Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5080 (Vjerska borba… Priznavanje mogućno jedino u Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5080, 5 Ožujka 1951

VJERSKA BORBA …. PRIZNAVANJE MOGUĆNO JEDINO U LJUBAVI…


Neće vam razum moći dati objašnjenje glede vrijednosti i važnosti vjerskih učenja ako se morate odlučiti za to da Me priznate ili odbijete, nego je jedino srce voljno za Ljubav sposobno za to da razluči što odgovara Istini. Na koncu će samo malo ljudi biti ispunjeno Ljubavlju prema Meni i prema bližnjemu, jer Ljubav među ljudima ohladila se. A isto tako će samo rijetki Mene priznati pred svijetom, pošto će razum onih koji žive bez Ljubavi raščlaniti (raskomadati) sve i napadati će svako učenje koje upućuje na Mene kao njihovog Tvorca i Održavatelja.

A kako su do sada vjerska učenja ljudima bila pružana samo nejasno, biti će lako predstaviti ih kao neodržive i ljude pokrenuti da ih odbace. Jedino Ljubav može im dati uvjerenje da se nalaze u pravom znanju, jer čovjek koji ljubi od Mene ima podršku. Ja mu prosvjetljavam njegov duh i on dobija želju da ostane vjeran svome Bogu i Ocu od Vječnosti, pošto Ga je spoznao kao Izvor iz kojega je sâm potekao, i kao krajnji Cilj kojemu skroz predano stremi ….

Mene dakle pred svijetom priznati znači istovremeno voditi život u Ljubavi, inače čovjeku i nedostaje snaga za otpor. Tko Me je spoznao, taj Me pred svojim bližnjim i priznaje, budući da Ljubav istovremeno za posljedicu ima spoznaju Moga Sebstva te snagu za otpor. Za njega neće više biti neobjašnjivih problema, njemu ono što je drugima nerazumljivo i što vjeruju da ne mogu zastupati, postaje sjajno i jasno poput sunca. Stoga će doći do velikog otpadanja od vjere uopće, pošto svaki čovjek mora zauzeti stav u odnosu na to i javno se odlučiti za ili protiv duhovnih učenja koje imaju Mene kao sadržaj i stoga trebaju biti iskorijenjene. 

Vodit će se teška borba protiv Mojih vlastitih, protiv svih koji ne žele odustati od Mene a opet nisu dovoljno duboko zadrli u Istinu; a samo će život u Ljubavi učiniti da im odluka lako padne …. No Ljubav se ohladila među ljudima, a u skladu s tim je i vjera postala beživotna …. a mrtva vjera ne može se održati, ona će vrlo brzo biti iskorijenjena, a stado čiji sam Pastir Ja Sâm biti će sve manje. No, Moje ovce čuju Moj glas, one slijede svoga pastira.

Blago onima koji žele pripadati Meni, koji sve progone prihvate i ustraju iz Ljubavi prema Meni …. Ja ću ih kao dobri pastir voditi do pravog obora, neću dopustiti da se niti jedna izgubi, a isto tako ću  u Moje stado rado primiti i one ovce koje su slijedile, pošto su prepoznale Moj glas …. one koje su vjeru dale prihvatiti ili oživjeti, kad su vidjeli snagu vjere Mojih vlastitih. Tko se okrene Meni još u zadnje vrijeme pred Kraj, toga Ja s radošću prihvaćam i prosvjetljujem i njegov duh, kako bi spoznao Ljubav, Mudrost i Svemoć Onoga Koji bi trebao biti zanijekan, Kojega razum razumnih ne priznaje, a Koji se objavljuje Svojima koji u Njega vjeruju i koji putem te vjere postaju blaženi ….

AMEN

Spread the Truth