Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5095 (Navješćivanje Evanđelja… Slušatelji – vršitelji… Učenje Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5095, 29 Ožujak 1951

NAVJEŠĆIVANJE EVANĐELJA… SLUŠATELJI – VRŠITELJI… UČENJE LJUBAVI…

Navješćujte ljudima Moje Evanđelje, a ako ga oni prihvate, svaka nevolja će biti otklonjena. No, oni ne smiju biti samo slušatelji, nego trebaju biti vršitelji Moje Riječi, treba li ona biti učinkovita na njima, i pripomoći im do mira duše. Biti vršitelj Moje Riječi međutim znači živjeti u Ljubavi, činiti djela nesebične Ljubavi za bližnjega, nadvladavati samoljublje, i stoga tako promijeniti biće, da bude čista Ljubav, kakvo je ono bilo u početku… Vama dakle nedostaje Ljubav kada se vi nađete u duhovnoj i zemaljskoj nevolji, jer posljednju Ja Osobno puštam doći na vas, tako da vi odete u sebe, te prepoznate i vašu duhovnu nevolju. I tako, navješćivati Moje Evanđelje bližnjima znači prenositi Moje učenje Ljubavi i ukazivati im na to kako je iznimno važan način života u Ljubavi, dok god čovjek boravi na Zemlji. Time vi postižete sve, spoznaju i snagu već na Zemlji, i jednom vječni život u blaženstvu. Moje učenje Ljubavi je zaista poznato među ljudima, ali ga oni ne slijede, ili slijede tek rijetko. I stoga ne mogu ni biti prepoznati njegovi učinci, i duša je u najvećoj nevolji, budući ona tone u noć smrti kada čovjek zaključi svoj zemaljski život. Dok god čovjek živi, život nakon smrti mu ne pričinja nikakvu zabrinutost. Ipak, on mora sebe već na Zemlji pripremiti, ako se želi probuditi u vječni život, jer mu je za ovo dan zemaljski život. No, bez Ljubavi je njegova duša već na Zemlji mrtva. Njoj nedostaje svjetlo, a stalna tama je jednaka odsustvu spoznaje. Svjetlo međutim, odnosno, znanje o vječnom životu proizlazi iz Ljubavi. Stoga, kako ljudi trebaju primiti Istinu ili prepoznati ju kao Istinu, ako njima nedostaje svaka sposobnost za to, jer oni hodaju bez Ljubavi… Zato ih najprije podučite da se oni trebaju vježbati u Ljubavi, podučite ih da oni moraju ispuniti Moje zapovijedi, podučite ih da oni samo kroz Ljubav mogu postati blaženi, da im jedino Ljubav otkriva znanje o Istini, i da oni ne mogu nikada doći k Meni, ako oni sebe same ne oblikuju u Ljubav… podučite ih da se radi o spasenju duša, a ne o dobrobiti tijela, i da jedino Ljubav pomaže duši pri usponu… Onda ste vi aktivni na Moj nalog (u Moje Ime), kao navjestitelji Istine, i onda djelujete na izbavljujući način, kada vi sami živite život u Ljubavi njima za primjer, pa oni tako na vama mogu doživjeti Istinu Božanskog učenja Ljubavi i njegov učinak. Vi ste neograničeno ovlašteni vaše bližnje uvesti u znanje koje svoje porijeklo ima u Meni, ali njihova sposobnost razumijevanja za ovo znanje u potpunosti se usklađuje sa njihovim načinom života, jer samo Ljubav daje jasnoću duha… tako će jedino čovjek koji ljubi imati razumijevanje za znanje odozgor, zbog čega vi njima kao prvo trebate propovijedati Ljubav, kako bi ih potom također mogli uvesti u najuzvišenije znanje, tako da oni iz stanja neznanja dođu u spoznaju, koja će ih usrećiti i učiniti da teže sve dubljem znanju. Ljubav je ključ za mudrost, mudrost je svjetlo koje čini blaženim. Zato čovjek može doći do blaženstva jedino kroz Ljubav, dok je život bez Ljubavi stanje duhovne nevolje, kojeg duša postaje svjesna tek kada mora napustiti zemaljsku čahuru.

Iznesite Moje Evanđelje u svijet… Navijestite Moje učenje Ljubavi, i opomenite ljude da prakticiraju nesebičnu Ljubav za bližnjega; onda vi neizmjerno doprinosite otkupljenju zalutalih duša, onda ste vi Moji pravi učenici, koji su aktivni na Zemlji na Moj nalog (u Moje Ime), u posljednjem vremenu prije Kraja.

AMEN

Spread the Truth