Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5014 (Duhovno siromaštvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5014, 4 Prosinac 1950

DUHOVNO SIROMAŠTVO…

Istinska dječja pobožnost treba ispuniti srce čovjeka koji Me želi moliti u Duhu i u Istini. A ovu dječju pobožnost ima jedino duboko ponizan čovjek, koji se osjeća malen i beznačajan, koji je svjestan svoje velike udaljenosti od Mene, a koji ipak ima dječju vjeru, koju Ja prihvaćam, kada Mi priđe moleći. On nema ništa do jedino ovu vjeru u Moju Ljubav, koja ga neće pustiti pasti, i ovo njegovo duhovno siromaštvo ga čini poniznim, no poniznome Ja darujem Moju milost, a putem milosti će on postati blažen. Duhovno siromaštvo je samo priznanje njegove nedostojnosti i želja za Mojom milošću i milosrđem, koju će također iskusiti svatko tko u takvoj poniznosti podiže svoje oči k Meni. Svi oni koji se osjećaju siromašni duhom, koji su svjesni svog nesavršenog stanja, pitaju za pomoć i traže je tamo gdje se nadaju Ljubavi i milosti. A Ja slavim one blažene, koji Mi se povjeravaju u njihovom duhovnom siromaštvu, koji poznaju sami sebe, a time također mole Mene, jer će jedna takva molitva biti uvijek ponizna i uvijek će od Mene biti odgovorena.

AMEN

Spread the Truth