Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5056 (“Gdje se dvoje ili troje okupe u Moje Ime…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5056, 7 Veljača 1951

 „GDJE SE DVOJE ILI TROJE OKUPE U MOJE IME…“

(Matej 18:20)         

Gdje je dvoje ili troje okupljeno u Moje Ime, Ja Sam među njima. Vi sami privlačite Moje Prisustvo, kada me zovete u srcu, ako se okupljate poradi Moje Ljubavi, gdje Mene činite Objektom vaših razgovora. Ja Sam među vama i Ja ću uključiti Sebe Samog u vaše razgovore, jer vas ispunjam Snagom i vodim dobro vaše misli.

Zato uvijek možete biti sigurni u Moje Prisustvo, i također da Ja odgurujem sve što vas želi napasti s tamne strane, jer gdje sjaji Moje Svjetlo, bježi mrak, odnosno ono što vas želi povrijediti duhovno. Onda ste nedostupni za njegove zle utjecaje i otvoreni za zračenje Svjetla iz Duhovnog Kraljevstva. Zatim ćete čuti Moju Riječ, kao što proizlazi iz Mene, i osjetit ćete Njenu Snagu i njen učinak.

Ja Sam ostajem među vama i dijelim Moje Darove Milosti, svakome prema njegovoj potrebi, i duša mora klicati, jer Sam joj Ja Osobno dao hranu… Onda svi jedete za Stolom Gospodnjim…

Ja dijelim, a vi primate, Kruh i Vino… Moje Tijelo i Moju Krv… vi ste Moji gosti, koje Sam pozvao na večeru i koji su dobrovoljno slijedili Moj poziv i zato su obilno od Mene posluženi nebeskim darovima, Mojom Riječju, Koja je ukusno osvježenje za vašu dušu.

Kada Sam Ja Osobno vama blizu, ne trebate nikada gladovati, jer vaš Otac uistinu obilno opskrbljiva Svoju djecu, koja Ga ljube i žele Mu biti poslušna. Ako se okupljate u Moje Ime, onda se kao djeca tiskate uz Mene, vašeg Oca, a Moje srce se raduje nad vašom Ljubavi i dolazi k vama, da vama također objavi Moju Ljubav za vas.

Svaki poziv srca punog Ljubavi, svaku čežnja za Mnom, Ja ispunjam, (07.02.1951) jer Ja želim pričati s vama i Ja želim da Me vi slušate. Ja Sam uvijek s vama, kada Mi dopustite ulaz u krug u kojem se nalazite. Gdje se izgovara Moje Ime ustima ili čak u srcu, tamo je mjesto na kojem Se Ja rado zadržavam, iako niste u stanju vidjeti Me fizičkim očima.

Svaka vaša misao Me privlači k vama, stoga ne trebate nimalo sumnjati u Moje Prisustvo. A gdje se ljudi sastanu da razgovaraju o Mom Kraljevstvu, dana je i mogućnost  da se Ja Osobno izrazim jer su njihova srca bez ikakvog otpora u odnosu na Moju Božansku Snagu, i ova Snaga im razvezuje jezik… govore potaknuti Mojim Duhom… i njihove misli su dobro usmjerene, jer se ne mogu više nikada naći u zabludi, gdje Ja Sam na djelu.

Moje djelovanje je izvjesno, kada Mi je čovjek posvećen s Ljubavlju. Moj Blagoslov uvijek počiva na duhovnim razgovorima, budući da Mi oni dokazuju da Moja djeca žele biti u Istini, da Me ljube i da misle na Mene…

Gdje je dvoje ili troje okupljeno u Moje Ime, Ja Sam među njima… Morate ozbiljno uzeti ove Riječi, jer su Moje Obećanje, koje vam može dati utjehu i Snagu u svako doba… da nikada niste sami kada mislite na Mene. I onda također možete sa punim povjerenjem očekivati svaku Moju pomoć, jar kada Sam s vama, Ja vidim i čujem vašu patnju, Ja poznajem svaki zahtjev srca i ispunjam ga sukladno vašoj vjeri.

Ja Sam među vama… Što je jača vjera u Moje Prisustvo, to jača će biti vaša vjera u Moju pomoć, kada ste u nevolji. Ali, Ja također želim da Me pitate i tako pokažete vašu vjeru u Moje Prisustvo. I zbog toga blagoslivljam one koji se otvore i poslušaju Moj odgovor… koji su spremni čuti Moj Glas, tako da želim razgovarati s vama. Jer Ja govorim uvijek kroz usta vaših bližnjih, bilo kroz govore i odgovaranje, bilo kroz izravni Razgovor s onim, koji sluša Moj Glas iznutra.

Ja Se želim razotkriti vama ljudima i uvijek Sam spreman, ali ne mogu uvijek naći ljude koji su također spremni da Me čuju. Ja njima dajem u izobilju Riječi Ljubavi i Mudrosti, Riječi savjeta i utjehe, kako Sam obećao, jer čim Sam među vama, ne želim ostati skriven, i stoga što Me niste u stanju vidjeti, trebate Me slušati.

Blaženi oni koji vjeruju i okupljaju se u Moje Ime, jer ću Ja njih blagosloviti, i oni će osjetiti Moj Blagoslov kao Snagu, Koja se očituje u žudnji naviše, prema Meni, i prema vječnom Životu.

AMEN

Spread the Truth