Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5087 (Svijet samo sredstvo za postizanje cilja… Nadvladavanje materije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5087, 18 Ožujka 1951

SVIJET SAMO SREDSTVO ZA POSTIZANJE CILJA  …. NADVLADAVANJE MATERIJE ….

Svijet vam nikada ne daje ispunjenje, pošto vam on na koncu uzima sve zemaljsko blago koje posjedujete. Svijet samo osigurava vaše fizičko tijelo, ali ne dušu, a kad fizičko tijelo propadne, duša na vratima vječnosti stoji siromašna i gola, ako sebi na Zemlji nije stvorila duhovna blaga. Svijet vam samo naizgled daje, a u stvarnosti vam uzima …. pravo na vječni život …. Vi se doduše nalazite usred svijeta, on vam je na izvjestan način dan kao mjesto boravka, i duša je morala pristati na to da u ovom svijetu provede jedno ispitno vrijeme. 

A ona to ispitno vrijeme može proći sa uspjehom ako čovjek na zemaljski svijet i gleda baš kao na sredstvo za postizanje cilja, kao ispitno sredstvo, ako ne dopusti da svijet zagospodari njime nego čovjek neprestano ostaje njegov gospodar, kad ne dopušta da postane rob onoga što ga okružuje, nego uvijek s obzirom na svoj zemaljski zadatak gleda nadvladati zemaljsku materiju, kad ju ispravno koristi tamo gdje mu ona stoji na raspolaganju, ali u skladu s Božjom voljom, pomažući tako i samoj materiji do spasenja …. ako sve zemaljski-materijalno gleda kao ono što to u stvarnosti jeste …. Osuđeno i zatočeno duhovno, koje isto tako ide putem spasenja i zahvalno je za svaku priliku aktivnosti služenja. 

Onda materija nikada neće zagospodariti nad čovjekom, onda će on za sebe tražiti nešto što mu se čini vrijedno stremljenja jer je neprolazno. Onda će on duši dostaviti blaga koja znače istinsko bogatstvo i ostaju joj sačuvana i nakon odlaganja fizičkog tijela. S tom spoznajom, čovjek ne gleda na materiju kao na ispunjenje svoje žudnje, ona mu je samo nužno sredstvo za uspješno prevaljivanje zemaljskog puta, pa tako i svijet za njega gubi vrijednost sa svim svojim čarima i privlačnošću. On zna da su to samo prividna dobra a istovremeno i jaka opasnost za gubitak nepropadljivih dobara.

Stoga ne trebate ljubiti svijet, jer ta ljubav samo vam donosi gubitak vječnog života; vi ga trebate naučiti spoznati kao ono što jest, kao područje protivnika Boga, kao koncentrirano nezrelo duhovno, koje ovo već zrelije duhovno ponovo želi srozati dolje k sebi. Vi ga trebate prepoznati kao lažno- i nazovi-svjetlo zbog kojeg vaše duše ne bi trebale prepoznati pravo svjetlo; trebate znati da će svijet jednom propasti i vi radi toga morate težiti onome što je nepropadljivo.

Onda će zemaljski svijet za vas prestati biti opasnost, naprotiv, vi ćete i sami moći mnogo pridonijeti tome da i zemaljskoj materiji pomognete u razvoju prema gore, time što joj pružate priliku da služi, tj. materijalnim stvarima dajete njihovu namjenu tako što stvarate korisne predmete, kako bi duhovno u njima služilo i time se kretalo ka gore. Gledajte da sve privedete njegovom određenju, i pri tome mislite prije svega na svoju vlastitu dušu, da se ona usred svijeta oslobodi od zemaljskih požuda, da Duhovno Kraljevstvo nauči prepoznati kao svoje ishodište i da mu opet teži u ozbiljnoj volji za postizanjem ponovnog sjedinjenja s Bogom, što i jeste svrha i cilj zemaljskog života ….

AMEN

Spread the Truth