Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5052 (Razjašnjenje o buđenju Duha… Slušanje Unutarnje Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5052, 29 Siječanj 1951

RAZJAŠNJENJE O BUĐENJU DUHA… SLUŠANJE UNUTARNJE RIJEČI…


Probudite duhovnu iskru u vama u život, i više nećete sumnjati u to da Ja kao Otac vama kao Mojoj djeci govorim, jer se duh u vama sjedinjuje sa Očevim Duhom od vječnosti, on prima Moju Riječ i predaje je dalje duši, koja na taj način sada čuje Moju Riječ, takvu kakva proizlazi iz Mene. Duša tako uvijek čuje Moje Ljubavno isijavanje, koje se očituje u obliku Moje Riječi; čovjek kao takav, međutim, nije uvijek u stanju razumjeti jezik duha, i zbog toga duša mora njoj posredovanu Riječ misaono predati dalje čovjeku, ona se mora prilagoditi njegovoj sposobnosti da duhovni dar primi. Tako, duša može željeti da joj se objavi Duh, onda prima bez ikakvog ograničenja, ali o tome čovjek ne treba znati, premda on čini vanjski omotač duše, jer bi mu često bilo neshvatljivo ono što dušu čini iznimno sretnom. Onda je duša međutim, već iskusila neobično osnaženje, i sada sa svoje strane nastoji djelovati na izvanjskog čovjeka, tako da ovaj svojevoljno slijedi želju duše. Onda se razum čovjeka povlači, i ovaj počinje osluškivati prema unutra, nastoji razumjeti glas duše, i onda će mu postati poznato (osviješteno) ono što je duša primila iz duhovnog kraljevstva. Tada su duh, duša i tijelo usklađeni, i onda čovjek može primiti neslućenu mudrost, jer se duh u njemu više ne odmara, jednom kada je bio probuđen u život. Onda tijelo više ne može za dugo ostati neosjetljivo na Božansku Riječ, on je dotaknut zrakom Moje Ljubavi i Njena snaga počinje djelovati, na način da duh postaje uvijek življi, a također i duša, koja isto tako raste u svjetlu i snazi, jer svako isijavanje s Moje strane znači svjetlo, te čovjeku prenosi snagu iz Mene. Onda duša također uspijeva učinit sebe razumljivom čovjeku, pobuditi ga da obrati pažnju na sve utiske u srcu i ako čovjek sada sluša na unutra, on može sasvim jasno čuti Moj glas u sebi, i sada također pustiti razumu da priđe. Tako su onda aktivni i srce i razum, onda je, u život probuđena duhovna iskra ostvarila snažnu promjenu bića, ona je tada oblikovala dušu i tijelo u skladu s njegovom voljom, koja je dakle i Moja volja, u primajuću posudu za snagu od Mene, on je dušu… razmišljanje, osjećanje i volju čovjeka… odlučio podrediti Meni, a onda također i tijelo slijedi Moju volju i tako čovjek svjesno postaje primatelj Moje Riječi, Moga zračenja Ljubavi, koja je istinski eliksir života za dušu, kroz koju je osiguran njen vječni život. Takvo duhovno buđenje može se ostvariti promišljeno, kada se misli čovjeka u slobodnoj volji okrenu k Meni, i on Me moli za snagu i milost, za Moj Duh. Onda na njega očigledno teče Moja snaga, jer sam čovjek to želi, i onda je duša, isto tako i srce čovjeka, u stanju trenutno razumjeti Moju Riječ, jer snaga Duha ima nepojmljiv učinak, da može u trenutku promijeniti čovjeka u posudu za primanje Mog Duha, čim on samo ima čvrstu volju da služi Meni sa ovom sposobnošću, tako da otkupljujuće djeluje na bližnje. Ova volja je povod za dar milosti najobimnije vrste. On ne dopušta nikakvo ograničenje, jer Moj Duh je neograničen, a Njegovo djelovanje određuje baš jedino volja čovjeka. I tako volja čovjeka također određuje kakve je vrste djelovanje Duha, i na kakav način će se odvijati korištenje dara milosti, i podudarno ovoj volji, svakom čovjeku su dodijeljeni darovi Duha, da bi sada bližnjima bio živo svjedočanstvo o uspjehu ispravnog odnosa sa Mnom, svojim Stvoriteljem i Ocem od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth