Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5142 (Izvođenje čuda u doba Kraja… Lažni kristi i proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5142, 1 Lipnja 1951

IZVOĐENJE ČUDA U DOBA KRAJA …. LAŽNI KRISTI I PROROCI ….

Jedino što trebate je koristiti Moju životnu snagu koja vam neprestano stoji na raspolaganju i ništa vam neće biti nemoguće. No tek putem života u Ljubavi tu životnu snagu možete prisvojiti …. iz čega vam je sad i razumljivo kako je čovjek sposoban za iscjeljivanje bolestī i za druga neobična djelovanja, u slučaju da ove sposobnosti nisu pospješivane od dolje što je međutim jasno prepoznatljivo po načinu života čovjeka.

Moja Ljubavna snaga može biti korištena za neviđeno djelovanje, no uvijek samo od ljudi koji su tako intimno povezani sa Mnom kroz vjeru i Ljubav da Moja snaga nesmetano može utjecati u njih. Sam čovjek povlači granice, prigušuje Moju struju Ljubavi ako odnos prema Meni nije ispravan, on čak može od dolje primati snagu kad je njegov način života potpuno suprotan Mojoj volji. No čovjek koji izvodi neobične stvari rijetko da može sakriti usmjerenje svoje Ljubavi …. dok god je ona još uvijek usmjerena na svijet, nije riječ o Mojoj sili koja ga osposobljava za djelovanje. No duša onoga tko Mi je podan isijava nešto Božansko na svoju okolinu i njegova neobična snaga upućuje na duboku povezanost sa Mnom, što se uvijek može prepoznati.

Što više čovjek stoji u Ljubavi toliko je jača i njegova vjera tako da on svjesno djeluje s Mojom snagom. Dakle prvo moraju biti prisutne Ljubav i vjera da bi se moglo demonstrirati Božansko djelovanje, a prava vjera i Ljubav ne daju se simulirati niti nijekati, radi čega one uvijek pomažu da se dođe do ispravne prosudbe, ako se želi provjeriti porijeklo (te) sile. U poslijednje doba pred Kraj takve provjere često će biti potrebne, jer ispoljavati će se sile odozgor i odozdol, događati će se znaci i čuda, budući da se i Moj protivnik trudi zadobiti vjeru i s velikom silom oprema njemu podane. 

Tad će se pokazati da samo Ljubav daje svjetlo i rađa ispravnu moć rasuđivanja, da djela sa Božanskom snagom mogu izvoditi samo oni koji u vjeri u Mene, živog Boga i njihovog Spasitelja, ostanu čvrsti i da se sve djelovanje od Bogu-protivno postavljenih ljudi i događa od Bogu-protivnih sila, da su to lažni kristi i lažni proroci, koji čine čuda po nalogu Sotone.

Ja upozoravam vas, Moje vjerne, da će se u doba Kraja događati mnogo toga što izgleda neobično i stoga natprirodno, no Ja vam uz to dajem i objašnjenja kako biste pravo čudo s Mojom silom mogli razlikovati od zasljepljujućih djelā Mog protivnika koja se vrše jer ljudi koji su mu potpali uživaju posebnu snagu volje i tijela i time svoju okolinu zaprepašćuju, jer kao što Ja Sâm djelujem u onima koji Me ljube i koji su Me tako primili u svoja srca, isto tako onaj djeluje na ljude njegova duha, kad je Kraj blizu. On se može poslužiti njihovim tjelesnim formama kad su mu oni prodali svoju dušu, i tad čovjek postupa onako kako ovaj želi. No “po njihovim plodovima prepoznati ćete ih” (Matej 7:15-20). Sve natprirodno što se (u tom slučaju) radi, služi za snaženje vlasti i umnažanje zemaljskih dobara …. 

Svijet, čiji vladar je on, pada pod noge onima koji su opremljeni njegovom silom …. no Moje Kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36)…. a Moji učenici (apostoli) doba Kraja, Moji glasnici Ljubavi, kroz koje Ja djelujem i kojima Ja dodjeljujem natprirodnu silu, proglašavaju samo Duhovno Kraljevstvo, naučavaju Ljubav i potkrepljuju svoje Evanđelje znacima i čudima, koja dokazuju Mene Samoga, Božanskog Učitelja, po Čijem nalogu oni govore i u Čije Ime oni liječe bolesne i čine čuda. Oni će biti progonjeni od ovih drugih, no u svojoj nevolji biti će spašeni od Mene Samoga, jer jednom će doći dan kad će izaći na vidjelo i dobro i loše, i Ljubav i mržnja …. kad se nitko ne može sakriti preda Mnom, kad ću suditi žive i mrtve, nad knezom tame i njegovom pratnjom, gdje će Moja sila i slava biti očita Mojima, koji su Mi vjerni do Kraja ….

AMEN

Spread the Truth