Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4989 (Zajedničko djelovanje u onostranom kraljevstvu… Pomoć neupućenima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4989, 28 Listopad 1950

ZAJEDNIČKO DJELOVANJE U ONOSTRANOM KRALJEVSTVU… POMOĆ NEUPUĆENIMA…

Duboka Ljubav povezuje duhovna bića u onostranom kraljevstvu, koja više ne prebivaju u tami, pa otuda oni također djeluju sjedinjenim snagama, čim žele izvesti nešto za što nije dovoljno vlastito primanje snage; tj., oni doista u onostranom već mogu biti primatelji snage, no ipak tako dugo u ograničenoj mjeri, dok god oni još nisu savršeni, dakle, svjetlosna bića, koja stoje u neposrednoj povezanosti sa Bogom. Ipak, oni već mogu biti aktivni srazmjerno njihovom primanju snage. Ali, djeluju li oni u zajedništvu, onda je njima moguće sve što žele, no njihova volja je uvijek jednaka Božjoj volji. Zajednička Ljubav duhovnih bića se gotovo uvijek proteže na duše koje još uvijek prebivaju u tami na Zemlji i u duhovnom kraljevstvu. Oni im nastoje donijeti pomoć, a gdje to ne uspijeva njima samima, oni se povezuju u zajedničkom djelovanju, i također imaju veliki uspjeh. (28 Listopad 1950) Svi njihovi napori su usmjereni u to da donesu svjetlo bićima koja još prebivaju u tami, da im stoga razjasne o njihovom stanju u sadašnjosti i budućnosti, što oni mogu jedino u obliku misaonog prijenosa. Često je vrlo teško vršiti misaoni utjecaj na duše, posebice na one koje su još na Zemlji, budući da se ove više okreću zemaljskom životu, i također malo vjeruju u nastavak života duše, kao i u bića koja su u duhovnom kraljevstvu i koja žele imati vezu sa ljudima na Zemlji. Onda često nije dovoljna snaga jedne Ljubav-ne duše, i one traže pomoć od jednako zrelih prijatelja u svjetlosnom kraljevstvu. Ovo je proces od iznimnog značaja, prenošenje misaonih struja na ljude bez prisile volje… to je primjena snage koja ne smije slomiti nikakav otpor. I zato ovi valovi misli uvijek i uvijek iznova obigravaju oko duše čovjeka i nastoje pribaviti pristup u ljudsko srce, koje se takvim strujama intuitivno (osjećajno) okreće, kada se jednom otvorilo. Otvaranje srca je gotovo uvijek posljedica neugodnih životnih situacija, muke i patnje, i razočarenja svake vrste… Zbog toga je životna sudbina ljudi često niz takvih bolnih događaja, koji svi trebaju imati za cilj jedino da se srce dobrovoljno otvori, kada je dotaknuto strujama iz svjetlosnog kraljevstva, tako da je onda prijemčivo za misaona strujanja, koja su mu prenesena od svjetlosnih bića kao Ljubav-no djelovanje. Zato takva bića često odlučujuće zahvaćaju u životnu sudbinu, ali ne prema vlastitoj, nego prema volji Boga, Koji im je povjerio ljude kao štićenike, a također im daje i punomoć da na njih utječu, tako da njihov duhovni razvoj bude uspješan. A baš takvo je i djelovanje svjetlosnih bića na nesavršene duše u onostranom, koje moraju biti opskrbljene prema njihovom odgovarajućem stanju, a njihov put razvoja u onostranom je također povjeren duhovima zaštitnicima, koji stoje u znanju, i otuda također uviđaju svaku mogućnost koja bi mogla donijeti pomoć dušama tame. Proces razvoja u onostranom može dalje napredovati, kao što međutim može i nazadovati, budući da je i onda volja bića još slobodna. Tako se na volju može utjecati samo bez ikakve prisile, što može procijeniti jedino svjetlosno biće, a njemu je ovo povjereno prema Božjoj volji. No, kao što se na Zemlji ljudi često udružuju u djelovanju protiv Boga, dok jedan usvaja stajalište drugoga, i također ga zastupaju naspram bližnjih, tako se mora i u duhovnom kraljevstvu uspostaviti zajedničko djelovanje, tako da volja čovjeka na Zemlji ostane slobodna, a ipak postoji mogućnost da se ona promijeni. Ovo je stoga neprestana borba svjetla protiv tame, koja se međutim ne provodi kao na Zemlji kroz neprijateljstva i volju za uništavanjem, nego je vođena jedino duhovnim oružjem, dok se svjetlosna bića bore za srca ljudi koji sebe dobrovoljno podvrgnu njihovom utjecaju, koji se puste voditi u njihovom razmišljanju i djelovanju, koji odvajaju svoje misli od zemaljskog svijeta i okreću ih duhovnom kraljevstvu, u kojemu oni jednom trebaju voditi istinski život, što ih čini vječno blaženima.

AMEN

Spread the Truth