Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5076 (Sudjelovanje u Djelu Iskupljenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5076, 2 Ožujak 1951

SUDJELOVANJE U DJELU ISKUPLJENJA…

Svi vi morate pomoći u iskupljivanju/spašavanju zalutalih/zabludjelih duša. Svaki koji vjeruje u Mene i život nakon smrti treba ovu vjeru pokušati prenijeti svom bližnjem. To je djelo Ljubavi prema bližnjem koje takve duše izbavlja od smrti.

Kada bi samo znali koliko je lakša sudbina duše ako, kada odlazi sa ove Zemlje, sa sobom (do)nosi bar iskricu vjere, učinili bi sve samo da zapalite tu iskricu u vama, a što je veća ta iskrica vjere to je za vašu dušu svjetlije kada uđete u duhovno carstvo.

Oni koji vjeruju ne bi smjeli imati odmora sve dok ne (pri)dobiju svoje bližnje ka toj vjeri. On/čovjek bi trebao marljivo/ustrajno raditi i za sebe zaraditi veliku nagradu, i duše koje pri-dobije će mu na tome zahvaliti tisuću puta.

Olakšati duhovnu bijedu je uistinu djelo ljubavi koje će svoje posljedice imati kroz vječnost (= djelo ljubavi čije se posljedice pružaju u vječnost). Svatko je u duhovnoj potrebi/nevolji tko nema vjere i koji ne vjeruje u beskonačno Biće ili posljednji sud na kraju svog zemaljskog života, uključujući i one koji ne razmišljajući žive u svijetu ignorirajući/ne-poštujući svoju odgovornost da razviju svoje duše, ne umanjujući svoju krivnju-(pra)grijeh koji je stvarni razlog njihovog života na Zemlji, već suprotno tome povećavaju svoju krivnju-(pra)grijeh tako što su pali žrtvom Mog protivnika/neprijatelja koji ih želi vječno uništiti.

Iako su ti ljudi u velikoj nevolji, ljubav prema bližnjem im može pomoći. Sudjelujte u Kristovom djelu iskupljenja tako što ćete im pokušati objasniti da poznajete veliku (ili ‘koliko je velika’) ljubav i milost Onog Koji vas je stvorio.

Nemojte Me prikazivati kao Boga Koji kažnjava (= Boga kazne), već radije kao voljenog Oca, Koji poziva Svoju djecu nazad u Očevu kuću, (kuću) koju su (jednom = izdaja/otpadništvo praiskonskih duhova) napustili u slobodnoj volji.

Pomozite im da ponovno dođu do vjere i postići ćete za sebe veliku nagradu. Ostvarit/izvršit ćete rad u Mome vinogradu koji uistinu neće proći ne-nagrađen. Na taj način ću Ja vratiti Svoju djecu za kojom žudim i za čijom ljubavlju neprestano težim. Pomozite mi da vratim Svoju djecu čineći ih (tako) zauvijek sretnima u Mojoj ljubavi.

AMEN

Spread the Truth