Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4998 (Sile unutar Zemlje… Erupcija… Razjašnjenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4998,¸11 Studeni 1950

SILE UNUTAR ZEMLJE… ERUPCIJA… RAZJAŠNJENJE…

Neće vas istraživanje i mozganje dovesti bliže Istini, nego radije Učenja, koja dolaze iz visine, koja Moja Ljubav razdjeljuje svima onima koji žude za Istinom zbog Istine, a ne zbog zemaljskog uspjeha. Ja vama doista mogu posredovati Istinu, a Ja ću to i učiniti, ako je ona željena, no nikada se ne može smatrati da je u posjedu Istine čovjek, koji s time naganja svjetovne interese, što je i sasvim razumljivo, da Ja ne želim osnažiti moć Mojega protivnika, koji se krije iza svijeta i njegovih mamljenja, i tako mnogog čovjeka nagoni na istraživanje i mozganje, da ga pridobije za svijet, dakle otuđi od Mene. Istina jest i ostat će Božanski udio, i tko hoda u Istini, Meni je blizu, kao međutim i obratno, čovjek koji se udaljio od Mene kroz njegovu pretjeranu naklonjenost materiji, nikada ne može stajati u Istini, budući smo Ja i Istina nerazdvojivi. I zato dopustite da vam bude kazano, da ni u područja koja leže izvan Zemlje, čovjek ne može prodrijeti svojim razumom, da stoga istraživanja razumske naravi ne mogu iznijeti rezultate u skladu s Istinom, i da Čista Istina može biti dobivena jedino kroz djelovanje Duha u čovjeku. A ako ona i odstupa od rezultata znanosti, ona međutim jamči svoju autentičnost (nepatvorenost), budući je ona od Mene Osobno dovedena ljudima, koji dopuste da Moj Duh djeluje u njima. No opet je jedino za takve ljude ona i prihvatljiva, tako da spoznaja Istine opet pretpostavlja djelovanje Duha u čovjeku, zbog čega nije uputno da se kroz Duh stečeno znanje o stvarima koje nisu dokazive želi prenijeti ljudima koji su još sasvim neprobuđenog duha, jer oni to ne shvaćaju, a što ne shvaćaju, oni odbacuju i napadaju navjestitelje.

Pa tako tim ljudima nisu razjašnjivi ni procesi unutar Zemlje, koje oni sami ne mogu opaziti. Nadalje, također je tek malo ljudi sposobno sebi načiniti ispravnu sliku o procesima u svemiru, jer za to je potrebna moć (mogućnost) duhovnog predočavanja, što zahtijeva potpuno odvajanje od materije. Nijedan čovjek svjetovnih nazora ne može promatrati duhovne procese, koji su međutim odlučujući za prirodne procese u pojedinačnim materijalnim tvorevinama. Tako se i rotacijski pokreti mogu pojačati kroz djelovanje duhovnih snaga u Zemljinoj unutrašnjosti, a opet, ipak biti regulirani baš od takve više inteligencije, da se ne poremete postojeći prirodni zakoni, odnosno, da ne djeluju Zemljo-razorno, prije nego od Mene bude dopušteno da se Zemlja kroz to djelo uništenja preoblikuje prema Mojoj volji. Svako kretanje se ostvaruje kroz duhovnu snagu, a dok god ova snaga još nalazi svog gospodara, i svaki zemaljski proces je u Božanskom redu, odnosno, bez opasnosti od razornog djelovanja, budući njoj gospodareća (obuzdavajuća) snaga sprječava, tamo gdje se ona želi prekomjerno razviti. No, povremeno im je dopušteno slobodnije kretanje, i to onda rezultira erupcijama unutar Zemlje, budući te snage traže sebi izlaz, kako bi iz unutrašnjosti Zemlje stigle do površine. Zbog toga su ove erupcije to češće i nasilnije, što više se bliži Kraj, budući snage unutar Zemlje razvijaju izniman poriv i strahovito su aktivne. Zemljine će rotacije stoga biti potaknute iznutra prema van, ali regulirani suprotstavljenim snagama, sve dok prekomjerno djelovanje iznutra ne bude rezultiralo podrhtavanjima Zemlje i erupcijama, tako da prirodni zakoni ostaju nepobitni (neoborivi, nepromjenjivi) tako dugo dok ih Ja Sam Svojom voljom ne poništim, kada dođe Kraj ove Zemlje… 

AMEN

Spread the Truth