Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5028 (Vjerska borba – Ogromna nevolja – Priznavanje Krista… Spasitelj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5028, 25 Prosinac 1950

VJERSKA BORBA – OGROMNA NEVOLJA – PRIZNAVANJE KRISTA… SPASITELJ…

Ostanite u neprestanoj vjeri u vašeg Boga i Oca, Stvoritelja Neba i Zemlje i Vladara duhovnog kraljevstva u Sili i Slavi… ostanite u vjeri u Njega čak u najvećoj nevolji i priznajte Ga pred svijetom… Ovo je zahtjevano od vas ljudi i potrebuje mnogo snage, posebice tijekom posljednjih dana prije kraja. I jedino oni ljudi će izdržati koji za to zahtjevaju snagu od Mene i neprestano ju prihvaćaju kroz Moju Riječ. Svi vi ćete još upasti u velike poteškoće, biti ćete postavljeni pod puno zemaljskog i duhovnog pritiska da promijenite vaš um i zaniječete Me. Čak vi, koji ste vjerni, ćete još morati proći testove volje, premda su oni od vas očekivani više poradi vaših bližnjih ljudskih bića nego poradi vas samih. Vi ćete uspjeti iz-boriti se budući vi već imate puno snage, budući ste vi u kontaktu sa Mnom i nećete obustaviti ovaj kontakt, jer Ja vas držim sa Mojom Ljubavlju koju vi osjećate i uzvraćate sa svim vašim srcem. Unatoč tome, vi ne možete biti pošteđeni ovih testova volje, naposlijetku, vaša je postojanost naumljena učiniti da vaša bližnja ljudska bića shvate odakle vi primate snagu i koliko je ona učinkovita budući vi vjerujete u Mene. Biti će kao kada Sam Ja došao na svijet, gdje je čak i vjera u Mene nedostajala u onih koji su bili smatrani kako su učitelji njihovih bližnjih a koji su, kroz njihov način života, odavali njihovu plitku vjeru u Boga Ljubavi, svemoći i mudrosti.

Isti nedostatak vjere će biti u ljudima sada (Luka 18:8) i oni koji su odlučni da ih natjeraju da potpuno zaniječu Boga će to otkriti laganim i susrest će se sa malo otpora, budući je ljudska vjera beživotna jer oni žive bez Ljubavi. Oni ne vjeruju u Boga i Stvoritelja vječnosti a čak još manje u Božanskog Iskupitelja, Isusa Krista, u Njegov čin Spasenja i prema tome su pod kontrolom onoga (Sotone) koji želi otrgnuti duše od Mene zauvijek. On neće uspjeti jer Moja Ljubav neće ostaviti čak ni najniže pale duše. I prema tome Ja dozvoljavam Sotoni da čini što god može zamisliti u njegovoj mržnji i obmani… Ja to dozvoljavam budući želim započeti novi period spasenja čim više nema nade da će se ljudi promijeniti na ovoj Zemlji. I stoga će on divljati sve dok ne ode predaleko, i vi ljudi ćete doživjeti posljedice i punu silu njegove mržnje, jer on će se boriti protiv onih od vas koji pripadate Meni i voditi brutalnu borbu.

Unatoč tome, vi trebate neustrašivo očekivati ovo vrijeme, jer Ja ću, također, djelovati izvanredno, ali sa Ljubavlju a ne mržnjom. I Ljubav će trijumfirati, Ja ću vam doći kao vaš Spasitelj kada ste u najvećoj muci/patnji, ali Ja predskazujem ovu nevolju opet i iznova tako da se nećete kolebati u vašoj vjeri nego shvatiti da će se sve odviti što Sam vam nagovijestio kroz vidjeoce i proroke, kroz Moje učenike posljednjih dana, koji rade u Moje ime kako bi vam dostavili snagu i utjehu kada ste u očajnim situacijama. Ja Osobno ću vam uvijek biti blizu i ova izvjesnost će vam dati snagu, i vi ćete prevladati do kraja čak u najtvrđoj vjerskoj borbi, Ja ću se boriti na vašoj strani i pobjeda će biti vaša.

AMEN

Spread the Truth