Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5136 (Sotonina moć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5136, 24 & 25 Svibnja 1951

SOTONINA MOĆ…

Onaj koji vas želi razoriti/uništiti/iskvariti jedino ima veliku moć (nad vama) ako mu vi osobno podarite tu moć, jer ako mu se suprotstavite i okrenete se k Meni, primit/iskusit ćete upliv Mojeg svjetla ljubavi koje će ga u potpunosti  onesposobiti/potisnuti. Jer on nije sposoban izdržati/podnijeti ljubav. I jednog dana, kada je došlo njegovo vrijeme, ljubav će također i njega pobijediti/svladati. Sotona zaista neprestano nastoji/trudi se zarobiti/očarati/obuzeti, vječno dominirati, sve što je proizašlo kroz njegovu volju ali pri svemu tom sa Mojom snagom (= u smislu, ‘sve što je Sotona ikad stvorio, svakog pra-iskonskog anđela, on je stvorio, i nije moglo biti drugačije, sa snagom koju mu je dao/posudio Bog!). I prema tome on će vršiti ekstremni/krajnji pritisak na one (za) koje se boji (kako će ih) izgubiti, koji svojom vlastitom slobodnom voljom bježe od njega, koji streme k Meni radi toga da bi zauvijek bili ujedinjeni sa Mnom. (25 Svibanj 1951) On neće štedjeti sredstva da utječe na te duše, on će uzrokovati zbrku/konfuziju kad god je to moguće. On će uvijek biti prisutan gdje se Moji Vlastiti sakupljaju, on će pokušati ući u njihove misli radi toga da prebaci svoju volju na njih, čak iako shvaća da je izgubio kontrolu nad tim dušama.

Ipak, on Mi se suprotstavlja kao neprijatelj, budući da ga njegova ogromna/bezgranična ambicija zavodi/zavarava/pogrešno vodi u vjerovanje kako njegova moć ne može biti slomljena. On doista prepoznaje ljubav kao oružje koje će ga ozlijediti (ili ‘koje će mu nanijeti štetu’) i prema tome on bježi gdje mu se ona suprotstavlja i prvom prilikom potpiruje/nahuškava okrutnost/zlobnost. On osjeća kako njegova moć slabi/opada/postaje sve manja a ipak neće dozvoliti sebi da bude pobijeđen. Iz tog razloga je njegova aktivnost odmah prepoznatljiva, pošto je njegov sistem uvijek takav da će uzrokovati neprijateljstvo među ljudima koji se međusobno vole, tako da zbrka/konfuzija nastaje gdje je običavala biti jasnoća; i greška je uvijek zbog samih ljudi što je (jedna) njihova manja okrutnost/bezosjećajnost pružila Sotoni prst a on pokušava uzeti cijelu ruku, tj., on podbada ljude u još veću okrutnost/bezosjećajnost. On ima veliku moć ali jedino gdje mu je dodjeljena/odobrena… pošto vi ljudi ne koristite oružje protiv njega koje bi ga učinilo bezopasnim… pošto vi ne prakticirate ljubav u dovoljnoj mjeri… pošto je vaša sebična ljubav (= ljubav prema sebi) i dalje predominantna, koja mu nudi priliku uz srdačnu dobrodošlicu. Vi ga ne prepoznajete kada prelazi vaš put, vi ste kratkovidni i vi ga smatrate za prijatelja i vjerujete mu. On nije vaš prijatelj sve dok je i dalje Moj neprijatelj… i on ostaje Moj neprijatelj sve dok je bez ljubavi. Treba ga se bojati sve dok (ili ‘budući da’) ste vi osobno bez ljubavi, jer u tom slučaju vi pripadate njemu, i dalje ste jako udaljeni od Mene. Ali ako je vaša iskra ljubavi bila naložena/zapaljena u vama onda ćete vi osobno olabaviti veze, onda ćete promijeniti vašeg Gospodara, ujedinit ćete se sa Mnom i onda će on morati izgubiti svu moć nad vama.

Prema tome, vi koji ste postali Moji Vlastiti (= koji pripadate Meni) zahvaljujući vašoj volji koja stremi ka Meni i njega odbacuje, ne morate ga se bojati. Onda vam on više ne može nauditi, ipak vi mu još možete pomoći tako što ćete sabirati zažarenu žeravu na njegovu glavu, šireći vašu ljubav čak prema onima koji su prema vama neprijateljski raspoloženi, odgovarajući/reagirajući na zlo sa ljubavlju, pošto će on onda morati spoznati kako ste vi sebe deificirali (deificirati = postati bogolik, savršen poput Boga), da vi stojite iznad njega na/u najblistavijem svjetlu i (u) neizmjernoj snazi (= u smislu, ‘i u posjedu neizmjerne snage’). Jer kada ga biće nadmaši on će osjećati njegovu moć i također će ga mentalno osloboditi, tj., ono (= to biće) više neće biti tlačeno (= u smislu, ‘Sotona više neće biti u stanju vršiti pritisak na njega’), pošto je u jedinstvu sa Mnom ono za njega nedohvatno. Svi ljudi su u mogućnosti/sposobni putovati put do Očeva srca, i ograničenja koja ih drže zavezanima mogu od strane svih ljudi biti olabavljena sa ljubavlju (= uz pomoć ljubavi), koja je istovremeno (i) sredstvo oslobađanja (od Sotone) i sjedinjenja (sa Bogom), koja vas pretvara u Moju djecu, koja će vječno doživljavati/iskušavati ljubav koju im Otac uzvraća i zbog toga biti vječno sretna.

AMEN

Spread the Truth