Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5002 (Svjetlosna bića utjelovljena kao ljudska bića… Učenici posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5002, 19 Studenog 1950

SVJETLOSNA BIĆA UTJELOVLJENA KAO LJUDSKA BIĆA… UČENICI POSLJEDNJIH DANA…

Volja da Mi se služi veže ljudsko biće sa Mojim stadom učenika koje Sam podučio da proglašavaju Evanđelje. Svaka osoba koja želi raditi kao radnik u Vinogradu Gospodnjem je poželjna i primljena od strane Mene, budući da su mnogi žetaoci potrebni tijekom vremena Kraja. Ja jedino vrednujem slobodnu volju i dodjeljujem svima rad kojeg su sposobni obavljati. Otud, Ja ne odbacujem nikoga budući Ja trebam sve njih. Rad se prije svega sastoji od širenja Mojeg učenja Ljubavi, i ova Misija je iznimno važna budući da će tijekom posljednjih dana ljudi nepromišljeno provesti njihove živote u cjelosti bez Ljubavi. Razumljivo, netko tko će širiti Istinu mora sam živjeti život Ljubavi, inače njegove riječi ne bi imale nikakvog učinka na njegova bližnja ljudska bića. Otud Ja mogu jedino koristiti ljude kao radnike u Mojem Vinogradu ako sami vrše zapovijed Ljubavi spram Boga i drugih ljudi, jer jedino ovi ljudi su sposobni prihvatiti Moje poduke, ali u stvari, jedino ti ljudi se dobrovoljno nude da Mi budu u službi.

Prvi uvjet da bi se bilo prikladnim radnikom u Mojem Vinogradu se prema tome sastoji od aktivnosti nesebične Ljubavi spram bližnjega, i Ja također darujem Moju specijalnu Ljubav takvoj osobi koja sama živi život Ljubavi… Ja ga smatram za Moje dijete, jer on Me prepoznao kao svojeg Oca i želi Mi služiti poslušno… Iz ovog razloga, svaka osoba može sebe smatrati za Moje dijete tko sebe stavlja Meni na raspolaganje za duhovnu suradnju, dok su drugi doista Moje žive tvorevine koje Ja Ljubim i nikada ih ne želim izgubiti ali koji se najprije moraju dokazati kao Moja djeca ispunjavajući Moju volju. Posljedično tome, Ja šaljem Moju djecu njihovoj braći i sestrama koji još nisu prepoznali njihova Oca i dopuštam im da budu podučavani od strane prethodnih… što je Misija od takve važnosti da ću Ja uvijek raditi zajedno sa Mojom djecom kako bi spasio duše od njihove vječne propasti. Djeca koja su Me već pronašla trebaju također ukazati stazu drugima, tako da ovi, također, mogu doživjeti blaženstvo Mojeg prisustva, što ih jednako okreće u Moju djecu.

Tijekom vremena kraja čak svjetlosna bića moraju sići na Zemlju kako bi pomogli ljudima, budući da su oni iznimno snažno pod utjecajem od strane protivne strane a ljudi su preslabi da pruže otpor. Ova svjetlosna bića utjelovljena kao ljudska bića posjeduju snažne duše koje streme spram Mene, premda im nedostaje prošle svjesnosti o njihovom porijeklu. Oni će uvijek stremiti prema gore i nikada neće dozvoliti sebi da budu pod utjecajem nižih sila; unatoč tome, kao ljudska bića na Zemlji oni vode bitku sa njima ali će izroniti pobjedonosni.  Moćna psihološka snaga često nagovješta dušu odozgor, ipak duša nije ovoga svjesna, inače bi njezina misija postala manje važna, koja mora uvijek biti i ostati slobodna odluka volje. Duša može itekako posumnjati (da je svjetlosno biće) kao rezultat povećanog znanja, ipak poradi dušine vlastite dobrobiti ova činjenica će ostati skrivena od nje sve do vremena potpunog produhovljavanja, kratko prije njezine smrti, kada će, tijekom duhovne vizije, ona prepoznati njezino porijeklo i čezne za povratkom, puna čežnje, tamo gdje će ona iznova biti iznova blaženo ujedinjena sa Mnom.

Takvo jedno utjelovljeno svjetlosno biće može biti od velike dobrobiti na Zemlji zbog njegove duhovne snage i njegove Ljubavi spram njegovih bližnjih ljudskih bića, međutim, sve dok ono živi na Zemlji ono je samo ljudsko biće koje, poput svakog drugog bića mora proći kroz proces razvoja kako bi bio sposoban povećati svoje duhovne sile, jer on treba biti primjer za njegova bližnja ljudska bića koja mogu postići iste sile poput njega, ako su oni to voljni. Osoba na Zemlji može čak sakupiti ovu veću voljnu snagu svjetlosnih bića tako što će se okoristiti blagoslovima čina Spasenja, naračun čega je baš ovo učenje marljivo zastupano od strane onih koji će proglašavati Evanđelje. Isus Krist kao Božanski Iskupitelj i Njegovo učenje Ljubavi trebaju biti proglašavani ljudima, i za ovo Ja trebam Moje sluge na Zemlji, tako da će svi ljudi pronaći snagu stremiti spram uzlaza i osloboditi sebe od njihovog mučitelja koji ih želi uroniti u propast ako nisu bili pomognuti. Iz ovog razloga Ja ću blagosloviti svaku osobu koja želi pomoći ovim dušama, koja Mi služi kao sluga u Mojem Vinogradu, koji, kao duhovni pomoćnik, širi svjetlo u tami noći u kojoj ljudi hodaju bez da dosegnu ispravan cilj. A širiti svjetlo naznačava podučavati ljudi u Istini, koju Ja Osobno otkrivam onima koji Mi tako žele biti u službi.

AMEN

Spread the Truth