Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5029 (“Sile će se nebeske poljuljati…” Poništenje prirodnih zakona… Uznešenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5029, 28 Prosinac 1950

‘SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI…’ PONIŠTENJE PRIRODNIH ZAKONA… UZNEŠENJE…

Dar milosti od gore je snaga sa neba; on dolazi iz duhovnog kraljevstva svjetla, sa neba, u kontrastu sa izražajima snage od-dolje, koji izviru iz pakla. Bića iz kraljevstva svjetla stoga postaju neuobičajeno aktivna čim čista Božja Riječ može biti dostavljena ljudima putem Bogu-služe-ćih i pomoćnih ljudi na Zemlji koji su prijemčivi za transmisije iz duhovnog kraljevstva i koji prihvaćaju duhovne darove… Sile nebeske se pokreću… one će biti izuetno aktivne tijekom posljednjih dana prije kraja. Ovo objašnjenje najprije mora biti dano u svezi Isusovih Riječi o znakovima kraja i Njegovog drugog dolaska. On je dao moćnu izjavu, On je najavio promjene koje, u skladu sa Njegovim Riječima, predstavljaju poništenje/preinačenje prirodnih zakona… Njegove su Riječi uvijek imale duhovno značenje, ali u posljednjim danima prije kraja će na svjetlo doći drugo značenje pored duhovnog značenja, jer nezamislivi će se prirodni fenomeni također događati, koje je ljudsko biće nesposobno objasniti vrlinom njegovog intelekta. Oni će parirati/protudjelovati Božanskom prirodnom zakonu ali su u principu jedino opet ljudima nepoznati prirodni zakoni, i ovi su događaji opisani sa Riječima ‘zvijezde će padati sa neba… Sunce će pomrčati, i mjesec neće svijetliti…’ (Matej 24:29) Naučnici i slični će biti nesposobni osigurati jedno objašnjenje za ovo, oni će biti nesposobni rasvijetliti stvar budući njihovo znanje zakazuje gdje je Božanska snaga na djelu. Nitko neće biti sposoban dokučiti ove prirodne zakone budući oni stupaju na snagu jedino na kraju perioda Spasenja i dezintegracija fizičkih izvanjskih formi je postala nužna. Ovi su nat-prirodni fenomeni a ipak naumljeni u Božjem vječnom planu, posljedično su dio Njegovog vječnog prirodnog zakona, koji(što) je potpuno neshvatljiv(o) ljudima koji su još duhovno neprosvjetljeni.

Bogu ništa nije nemoguće (Matej 19:26)… otud će On uvijek biti sposoban biti aktivan i ostvariti sve, čak izvan prirodnog zakona; ili bi inače Njegova svemoć bila ograničena. Unatoč tome, Njegova se aktivnost uvijek kreće unutar Božanskog reda, jer nemoguće je za ljudsko biće kao takvo da ovo prosudi; bilo bi, međutim, drsko u to sumnjati, budući bi to također dvojbilo Božju mudrost. A budući je Bog Sama Vječna Ljubav On će uvijek primjeniti Njegovu volju tako kako je nužno i dobro za Njegove žive tvorevine, koje On želi zadobiti za Sebe Samoga. Stvari će se dogoditi prije kraja koje vi ljudi još nikako ne možete zamisliti. I ovo može jedino mutno biti naznačeno ljudima sa Riječima koje najavljuju neobične i, uistinu, skoro nevjerojatne događaje. Pa ipak, Riječ Božja je najčišća Istina i ispunit će se kada je vrijeme ispravno. Onda će se najčudnije promjene dogoditi u svemiru, ipak ova će ih sadašnja ljudska rasa biti sposobna promatrati jedino u početku; kraj neće biti doživljen od strane njih osim nekolicine koji će biti odnešeni (1 Solunjanima 4:16, 17) i biti sposobni promatrati proces uništenja ove Zemlje i njezinih stanovnika… Stara forma i kompozicija Zemlje će prestati postojati, ali Nova će Zemlja pružati utočište jedino duhovno probuđenim ljudima koji će znati razloge za sve događaje na kraju Zemlje, međutim, oni će također znati o Božjoj sili i slavi, Njegovoj većoj od najveće Ljubavi ali također i o Njegovoj pravednosti.

AMEN

Spread the Truth