Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4990 (Ljubav… Primanje snage… “Ljubav se ohladila…” Ozbiljna opomena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4990, 29 Listopad 1950

LJUBAV… PRIMANJE SNAGE… LJUBAV SE OHLADILA… OZBILJNA OPOMENA…

Svako Ljubavno služenje ima učinak primanja snage… Ako bi vi ljudi ovo primili k srcu, za vas ne bi postojala nikakva slabost, ni u vjeri, ni u prosuđivanju, i vaš život bi bio lagan. Ono što date iz Ljubavi, primili bi natrag tisućerostruko, i stoga se ne bi ni trebali bojati nikakve zemaljske brige… Ali, kako to izgleda u svijetu? Bijeda i nevolja, nevjera i neznanje obilježavaju stanje ljudi, a sve to ukazuje na Kraj…

Ljubav se ohladila među ljudima… Stoga im također nedostaje snaga, koja je posljedica Ljubavnog djelovanja… To je slabo čovječanstvo koje odmiče u tami duha. Ljubav se ohladila među ljudima… Vi ne možete izmjeriti kako teško je ovo za njihove duše, jer time dokazuju svoju udaljenost od Boga, budući Božja blizina neizostavno znači primanje snage, Božja blizina je međutim osigurana jedino kroz djelovanje u Ljubavi. Ali, što želite postići vi ljudi,ako ste daleko od Boga… Svako poduzimanje vas onda vodi jedino u bezdan, koliko god vi još tako gorljivo stvarali i djelovali; budući ste bez Boga pripali onome koji je Njegov protivnik i kojemu jedinome dugujete vaše bijedno stanje.

Samo Bog je vaše spasenje, ako Ga ne tražite, onda ste izgubljeni za vječna vremena. Samo Bog je snaga, moć i slava, i u Njegovoj blizini ćete živjeti u blaženstvu. Ali, vi ste daleko od Njega, vaš duh je zatamnjen, hodate slijepi i bez snage na Zemlji, te slijepi i bez snage ulazite u duhovno kraljevstvo, a vaše bijedno stanje napreduje zbog vaše krivnje.

Jedino Ljubav vas oslobađa, jedino Ljubav vas vodi bliže Bogu, Ljubav vam prenosi snagu i svjetlo, Ljubav vas izbavlja. Nadvladajte sebe same, vi koji ste još snažno posađeni u sebičnu ljubav, okrenite se bližnjemu i držite otvorene oči za njegovu patnju; pomozite mu, budite neprestano aktivni u nesebičnoj Ljubavi. Onda ćete rasti u snazi i svjetlu, težit ćete Bogu, Koji vam se otkriva kroz vaše Ljubavno djelovanje, s Kojim se vi kroz vaše Ljubavno djelovanje povezujete, tako da On djeluje sa i u vama.

Ljubav se ohladila među ljudima… Pobrinite se,da vi ne budete među onima za koje više nema spasa, jer su napustili Boga. Nastojte sebi osigurati Njegovu blizinu kroz djelovanje u Ljubavi, i pobrinite da se u vama umnoži snaga, da čvrsto i nepokolebljivo vjerujete i da oživite vjeru kroz Ljubav. Onda vas zemaljski svijet više neće opterećivati, živjet ćete u stalnom stremljenju duhovnom kraljevstvu, osjećat ćete Božje prisustvo i biti ispunjeni Ljubavlju i snagom, a budući da sada živite u i sa Bogom, sve će vam uspijevati, vaš duhovni, a također i zemaljski rad, bit će blagoslovljen… Ne dopustite da se Ljubav ohladi, tako da vi ne budete među onima, koji bi se trebali bojati bliskog Kraja (1 Ivanova 4:16-18), koji su udaljeni od Boga, i pripadaju onome koji je Njegov protivnik.

AMEN

Spread the Truth