Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5135 (Primanja duhovne prirode ili vlastito mentalno djelovanje?… Najozboljnije pomno ispitivanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5135, 22 Svibanj 1951

PRIMANJA DUHOVNE PRIRODE ILI VLASTITO MENTALNO DJELOVANJE?…  NAJOZBILJNIJE POMNO ISPITIVANJE…

Jedno beskrajno izobilje duhovnog znanja može biti prenijeto na Zemlju bez da ga ljudi prepoznaju kao takvog (= u smislu, ‘kao ono što ono doista jeste’)… Jer duhovi djeluju u svim sferama koje žele komunicirati sa ljudima, i u zavisnosti o stupnju ljudske zrelosti oni su ili primljeni ili odbijeni. Ni jedno duhovno biće nije spriječeno izraziti sebe ako su ljudi voljni slušati. Ipak ljudima će također biti dodjeljena/odobrena zaštita ako ne žele da im priđu zle sile. Jer prinuda ne može biti primjenjena od strane duhovnog svijeta, niti od dole niti od gore, i prema tome to je uvijek stvar slobodne volje pojedinačnog čovjeka kakvu on vrstu duhovne informacije prima. Međutim, vi trebate znati da duhovno probuđeni ljudi, time oni koji su u svjesnom kontaktu sa Mnom i Meni apeliraju za čistu istinu, ne mogu nikad biti prevareni ili ponovno pogrešno podučeni… Jer ti su ljudi okruženi sa zaštitnim zidom duhovnih svjetlosnih bića koja uvijek jedino nastoje zapriječiti/zanijekati ulaz svim nečistim duhovima, pošto duhovno probuđena osoba pripada zajednici iskupljenih jednom kada je svoje službe ponudio Meni i njegov iskupiteljski rad neće biti doveden u opasnost od strane tame. Ali onda je pitanje kakvu vrstu misije ima čovjek koji Me namjerava služiti i koliko duboko je već proniknuo u istinu. Manje obaviještena osoba neće biti sposobna dokučiti uzvišenu mudrost, posljedično tome on neće biti u stanju niti prosuditi njezinu vrijednost, prosuditi istinu koja mu je još neshvatljiva. U tom slučaju, međutim, njegova misija nije ista kao ona koju treba ispuniti čovjek koji je bio uveden u najdubokoumnije znanje… Nadalje, pomna pažnja se treba obratiti na to da li su ‘duhovna primanja’ ili (čovjekov vlastiti) mentalni mozgovni rad ono što se razmatra…

Vi dobro činite ako imate na umu da će duhovni primatelji, ako djeluju po Mojim instrukcijama, biti duhovno zaštićeni od uplitanja nečistih duhova… ali da se čovjekovo vlastito razmišljanje ne može zabraniti/spriječiti kada koristi svoj intelekt kako bi formulirao njegovu volju i stoga se ‘duhovno primanje’ ne odvija/događa. Ovaj čovjek također može imati dobre namjere ali on sebi ne dozvoljava biti vođen, umjesto toga on sam je koji vodi… Vi ljudi trebate sebe strogo kritizirati, trebate ostati vrlo duboko ponizni i dozvoliti Mi da djelujem u vama, tako da neprijatelju/protivniku (Sotoni) ne ponudite ni jedan razlog da na vas utječe negativno. Podučavani ste od strane Mojeg Duha ljubavi ako vaše misli streme ka višim sferama. Ali onda sve što se i dalje odnosi prema zemaljskim stvarima mora biti zanemareno/napušteno, to jest, vi morate sebe potpuno isključiti ako postavljate pitanja na koja želite dobiti odgovor. Jedino onda će one duhovne sile koje vam dodjeljuju apsolutnu istinu biti u stanju stupiti u akciju. Onda će vam pritjecati čiste duhovne misli i biti ćete sigurni kako ste bili istinito podučeni. Ali ako sa sobom uzmete/ponesete zemaljske utiske duša će i dalje biti pod utjecajem intelekta, u kojem slučaju intelekt može postati nadmoćan, i sukladno njegovim željama možete biti afektirani od strane misaonih struja koje nisu zračenja iz kraljevstva svjetla a ipak se takvima smatraju, zbog čega se proturječni sadržaji uvijek moraju kritično pomno ispitati, da vas ne bi pomutili (u smislu, ‘unijeli zbrku’). Trebate se naučiti kretati unutar čistih duhovnih misaonih struja, vi trebate jedino žudjeti najčišću istinu i jedino željeti biti duhovno podučeni… u najdubljoj poniznosti trebate žudjeti čuti Moju Riječ… onda će sve zemaljske misli biti u pozadini, svjetlosna bića će biti u stanju utjecati na vas i podučiti vas po Mojim instrukcijama. Onda ćete primiti najčišću duhovnu informaciju čiji je sadržaj dosljedan, i svatko od vas će misliti isto, pošto je samo jedna istina poslana od gore onima koji Me ljube i žele biti aktivni u iskupljivanju, koji žele omogućiti Moje djelovanje u njima.

AMEN

Spread the Truth