Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5027 (Kristov silazak na Zemlju onda i sada… Djelo Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5027, 24 Prosinac 1950

KRISTOV SILAZAK NA ZEMLJU ONDA I SADA… DJELO SPASENJA…

U vrijeme Mojeg silaska ista je nevolja prevladavala na Zemlji kao što se sada može pronaći među čovječanstvom, jer ono je živjelo u istoj vrlo dubokoj tami kao što živi sada. Ja Sam se sažalio nad ovim stanjem i kako bi pomogao ljudima Osobno Sam došao na Zemlju. Došao Sam kao Spasitelj, i staza iz tame u svjetlo je postojala za ljude koju Sam im Ja Osobno ukazao. Sve što su trebali napraviti bilo je oponašati Me i njihova bi duhovna nevolja bila gotova… Ja Sam došao kao Spasitelj i oslobodio ih od Sotoninih okova koji je bio prouzročio njihovu golemu duhovnu nevolju a od koga da bi pobjegli im je nedostajalo snage. Stazom koju Sam ukazao ljudima je za njih bilo moguće putovati jer Ja Osobno Sam se zaputio ispred njih kao vodič. Ja Osobno Sam poznavao put jer Ja, također, Sam ga bio morao poduzeti unaprijed, budući Sam bio utjelovio Sebe unutar ljudske čahure i prema tome jedino očekivao od ljudi što je njima bilo moguće ostvariti… Ja Sam se zaputio stazom Ljubavi, i ovom stazom se trebaju zaputiti svi koji se hoće probuditi iz duhovnog kraljevstva u svjetlo života, koji žele sebe osloboditi od okova Mojega protivnika, koji žele biti iskupljeni od grijeha, koji je bio uzrokom vrlo duboke duhovne nevolje čovječanstva. Ja Sam došao kao Iskupitelj čovječanstva u svijet koji bi se, bez Moje pomoći, bio izgubio u tami. I Ja Sam ostvario Djelo Spasenja za vrijeme i vječnost, za prošlost, sadašnjost i budućnost… prema tome također za ljude sadašnjih dana, koji doživljavaju istu duhovnu nevolju i potrebuju hitnu pomoć ako ne žele još dublje propasti i zaroniti u bezdan kao rezultat djelovanja Mojega protivnika.

Jer opasnost je sada daleko veća budući ljudima više nije podareno puno vremena, vrijeme milosti koje je bilo dozvoljeno za iskupljenje ljudske rase će uskoro isteći… Čovječanstvo se suočava sa krajem razvojnog perioda, ono se približava značajnom poglavlju, ono mora donijeti svoju konačnu odluku, odabrati život ili smrt… Jedine opcije će biti nastavljeno postojanje ili potpuno biti uništen, to jest, život u skladu sa Božanskom voljom ili fizička i duhovna smrt ako ljudsko biće podbaci donijeti ispravnu odluku… I još jednom Sam došao kao Spasitelj u potrebi, najprije duhovno, u skladu sa Mojim obećanjem da ću Sebe objaviti onima koji Me ljube i vrše Moje zapovijedi (Ivan 14:21). Ovima ću Ja Sebe objaviti u Riječi (Bertha Dudde) i obavijestiti ih o nadolazećem kraju (Ivan 16:13). Ali onda ću Ja doći opet u oblacima, baš kao što Sam jednom uzašao u nebo (Djela Apostolska 1:9-11)… Ja ću doći i, kada su oni u najvećoj neprilici, pomoći ću onima koji su Me slijedili, koji su su se zaputili stazom Ljubavi koju Sam propovijedao tako što ću ih dohvatiti i ponijeti u Moje kraljevstvo, daleko od Zemlje čiji će preostali stanovnici biti vragovi u velikom broju. Ja ću opet doći kao Spasitelj, ipak Moj dolazak će biti završetak Mojeg djela Spasenja na Zemlji, budući Sam Ja uzalud umro za svakoga tko Me nije do tada prepoznao, on nije prihvatio Moje djelo Spasenja i ostati će u zarobljeništvu Mojega protivnika jedno nevjerojatno dugo vrijeme u budućnosti. Jer on i njegovi sljedbenici će biti zavezani/ograničeni u materiju, i duhovna smrt će biti sudbina svih onih koji Me odbijaju priznati budući su oni sebe dobrovoljno podredili njegovom utjecaju, oni su ignorirali Moje djelo Spasenja i prema tome će skapavati u zarobljeništvu tame zbog njihove vlastite pogreške.

AMEN

Spread the Truth