Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5018 (Sudbina u skladu sa ljudskom voljom i otporom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5018, 12 Prosinac 1950

SUDBINA U SKLADU SA VOLJOM I OTPOROM…

Jedino sudbina koja vam je potrebna kako bi promijenili vašu volju, kako bi obustavili vaš otpor protiv Mene, vam je nametnuta. Jedino Ja znam opseg otpora vaše duše, i vaš će zemaljski život biti oblikovan tome sukladno. Odnos ljudskog bića sa Mnom se može značajno razlikovati, što od strane druge osobe ne može biti prosuđeno, budući Ja također znam dušine najtajnije misli i zamisli/predodžbe, i prema tome čovjek Mi može biti onoliko blizu kao dijete, onda će on učinkovito biti vođen od strane Moje očeve ruke i uistinu će izbjeći ranije spomenuti bezdan i sigurno postići cilj. Drugi, međutim, sebi neće dozvoliti da budu vođeni, oni vjeruju za sebe kako su sposobni hodati sami i vjeruju u njihovu vlastitu snagu… Ja ovima povremeno puštam da naiđu na prepreke tako da će zazivati Vodiča i omogućiti Mi da im priđem. Drugi, opet, odbijaju Moje vođenje i dočekuju Me sa sumnjom, oni ne vjeruju u Mene i kroz život hodaju sami. I time Mi se oni i dalje opiru, to su ljudi prema kojima se moram jako strogo odnositi i koji ničega nisu pošteđeni u zemaljskom životu, tako da će se oni još promijeniti prije nego bude prekasno. Ja ću jedino pokušati ostvariti njihovu promjenu volje, i ova se promjena može često dogoditi/nastati kroz jedan događaj kojeg vi smatrate kako je okrutan i nepravedan s Moje strane sve dok ste još nesvjesni činjenice da niste bili stvoreni jedino za ovaj zemaljski život već da je pred vama i dalje cijela vječnost. I poradi ove vječnosti Ja ću iskoristiti sva sredstva, zavisno o žestini vašeg otpora. Ali svatko tko Mi se preda neće više trebati iznimne metode poduke, i Ja ću postaviti Moju ruku pod njegove noge tako da će njegova zemaljska staza biti lako prohodna, premda on, također, i dalje zahtjeva iskušavanja kako bi povisio svoj stupanj zrelosti, što ga nagnava k Meni sve dok čak i posljednja razdaljina među nama nije bila prevladana, sve dok on ne bude mogao, u blaženom jedinstvu sa Mnom, zaključiti svoj zemaljski život.

AMEN

Spread the Truth