Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5113 (Blagoslov Ljubavi… Cilj čovjeka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5113, 25 Travanj 1951

BLAGOSLOV LJUBAVI… CILJ ČOVJEKA…

Vi se ne možete razviti naviše ako ne njegujete Ljubav, ako vi ne mijenjate vaše biće, koje na početku utjelovljenja poznaje samo samoljublje, koje treba biti pretvoreno u nesebičnu Ljubav za bližnjega. Svako djelo Ljubavi za bližnjega je korak naviše, bez Ljubavi vi međutim uvijek hodate na istoj razini, čak ste u opasnosti da propadnete kroz prijestupe protiv Ljubavi, kroz djela mržnje i neljubavnosti (neljubaznosti, nemilosrdnosti). Vaš cilj je visoko, i vi stoga trebate stremiti doseći ovaj cilj, vi morate kroz život Ljubavi napustiti nisko i nastojati doći u sfere gdje vam pritječe svjetlo odozgor, gdje vi sada jasno prepoznajete put kojim trebate ići kako biste postali blaženi. Jedino Ljubav vam može donijeti svjetlo, jedino Ljubav vas postavlja u stanje spoznaje, jedino Ljubav vas čini da vidite (da sagledavate), tako da više ne možete promašiti pravi put. Ali bez Ljubavi ste vi slijepi u duhu, i tama vam ne dopušta pronaći put, kojim vi međutim niti ne želite ići bez Ljubavi, jer on vodi naviše, no vi ljubite nisko. Vama ne može biti dan nijedan drugi savjet nego da prakticirate nesebičnu Ljubav prema bližnjemu, jer iz Ljubavi proizlazi sve drugo… živa vjera i najblistavije prepoznavanje Istine, koje vas potiče na sve gorljivije nastojanje, jer vam ukazuje na vječno Svjetlo koje je vrijedno stremljenja… Ništa drugo ne može nadomjestiti Ljubav. Pa i sva dobra djela koja obavljate bez Ljubavi, koja vršite samo u svrhu da vas uzdignu pred očima bližnjih, beskorisna su za vječnost, ona vas ne vode ni jedan korak dalje prema visini, ona su učinjena jedino za svijet i također će naći svoju plaću od svijeta. Istinska Ljubav međutim čini dobra djela besmrtnima, ona nastavljaju živjeti i slijede vas u vječnost (Otkrovenje 14:13). Jer, jedno istinsko djelo Ljubavi već je sjedinjenje s Bogom, Koji u Sebi jest Ljubav, i Koji stoga djeluje s vama, kada ste vi aktivni u Ljubavi (1 Ivanova 4:16). Istinska djela Ljubavi su građevni blokovi za vječnost, oni su prečke na ljestvama prema gore, prema vječnoj blaženoj sreći. Stoga ne budite neaktivni na Zemlji, i djelima Ljubavi prikupite duhovno bogatstvo, blago koje vas slijedi u vječnost, jer jedino Ljubav postiže to da duša sebi stvori blaženo sretnu sudbinu u vječnosti (Luka 12:33, 34). Jedino Ljubav dovodi dušu do sazrijevanja, i jedino kroz Ljubav će biti ispunjena svrha čovjeka na Zemlji, da se njegovo biće potpuno promijeni i uskladi (izjednači) sa Izvornim Božjim Bićem, da on već na Zemlji postigne cilj, sjedinjenje s Bogom, kako bi sada bio nadasve sretan, blažen, moćan i pun svjetla u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth