Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4995 (Očeva skrb za Njegovu djecu… Dijete-štvo Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4995, 6 Studeni 1950

OČEVA SKRB ZA NJEGOVU DJECU… DIJETE-ŠTVO BOŽJE…

Sva su ljudska bića Moja djeca i Ja ih zahvaćam sve sa istom Ljubavlju, budući Moja Ljubav za Moje žive tvorevine ne može nikada prestati i ne poznaje iznimke. A ipak, nebrojeni ljudi su i dalje toliko daleko od Mene da oni više ne osjećaju snagu Moje Ljubavi, ipak njihovom vlastitom slobodnom voljom budući se odvraćaju od Mene a zrake Moje Ljubavi mogu jedino dodirnuti prijemčivo srce. Otud oni su poput djece koja su napustila kuću Njihova oca, koji su odselili u daleke krajeve budući su mislili kako će moći proći bez Očeve Ljubavi. Ja želim iznova zadobiti ovu djecu budući Moja Ljubav čezne za njima i budući Ja također znam da, izvan Očeve kuće, oni žive u nedaći i bijedi, pošto Ja znam Moju djecu i njihovo katastrofalno stanje koje je njihova sudbina sve dok su razdvojeni od Mene. Ja ih pokušavam iznova zadobiti i privlačit (pobuđivat) ću njihovu Ljubav sve dok oni iznova nisu Moji Vlastiti, dok nisu blaženo sretni u Očevim rukama… Unatoč tome, jedno beskonačno dugo vrijeme može proći prije nego Ja ostvarim Moj cilj; međutim, Ja Sam popustljiv i strpljiv, i Moja Ljubav ne poznaje granica. Što ne postignem prije postići ću kasnije, ali prije ili kasnije čak će i posljednje dijete pronaći svoj put nazad, pa ako i nakon jednog beskrajno dugog vremena. Ja ću postići Moj cilj sasvim izvjesno; međutim, sve dok su oni udaljeni od Mene Moje žive tvorevine moraju i dalje trpjeti neopisivo i prema tome Ja pokušavam skratiti njihovo stanje patnje koristeći se svakim sredstvom da slomijem njihovu tvrdokornost i tako što im se otkrivam kao naj-voljeniji Otac… ali uvijek imajući na umu slobodnu volju, koju oni moraju zadržati kao Moja istinska djeca kako bi postali savršeni. Oni će postići dijete-štvo Božje i postati Meni slični u svemu, kao istinska djeca oni će doći u posjed Očevog nasljeđa i stvarati i oblikovati sa Mnom u vječnoj sreći. Jedino na Zemlji duše mogu postići cilj sazrijevanja u Moju istinsku djecu. Njima je određen najviši i najveličanstveniji cilj. Pa ipak, koliko li se samo malo stremi spram njega od strane ljudi kojima Ja, kao Otac, želim pripremiti najveličanstveniju sudbinu. U prošlosti oni su postali porobljeni od strane Mojeg protivnika i dozvolili sebi pasti pod njegov utjecaj, i ovo stanje ropstva mora najprije biti raskinuto od strane njih prije nego mogu biti prihvaćeni u Očevu kuću, oni se moraju odreći ovog svijeta koji je njegovo carstvo; to jest, oni ne bi smjeli žudjeti za privlačnostima i zadovoljstvima ovog materijalnog svijeta nego moraju usmjeriti nihovu volju spram Mene i, poput izgubljene djece, čeznuti za roditeljskom zaštitom i roditeljskom Ljubavi. Onda ću im Ja izići u susret kako bi im ukazao put koji ih bezbjedno vodi nazad k Meni, nazad u Očevu kuću. Jednog dana će se svaka duša vratiti Meni, ipak Moja Ljubav pokušava skratiti vrijeme udaljenosti od Mene, budući je to vrijeme bez blaženstva, vrijeme duhovne tame i slabosti. I pošto Ja Ljubim Moje žive tvorevine Ja također prilazim svim ljudima tako da će oni naučiti prepoznati njihova Oca i podrediti se Njegovoj volji. Ali netko tko Mi se unatoč tome suprotstavlja neće biti prisiljen od strane Mene. Međutim, on priprema za sebe mučnu sudbinu, on sebe lišava nebeske blaženosti, on se odriče dragocjenih blaga poradi prolaznih zemaljskih vlasništava… i on će i dalje ostati razdvojen od Mene za jedno beskrajno dugo vrijeme i hoće time biti kontroliran od strane Mojeg protivnika… ipak uvijek poradi njegove vlastite pogreške.

AMEN

Spread the Truth