Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5041 (Postizanje blaženstva… Slobodna volja… Vuk u ovčinjaku…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5041, 14 Siječanj 1951

POSTIZANJE BLAŽENSTVA… SLOBODNA VOLJA… VUK U OVČINJAKU…

Ja uistinu imam samo jedan cilj, vas ljude učiniti blaženima… Ali, vaše postajanje blaženima prije svega zahtijeva da vi sami to želite. Shvatite to, da ne odlučuje Moja volja, nego jedino vaša volja, koja je slobodna. A za ovu volju se također bori i Moj protivnik, koji vas se ne želi odreći, ali vas ne može zadržati kada vi žudite za Mnom. Stoga će vam također biti razumljivo to da, i zašto, on također tlači i one ljude koji nastoje k Meni, čija se volja već istinski odlučila za Mene, koje on međutim želi ponovo pridobiti. Postajanje blaženim je jedino moguće u združivanju sa Mnom, što se također neminovno postiže, kada se čovjek odlučio za Mene. Više ne postoji nikakva opasnost za onoga tko žudi k Meni, ali on će biti izložen kušnjama svih vrsta, dok god boravi na Zemlji, jer do tada ni Moj protivnik ne predaje bitku, čak ni kada je ona bezuspješna. Moj protivnik zaista radi s lukavstvom i silom, ali je on zatamnjena duha, inače bi on prepoznao uzaludnost njegova nastojanja. Ja vas želim učiniti blaženima… a vi ljudi Mi sami, svojom voljom usmjerenom Meni, dajete pravo na to da vas privučem k Meni. Sotona, koji prepoznaje da ste izgubljeni za njega, ne popušta, budući podcjenjuje snagu Moje Ljubavi, budući on vjeruje da Mi još može preoteti, ono što Mi međutim pripada. A njegovo sredstvo je da stvori zbunjenost, da posije sumnju u srca ljudi, i time uzdrma vjeru u Mene. No iznova, jedino vaša volja odlučuje. Ako ona pripada Meni, onda ćete vi također uskoro prepoznati njegovu obmanjujuću igru, i vi ćete se okrenuti od njega. Ono što vam je bilo nejasno, bit će vam razumljivo, i vi ćete se sami osloboditi od njegove vlasti, on vas neće moći zadržati, jer vi stremite k Meni. Tko stoga želi k Meni, također će i postići svoj cilj, a Sotona može još tako jako bjesnjeti u Posljednjem vremenu pred Kraj. On će ponekad zaista biti teško prepoznatljiv, jer se on često prikrada pod maskom, i on preuzima najneuhvatljiviju (najbržu, najpovršniju) misao, koja bi mogla poslužiti njegovoj nakani. On radi s velikom lukavošću i silom, a kao instrumentima se služi onima koji nisu potpuno upućeni u Istinu, budući mu sama zabluda jamči skrovište, koje on treba kako bi odatle vodio svoju bitku. Čista Istina joj (zabludi) ne dozvoljava da nastane, budući je ona uvijek prepoznata od onih koji su u Istini. Jedna, čak i najmanja zabluda, njemu međutim osigurava pristup, i onda čini strašnu pometnju, poput vuka, koji provaljuje u ovčinjak, i izaziva strah i jezu. Ipak, ni onda on još neće moći nanijeti nikakvu štetu, kada Moje ovce uteknu (sklone se) k Meni, njihovom Pastiru, Koji ih štiti od svake opasnosti. Stoga je opet odlučujuća jedino volja, i čim je ona okrenuta Meni, Sotona je izgubio svaku vlast nad čovjekom. Vi stoga morate znati to, da vi onda uvijek idete ispravnim putem, jer sam Ja vaš Cilj, da vi onda ne možete ni pasti ni posrnuti, jer Ja onda hodam s vama, jer vam Ja Osobno želim pomoći doći do blaženstva. Stoga se ne bojte nikakve protivne snage, samo se pouzdajte u Mene, vašeg Boga i Oca od vječnosti, predajte sebe Meni, i stremite Meni… Onda vaša volja pripada Meni, i Ja vas uistinu neću pustiti pasti u ruke Mojega protivnika, koji vas želi otuđiti od Mene. Moja Ljubav će vas dohvatiti, i Moja snaga Ljubavi će također biti Pobjednik nad njim, budući joj ništa ne može zauvijek odolijevati.

AMEN

Spread the Truth