Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5039 (Ljubav spram svijeta – Sljedbenici Sotone… Ljubav za Boga – Nadvladavanje Sotone…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5039, 11 Siječanj 1951

LJUBAV SPRAM SVIJETA – SLJEDBENICI SOTONE… LJUBAV ZA BOGA – NADVLADAVANJE MATERIJE…

Jedino osoba koja žudi doseći Boga živi duhovan život, dok naprotiv sljedbenik Sotone živi čisto svjetovan život na ovoj Zemlji, čak ako izgleda da je Božji predstavnik. Nadvladati svijet također znači nadvladati Sotonu, koji je gospodar materijalnog svijeta utoliko što i dalje nezrela duhovna supstanca zavezana u materiju pripada njemu, premda je njegova vlast nad njom bila otklonjena od njega. Ona je zasigurno još dio njega budući ona dijeli njegov duh ipak ona je nepristupačna za njegov utjecaj dok je zavezana u njezinoj formi. Unatoč tome ona je njegovo sredstvo kako privući ljude… duše koje moraju donijeti odluku između Boga i njega… k sebi. Jer ljudsko biće, koje započinje kao duhovno nezrelo, žudi ono što svijet predstavlja njegovim očima. Ipak on bi se trebao izdići nad time… Onda će on pripadati Ocu od vječnosti ali Čije je kraljevstvo duhovno. Prema tome, svatko tko ljubi svijet i njegova zadovoljstva, tko stremi za materijalnim dobrima i jedino živi za njihovo stjecanje, pripada Božjem protivniku i također mu daje vlast nad sobom. Ali svaki koji stremi za Bogom njega svijet više ne privlači, on je svladao svijet, inače se žudnja za Bogom ne bi bila probudila u njemu. Posljedično tome, okretanje od svijeta je također jedan znak pripojenja Bogu za kojim se dobrovoljno čeznulo.

Sotona koristi svijet da bi primamio i prema tome ima sredstva privlačenja kojima većina ljudi padnu žrtvom budući oni ljube svijet. Ljubav spram svijeta i Ljubav za Boga nisu moguće u isto vrijeme, i Ljubav spram svijeta i Ljubav spram bližnjega će također vrlo rijetko biti pronađene zajedno kako bi potonja naznačavala umanjivanje prijašnje, i na taj način vi prepoznajete sljedbenike Boga i sljedbenike Božjeg protivnika… I sve dok osoba i dalje obraća pažnju na svjetovna vlasništva te i dalje žudi za njima on će biti nesposoban pronaći unutarnji mir, mir duše. Jer mir duše dolazi od Boga, a Bog je jedino s nekim tko okreće njegova leđa svijetu. Ljudsko biće je zasigurno postavljeno u svijet i treba ispuniti njegov zemaljski zadatak, i to će ga također prisiliti da bude u kontaktu sa svijetom. Ipak to se tiče žudnje srca, to se tiče najunutarnijeg stava spram svjetovnih bogatstava koja će kompletno izgubiti njihovu privlačnost ako je osoba prožeta sa potrebom da stremi za duhovnim kraljevstvom i njegovim bogatstvima. U tom slučaju on će doista nastaviti postojati u svijetu ipak jedino da ispuni dužnosti koje mu zemaljski život nameće. Svijet ga, međutim, više neće privlačiti, i to je znak da je on nadvladao svijet i sa njime njegova gospodara, da je on sebe razdvojio od Božjeg protivnika tako da će biti sposoban uspostaviti kontakt sa Bogom. Nitko ne može služiti dva gospodara, i njegova žudnja jasno prikazuje kojem gospodaru osoba služi… Zemaljski svijet i duhovno kraljevstvo su toliko razdvojeni jedno od drugog da ono za čim ljudsko srce žudi lako biva razlučeno. I Sotona nikada ne može dominirati osobom koja je, kroz njegovu volju, već bila zaposjednuta od strane Boga.

AMEN

Spread the Truth