Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5033 (Podobnost za učiteljsku službu… Probuđeni duh… Sposobnost prosudbe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5033, 4 Siječanj 1951

PODOBNOST ZA UČITELJSKU SLUŽBU… PROBUĐENI DUH… SPOSOBNOST PROSUDBE…


Aktivnost podučavanja također zahtjeva vlastito razumsko razmišljanje, ona zahtjeva potpuno prožimanje znanjem, koje sada čovjek treba dati dalje. Zadatak da bude učiteljski aktivan, od Mene prima jedino čovjek koji je, prije svega, voljan umnožiti svoje znanje da bi bio u stanju ispuniti svoj zadatak, koji se na taj način najprije dopušta od Mene podučiti, prije nego on može obavljati svoju službu. Dakle, mora razumu i srcu dopustiti sudjelovati, on ne može prihvatiti duhovno znanje jedino srcem, a razum isključiti, tako da bude medijski instrument bića iz kraljevstva svjetla, nego kao zemaljski čovjek on mora koristiti dar razuma, prema tome podvrgnuti ga (duhovno znanje) razumu, da i on sam za to može svjedočiti, i sada ga, kao logično i uvjerenjem prisvojeno, može zastupati prema bližnjima. Razum ne smije biti isključen, budući da je vječna Istina, sadržaj učiteljskog materijala, uvijek iznova primljena najprije razumom, prije nego dotakne srce slušatelja. Jer, čovječanstvo još nije u stanju izravno prihvatiti duhovno znanje sukladno Istini, čiji se prijenos događa prvo kroz srce… Ono još treba biti dovedeno ljudima izvana i na taj način najprije biti predano (predočeno) razumu, i stoga duhovno znanje mora izdržati svaku racionalnu provjeru. Tako je također razumljivo da su za širenje Mog Evanđelja prikladni ljudi koji sami posjeduju sposobnost jasne prosudbe, čiji je razum budan (okretan), iako je najprije potreban probuđen duh, da bi se Istina mogla primiti izravno od Mene, da bi, kao Moj učenik, bio upućen u višu mudrost. Jedino tada učiteljska služba može biti dobro vođena, od čega zavisi spasenje duša bezbrojnih ljudi, jer jedino Istina vodi k cilju. Tako Ja Osobno pripremam učenike posljednjeg vremena, Ja znam koliko hitno je potrebno rasprostranjivanje Čiste Istine među ljudima, i također znam tko je podoban za širenje, kako prema svom duševnom, tako i prema svom tjelesnom stanju (uređenju). Duša i tijelo su suglasni kod onih koji Mi trebaju služiti, ali njihovi zadaci u služenju su također različiti. Ne upućujem svih u učiteljsku aktivnost, jer su njihove sposobnosti različite. Unatoč tome, svi koji Mi pripadaju, mogu potvrditi njihov utjecaj na bližnje, dok svojim životnim putem njima daju primjer, koji je često uspješniji nego govori i podučavanje. Stoga svatko mora služiti sukladno svojoj sposobnosti, i svatko je od Mene postavljen na mjesto gdje može djelovati, kada ga na to potiče Ljubav za Mene i za bližnje. Ali, tko je određen za učiteljsku aktivnost, od Mene Osobno će biti uveden u svoju službu, a njegova volja i njegova Ljubav prema Meni također mu jamče ispravan uspjeh.

AMEN

Spread the Truth