Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5107 (Božji govor od Oca djetetu… Riječi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5107, 18 Travanj 1951

BOŽJI GOVOR OD OCA DJETETU… RIJEČI LJUBAVI…

Ja Sam svima vama blizu, tako blizu da ste Me sposobni čuti ako pažljivo slušate Moj glas unutar vas. I razumljivo je da vam Ja govorim kao što ljubljeni Otac govori njegovoj djeci, jednostavno, prosto a ipak s puno Ljubavi, tako da su Moja djeca prisna sa Mnom i da će Me oni također prepoznati kao Oca Koji Ljubi Njegovu djecu. I budući je Moja volja da će Me oni razumjeti, Moje Riječi odjekuju u njihovim srcima tako da one mogu opet biti shvaćene od svakog djeteta, da one ne mogu biti pogrešno protumačene i da će učiniti dijete sretnim. Moje preobilje Ljubavi bi sebe izrazilo sasvim drugačije da ste vi to/nju sposobni izdržati, ali sve dok i dalje živite na Zemlji zvuk Mojeg glasa je prilagođen stanju vaše duše, i zavisno o svakoj pojedinačnoj osobi on odjekuje zvučno u njegovu srcu ili afektira njegovu dušu kao lahor misli. Ja Osobno Sam sa svima onima od vas koji mogu čuti Moj glas, Ja Sam vam prisutan i govorim vam Riječi Ljubavi, utjehe, opominjanja, i podučavam vas… jer vi ćete uvijek osjetiti Moje prisustvo kao priliv milosti i snage… Onaj koji žudi mnogo će također primiti mnogo… Onaj koji svoje srce otvori za Mene žudeći Moju Ljubav će također primiti njezin priliv bez ograničenja, a Moja Ljubav sebe očituje u Riječi… Punina Moje Ljubavi predaje sebe, svjetlo Moje vatre Ljubavi sjaji u srce onoga koji otvori sebe za Mene i želi Me čuti. Svjetlo, međutim, jeste mudrost, a obilje Božanske mudrosti je neiscrpno i nudi uvijek nova blaga onome koji za njima poseže. Ipak duhovno bogatstvo će vam uvijek biti ponuđeno na takav način da ga možete dokučiti, budući Ja želim da Me razumijete kada vam govorim. Prema tome svjetlo može sijati na sva mjesta, Ja neću praviti razlike u distribuciji Mojih darova gdjegod se žudi za njima od Mene i Ljubav djetetova srca apelira Ocu za njih. I tako će Me Moja djeca uvijek razumjeti, inače oni ne bi prepoznali Oca, ali On želi biti prepoznat od strane djeteta. To je zašto je Moja Riječ živa voda koja izvire iz izvora tako čistog i bistrog da svaka osoba sebe može osvježiti njome, budući će svaka osoba pronaći ono što treba za razvoj njezine duše… tješenje i utjehu, Ljubav i mudrost, milost i snagu… Jer sve dok živite na Zemlji vi ste i dalje nezrela djeca kojima Ja mogu i hoću dati jedino sukladno njihovoj sposobnosti da prime Moju Riječ Ljubavi i mudrosti. I prema tome vi, također, trebate sebe uvijek smatrati za djecu i sa zahvalnošću prihvatiti sve što vam je ponuđeno od strane najvjernije Očeve Ljubavi… Ne tražite duhovnu hranu koju ste za sada nesposobni podnijeti, duhovno znanje koje vam nije potrebno na Zemlji, vi ne bi trebali tražiti da shvatite djela Moje svemoći sve dok niste stekli duhovnu zrelost koja vam omogućava duhovnu viziju… Budite zadovoljni sa onime što vam dajem, što Ja smatram korisnim za vas i što Moja Ljubav ima pohranjeno za djecu koja su uspostavila ispravan odnos sa Mnom i prema tome Mi dopuštaju da Osobno budem prisutan… Molite Mi se kao djeca i zahvalno primajte darove koji su vam podareni od strane Moje Očinske Ljubavi onoliko često koliko ih vi žudite.

AMEN

Spread the Truth