Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5148 (Isus… Postanak stvorenja djecom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5148, 11 Lipanj 1951

ISUS… POSTANAK STVORENJA DJECOM…


Zastupajte Mene i Moje Ime pred svijetom, tako želim Ja vas zastupati jednom u vječnosti, pred Bogom, svemoćnim Stvoriteljem neba i Zemlje, iz Kojeg su proizašla sva stvorenja, kojima je On opet dao samostalan (nezavisan) život.

Tako Sam i Ja, čovjek Isus, bio od Njega stvoreno samostalno biće, kako po tijelu, tako i po duši. Ja sam proizašao iz vječne izvorne (praiskonske) snage, kako bih prošao ispit razvoja snage u samostalnom biću, koje za cilj ima potpunu deifikaciju, kako bih se naposljetku iznova stopio sa izvornom snagom, i kao takav bio u stanju stvarati i oblikovati, vladati nad bezbrojnim prvobitno stvorenim duhovima, nad nebrojenim svjetovima i svim njihovim stanovnicima. Kao čovjek Isus izdržao Sam ovaj ispit razvoja snage, jer Sam koristio sve sposobnosti koje je jedno Božje dijete u postajanju, kroz beskrajnu Očevu Ljubav, dobilo za svoj zemaljski život, i okrenuo (usmjerio, privukao) Sam Sebi ovu nemjerljivu struju snage od Boga… Ja Osobno Sam potakao vječnu Ljubav na ovo lišavanje, jer Sam ju Ja žudio svom snagom Ljubavi Mojega srca, a vječna Ljubav Mi nije mogla pružiti nikakav otpor, jer ona sebe poklanja svakom čovjeku koji ju žudi… Kao čovjek sam izgovorio riječi: „Nitko ne dolazi k Ocu, osim po Meni…“ (Ivan 14:6) Obećao Sam vama ljudima da ću moliti za vas kod Oca, da vas prizna, ako vi Mene i Moje Ime priznate pred svijetom. Jer, Ja Sam znao da Sam konačni cilj na Zemlji, deifikaciju Sebe Samoga, postigao na Zemlji, i da vam Ja onda, stojeći u sjedinjenju s vječnim Božanstvom, također mogu i dati što god zaištete u Moje Ime, odnosno pri pozivanju Mene Osobno… Jer Moj Otac i Ja smo jedno (Ivan 10:30)… Vatra vječne Ljubavi je proždrla sve što je još stajalo na putu potpunom sjedinjenju. Tijelo i duša su se produhovili tijekom Mog zemaljskog puta, i postali su ista supstanca kao vječni i beskonačni Duh Ljubavi, iz Kojeg je sve proizašlo. Kao čovjek Isus djelovao je On u Meni, Ja Sam djelovao iz Njega i sa Njim… ali, što djelovalo, bio je Njegov Duh, vječni, nedokučivi Duh Ljubavi Koji je neograničen, Koji stoga nije ni bio vezan u nikakvom obliku, Koji je vladao cijelim beskrajem, Koji je bio svjetlo i snaga, Ljubav i volja, i Koji je Sebe doveo do izražaja u stvaranju bezbrojnih duhovnih bića…

Ja sam također bio jedno takvo stvoreno biće, jedno Božje dijete, Kome su bile otvorene sve divote Njegove Ljubavi, Koji Se međutim također u slobodnoj volji izjasnio za Njega, kada se mnoštvo prvobitno stvorenih duhova pobunilo protiv Njega, u svjesnosti punine snage, što ih je učinilo oholim i dovelo do pada. Ja sam proizašao iz Božjeg Ljubavnog zračenja, koje me silno privuklo k Njemu. Ja Sam, kao samostalno biće, eksternaliziran slobodnim, ali Me ono uvijek iznova privlačilo nazad Izvoru snage od vječnosti, Koji Me činio iznimno blaženim, a Kojeg Ja međutim, nisam bio u stanju vidjeti. Ali, Ja Sam vidio i pad duhovnoga, vidio Sam kako se Božanska Ljubavna snaga izlijevala u bezbrojne tvorevine, i Ja Sam znao svrhu ovog stvaranja, koje je trebalo poslužiti za povratak palog duhovnoga. A, bila je iznimno moćna Moja Ljubavna volja za sudjelovanjem u iskupljenju ovog palog duhovnoga… za stvaranjem mogućnosti da iznova zauzmu stav (mišljenje) kojeg je duhovno svojevoljno napustilo. Znao Sam o vječnom Božjem planu spasenja, o vječnoj Ljubavi i Praroditelju Bogu-jednakih bića, koja su sebe željela uskratiti Njegovoj eksternalizaciji (izražaju) Ljubavi…

Dobrovoljno su istupili iz sjedinjenja s Bogom, i kroz to narušili njihovu Božanstvenost. Posljedično, ostali su bez svjetla i snage, i ovo duhovno lišeno svjetla i snage, koje se izmaklo od Božje Ljubavi, stvrdnulo se u čvrstu tvar (supstancu), koja je u sebi još uvijek bila duhovno, ali nesposobno za stvaralačku i oblikotvornu aktivnost… Vječna Ljubav je međutim obuhvatila ovu supstancu, i oblikovala je po svojoj volji u tvorevine najrazličitije vrste. Opet je neizmjerna Božja Ljubav bila na djelu, a Njegova mudrost je odredila da duhovno koje se željelo Njemu izmaknuti uđe u proces promjene, kojoj je cilj potpuni povratak ovoga duhovnoga svojemu izvorištu. Činio Me blaženim ovaj plan spasenja, a Ljubav prema palom duhovnom Me potakla da im pomognem, kada je ono trebalo podbaciti… Od početka Sam znao za Moju misiju kao čovjeka Isusa, jer Sam se Ja Sam za to ponudio, kao što Sam također znao o sjedinjenju s Božanskom Ljubavi, koje je trebalo okruniti ovo Moje djelo… (11 Lipanj 1951) Jer, biće je zaista stvoreno od Boga, vječne Ljubavi, ali jedino da bi, postavljeno izvana, postiglo samostalnost, i u ovoj samostalnosti težilo prvobitnom Izvoru snage Ljubavi, te u sjedinjenju s ovom, moglo djelovati u povišenoj mjeri, prema istom načelu, ali sa snagom koja se uvijek sve više povećava. To nije ne-samostalno stanje, djelovati u sjedinjenju s vječnom Ljubavi, a ipak, djelovati u suradnji sa njom; biću ostaje samosvijest, a unatoč tome je stopljeno s Bogom, dakle, ono je dostiglo stupanj savršenstva, budući je sasvim produhovljeno kroz Ljubav…  Onda je ono postalo na sliku Božju, a ipak se ne može govoriti o više Bogova, jer deifikacija znači isto što i potpuno spajanje s Njim… Kao biće Sam jednom proizašao iz Boga, ali u Bogu Sam pronašao Moj cilj; na neki način je stvorenje (stvoreno) slobodne volje ušlo u stanje koje je njegovo odredište, no koje nikada ne može biti ostvareno od Boga, jer savršenstvo u ovom stupnju ima za preduvjet upravo slobodnu volju, ili također… postoji razlika između stvorenja i Božjeg djeteta, slike Oca… koje iznova u potpunom sjedinjenju s Ocem, nalazi svoj konačni cilj. U punoj slobodi volje Ja Sam kao čovjek na Zemlji nastojao i postigao ovaj cilj, tako da smo tako Otac i Ja postali jedno, a istodobno je čovječanstvu, koje je podbacivalo u procesu promjene, bila dodijeljena pomoć, koja se protezala na sve vezano, koje je kroz otpadništvo od Boga postalo slabo i bespomoćno… Ja Sam im donio ovu pomoć kao čovjek, jer Sam otpustio Božju snagu i sposobnost, tako dugo dok djelo otkupljenja nije bilo ostvareno, da potaknem ljude na samopromatranje, tako da oni također streme cilju koji je smisao i svrha zemaljskog života… sjedinjenju s Bogom kroz samooblikovanje u Ljubav, koja sve deificira i stalno povećava snagu, jer se sjedinjuje s izvornom (prvobitnom) snagom u kojoj je jednom imala svoje ishodište.

AMEN

Spread the Truth