Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5023 (Obilježje istine (ovih) objava: Ljubav, milost, milosrđe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5023, 18 Prosinac 1950

OBILJEŽJE ISTINE (OVIH) OBJAVA: LJUBAV, MILOST, MILOSRĐE…

Ako znate da Sam Ja Koji vam govorim, vi ćete vjerovati… ako ste, međutim, vi mučeni od strane dvojbe, vi ćete također dvojbiti da Sam Ja Davatelj onog što primate. Prema tome toliko je važno da najprije provedete ispitivanje, to jest, da obratite pažnju na obilježja koja potvrđuju Mene Osobno kao Pružatelja Objava. Duh unutar vas vas ispravno savjetuje ako mu dozvolite da ostvari učinak pri svakom ispitivanju. On će vam ukazati pogrešku i neistinu kada ovi povremeno prate istinu zbog utjecaja zlih sila. Zazovite Duha unutar vas za pomoć i savjet, to jest, uspostavite kontakt sa Mnom, Ocem-Duhom od vječnosti, čim žudite razjašnjenje. Najpouzdanija obilježja za razlučivanje prvobitnog Izvora istinitosti su Moje milosrđe i Ljubav, koji će uvijek biti spomenuti. Moja Ljubavi puna i milosrdna priroda ne dozvoljava nijednoj od Mojih živih tvorevina da padnu sve dok i dalje postoji mogućnost za spasenje. Unatoč tome Ja poštujem slobodnu volju ovih živih bića i Sebe prilagođavam njoj. To je zašto vam Moje Objave izgledaju nevjerojatne kada izgledaju da su zemaljske, ali, kako dolaze iz duhovnog kraljevstva, one su vam doista predstavljene kao Istina. Čim Sam vam Ja Osobno predstavljen u takvim Objavama kao beskrajno dobro Biće, ne zle sile nego svjetlosna bića koja znaju Istinu vam prikazuju događje u onostranom na jedan razumljiv način, budući da kao ljudska bića vi nećete nikada imati ispravnu ideju o duhovnom kraljevstvu, jer ono daleko prevazilazi vaše shvaćanje. Ja ću doista zaštititi sve ljude koji Me pokušavaju pronaći i po vlastitoj želji su Mi privrženi kako bi se zaštitili od toga da se zapletu u mrežu laži koja bi mogla ozlijediti njihove duše. Ja Osobno se približavam svakome tko traži Istinu, budući da Sam Ja Vječna Istina Osobno, ali Ja unatoč tome adresiram ljudsko biće na razumljivom jeziku, kojeg će oni također prepoznati kao istinitog u duhovnom kraljevstvu, čak ako oni tamo shvate različite pojmove koji jedino mogu postojati u duhovnom kraljevstvu i mogu vama ljudima biti prikazani jedino u poredbenim metaforama. Unatoč tome one se podudaraju sa Istinom i mogu prema tome biti sagledane kako su dostavljene ljudima u skladu sa Mojom voljom, sve dok jedno obilježje ne nedostaje… da Sam Ja Osobno uvijek prepoznatljiv kao Ljubav, milost i milosrđe, kao Otac Koji želi zadobiti Njegovu djecu… Onda se ne trebate bojati kako ćete podlijeći pogrešci, jer to ću biti Ja Osobno Koji vam dostavljam ove Objave  iz duhovne oblasti, jer Ja znam kada one koriste spasenju vaših duša.

AMEN

Spread the Truth