Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5082 (Suradnici u Kristovom radu iskupljenja… “Idite stoga i podučavajte…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5082, 10 Ožujak 1951

SU-RADNICI U KRISTOVOM RADU ISKUPLJENJA… ‘IDITE STOGA I PODUČAVAJTE…’

(Matej 28:19, 20)

Rad koji ostvarite za Mene i Moje kraljevstvo uvijek uključuje sudjelovanje u Kristovu djelu Iskupljenja. To je nastavak onog što je Isus, čovjek, započeo na Zemlji, to uključuje širenje Evanđelja na Njegove poduke i vođenje ljudi ka Njemu, Božanskom Iskupitelju Osobno, i prema tome to je povratak k Meni, izvoru svega što je bilo stvoreno. Ovo sudjelovanje u djelu Iskupljenja je toliko važno i toliko iznimno blagotvorno budući je utjecati na ljude direktno odgore postalo nemoguće. Otud su posrednici, koji su u kontaktu sa duhovnim kraljevstvom baš kao i ljudima na Zemlju i time su sposobni prenijeti njima duhovno znanje odgore, potrebni za širenje Evanđelja… to je zadatak onih koji Mi žele služiti, koji sebe postavljaju Meni na raspolaganje kao su-radnici i koje Ja prema tome šaljem u svijet sa podukom ‘Idite i podučavajte sve narode’, tj. govorite gdjegod se pruži prilika, obavijestite njih koje vam pošaljem ususret o Meni i Mojem direktnom djelovanju u svima vama… Shvatite vaš rad ozbiljno budući nije preostalo puno vremena. I Ja Osobno ću poravnati svaku vašu stazu tako da vaš rad ne bude kočen, tako da ćete uvijek imati priliku raditi na Moje poduke za dobrobit vaših bližnjih ljudskih bića. Za sada možete jedino vršiti temeljni posao, jer čas vaše javne aktivnosti još nije došao. Međutim, vi bi trebali vršiti čak ovaj pripremni rad savjesno i marljivo, i vi bi ga uvijek trebali željeti vršiti, onda ćete također imati snagu i priliku raditi za Mene. Jer mnogi su ljudi gladni i žive u oskudici, oni žeđaju za ishranom za dušu, i Ja Osobno usmjeravam sve konce i dostavljam nebeski kruh onima koji ga žude. Ja dajem izobilno… Otud bi vi, također, trebali stremiti razdjeljivati slastan dar onima koji Mi ne pristupaju direktno i trebaju biti hranjeni od strane vas ako Ja ne želim pustiti da propadnu. To je iskupiteljski rad koji vas, tako reći, čini Isusovim su-radnicima, Njegovim sljedbenicima i Njegovim pomagačima, jer bezbrojne duše trpe veliku nedaću. Štogod činite kako bi raširili Moju Riječ će biti blagoslovljeno od strane Mene i rezultirati će u bogatoj nagradi, premda to, gledano sa zemaljskog stajališta, za vas nije očigledno. Vi se morate više ili manje osjećati poput Mojih radnika koji jedino ostvaruju volju Gospodnju. Ali vi ćete osjetiti Moju volju u vašem srcu, i štogod vas vaše srce nagoni učiniti, vi bi tome trebali smjesta udovoljiti, jer to je Moj glas koji vam govori, koji vas nagoni raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Ne plašite se zemaljske nedaće ili zemaljskog gubitka nego uvijek se uzdajte da Ja poznajem svaku vašu brigu i otklonit ću je u pravo vrijeme. Svatko tko radi za Mene je najsigurnije zbrinut, jedino što to nije očigledno tako da rad za Mene nije učinjen na prisilan način nego namjesto toga dobrovoljno ako će to biti uspješno za vječnost… Netko tko očekuje nagradu nije prikladan za iskupiteljski rad koji jedino zahtjeva vrloduboku Ljubav za Mene i njegova bližnja ljudska bića ako će biti učinkovit. I nemate puno preostalog vremena, prema tome vi bi trebali uvijek više gorljivo ispunjavati Moju volju, koja će se zauvijek sastojati od nošenja Mojeg Evanđelja u svijet… od podučavanja onih kojima nedostaje znanje i prosvjetljavanja onih koji su zavedeni. Jer jedino Istina će imati iskupiteljski učinak, i prema tome vi bi trebali raširiti Istinu koju Ja dostavljam vama ljudima odgore budući vas ljubim i želim vas izbaviti iz vlasti tame.

AMEN

Spread the Truth