod time? Ja ne želim, na nijedan način, potcjenjivati/omalovažiti što vam je bilo sveto od drevnih vremena, Knjigu Otaca (Bibliju), koja neće nikada izgubiti njezinu vrijednost ljudima koji, u dobroj vjeri u Mene i ljubavi spram Mene, pokušavaju iz nje izvući znanje… budući ona skriva vrlo dubokoumno znanje, ali ono može biti pronađeno jedino od strane nekoga čiji je duh oživio… Ali kada vas Ja Osobno podučavam (ovdje kroz Berthu Dudde), Ja vam dajem učenje i objašnjenje u isto vrijeme, budući Ja sve lekcije prilagođavam vašem stupnju zrelosti, Ja vam dajem u skladu sa vašim razumijevanjem. Najprije vas Ja obaviještavam o Mojoj volji, budući je vaš zadatak na Zemlji njoj udovoljavati (= vršiti ju)… Ali Ja vam također otkrivam Sebe kao Boga i Oca, kao Stvoritelja sve beskonačnosti i kao naj-voljenijeg Oca Mojoj djeci, koja trebaju na Zemlji ostvariti sinovstvo/bogočovještvo i otud potrebuju pomoć i podršku. Značenje Mojih Riječi (u Bibliji) je za vas postalo neshvatljivo, i stoga vam Ja želim objasniti njihovo značenje u jednostavnim i prostim izrazima (Ivan 16:25!!!). Posljedično tome Ja još jednom šaljem Moje Evanđelje na Zemlju kako što Sam proglasio u vremenu Mojega života na Zemlji.

Ja ne želim biti prisutan tek kao Bog u vašem intelektu, Ja želim živjeti u vašim srcima, Ja želim da vjerujete u Mene sa živom vjerom, I Ja vas želim podučiti kako možete pristići do ove žive vjere… ne posredstvom puno intelektualnog znanja, pa čak ako ste ga uzeli iz Knjige Otaca… nego jedino posredstvom potpuno nesebičnog života ljubavi. Vaše znanje će postati daleko više duboko a vaša vjera živa kada ispunite Moje zapovijedi ljubavi spram Boga i drugih ljudi… Onda ćete vi postati upućeni/posjednici znanja i blisko ujedinjeni sa Mnom također, i vi ćete također postati sposobni educirati druge ljude zauzvrat i obavijestiti ih o rezultatima ispravnog ponašanja u životu. I onda ćete biti Moji istinski sljedbenici na Zemlji, biti ćete propovjednici u skladu sa Mojom voljom, budući ćete onda vi svo znanje crpsti iz unutra vas samih, onda će vas Moj duh uvesti u vječnu istinu (Ivan 16:13) i vi možete iskoristiti znanje koje ne primate iz izvanjskog izvora već uvijek poradi Moje milosti. Onda će se izvor života otvoriti za vas, onda će živa voda poteći iz izvora Moje ljubavi za vaše osvježenje (Ivan 4:10-14), i vi također trebate ponuditi revitalizirajuće piće drugim ljudima, tako da oni, također, mogu kušati čistu bistru vodu i nikad više ne budu htjeli biti bez nje. Svi ljudi sebe trebaju osvježiti na izvoru života ipak samo ga nekolicina pronalaze, jedino nekolicina ih je koji nisu zadovoljni sa onim što im je neobjašnjivo i prema tome traže istinu. I budući pristupaju Meni Osobno za revitalizirajuću hranu Ja je njima neću odbiti (Ivan 6:37). Uzmite/primite iz izvora života, prihvatite sa zahvalnim srcem doprinos Moje ljubavi i cijenite ogromnu milost što ste podučeni od strane Mene Osobno… Jer vi i dalje trebate puno snage koju vi uvijek možete izvući/ekstrahirati iz Moje Riječi, koja vam dolazi odozgor, budući Sam ju Ja blagoslovio sa Mojom snagom.

AMEN

Spread the Truth