Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5045 (Vizionari i proroci… Snaga volje i vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5045, 21 Sijčnja 1951

VIZIONARI I PROROCI …. SNAGA VOLJE I VJERE ….

Potrebna je izuzetno čvrsta vjera da bi se naspram ljudi nastupilo kao vizionar i prorok, jer zemaljski materijalni svijet sa svim svojim zastupnicima nalazi se u tako drastičnoj suprotnosti spram onoga što najavljuju proroci, tako da to biva odbačeno kao fantaziranje, a samog proroka se ismijava. A stav svjetovno nastrojenih ljudi lako može uzdrmati i vizionara i proroka ako nije čvrst u vjeri i uvijek se nanovo povlači u tišinu kako bi ostao u vezi sa onim svijetom koji mu je najavio buduće događaje.

Snaga vjere tih od Mene probuđenih posrednika između Mene i ljudi, mora na svoju okolinu (ljude) djelovati tako da ona može sve, pa čak i najavljene događaje, uzeti kao moguće, pošto njihovim riječima vjeruju. I stoga tu službu mogu obavljati jedino ljudi snažne volje i vjere, koji se ne daju uzdrmati prijetnjama, kad se na kraju zaoštri.

Ja ljude prije toga želim obavjestiti, želim ih upozoriti i dati im priliku da promjene svoju volju …. Stoga moram i imati organe na Zemlji kroz koje ljudima mogu govoriti te ih uputiti i upozoriti na ono što dolazi. Putem njih Ja im želim najaviti skori Kraj i pretstojeću veliku bijedu, koja je djelomično uzrokovana prirodom, djelomično je izazvana kroz samo čovječanstvo koje je postalo vražje; Ja ljude želim prosvjetliti po pitanju uzroka i posljedice, želim im pomoći na svaki način da dođu do ispravne spoznaje i da se uhvate rada na duši.

I zato se Ja Sâm ljudima objavljujem kroz vizionare i proroke, jer osoba koja ima dobru volju i znati će da oni ne govore sami iz sebe, nego da se Ja objavljujem kroz njih. Jer oni zastupaju jedan skroz drugi svijet nego ovaj u kojem su ljudi komotni, oni propovjedaju Moje Kraljevstvo, koje nije od ovog svijeta, i njihove riječi Moje su Riječi, kojima Ja ljude još želim privući u Moj tabor, prije nego je kasno. Mojim slugama će u doba Kraja doduše biti teško ostati snažnima i čvrste vjere, no oni su Moji zastupnici koje Ja ispunjavam svojom snagom i dajem im sposobnost da se odupru svijetu. Oni moraju i iz duhovnog kraljevstva biti snaženi, jer su ljudi u doba Kraja toliko udaljeni od Mene da više ne uvažavaju ništa duhovno i taj će stav Mojim slugama oduzimati svu sigurnost kad ne bi bili ispunjavani duhom i snagom iz Mene, tako da su u znanju i mogu se ravnopravno nositi sa svim naporima.

Tko ih sluša i njihove riječi pozdravlja, čini kako valja, jer Kraj dolazi neizbježno, a bijeda prije toga biti će mu dokaz toga da nisu prazne riječi te koje izlaze iz usta vizionara i proroka …. I što je žešća borba protiv Mene, protiv vjere i protiv svih duhovnim težnji, utoliko čvršće stajati će oni koje sam Ja Sâm spominjao da će najavljivati Kraj, veliku bijedu i Dan Suda. Njihova vjera biti će snažna i pojedince će još pridobiti i otrgnuti će ih vlasti tame. No jao si ga onima koji ih ne budu slušali, jer njihov kraj biti će užasan ….

AMEN

Spread the Truth