Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4986 (Ljubav… Gušt davanja… Uzvraćena Ljubav… Vjera u Kristov Čin Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4986, 21 Listopad 1950

LJUBAV… GUŠT DAVANJA… UZVRAĆENA LJUBAV… VJERA U KRISTOV ČIN SPASENJA…

Probudite se u/za novi život… Pokušajte zapaliti plamen Ljubavi u vama, neprestano mu priskrbljujte novu hranu i na taj način potpalite vašu Ljubav spram Boga, koja će vas učiniti vječno sretnima. Onda ćete biti sigurni za (ili ‘imati uvjerenje u’) vječni život, stanje obilne snage i svjetla u neograničenoj slobodi. Onda ćete biti slobodni činiti štogod želite, vi ste pobijediti smrt, jer sav nedostatak snage, sva slabost će otpasti od vas i vi ćete živjeti i biti blaženo sretni. Ipak ovo se jedino može ostvariti pomoću Ljubavi a Ljubav vam ne može biti dana, vi je morate zapaliti sami. Vi morate pomoći gdje je pomoć potrebna i, oživljeni od strane osjećaja unutarnje sreće, neprestano ostvarivati nova djela Ljubavi, onda ćete uvijek držati vatru unutar vas zapaljenu, vi ćete ju hraniti i biti neprestano aktivni sa nesebičnom Ljubavlju. Jedino vas gušt davanja nagoni na obnovljenu dobro-dušnu aktivnost, i vi ćete ovo doživjeti kada gledate u oči potrebitog ljudskog bića nakon što ste mu pomogli. Ova nagrada je daleko ljepša nego materijalna plaća, jer ona je uzvraćena Ljubav koja sjaji iz ovih očiju. Onda ste opet zapalili Ljubav u srcu vašeg bližnjeg ljudskog bića, sićušna iskrica je od strane vas bila zapaljena i još jednom će se plamen Ljubavi raširiti i komunicirati sebe drugim ljudima. Jedino ujedinjena aktivnost Ljubavi može iskupiti ljudsku rasu od stanja duhovne nevolje u kojoj se ona nalazi. Jedino Ljubav-na aktivnost rezultira u svjetlu i milosti i vodi vas do Boga, Same Vječne Ljubavi. Međutim što se kraj više približava to će se Ljubav više hladiti među ljudima (Matej 24:12), budući oni jedino žive za njihove vlastite ciljeve i nemaju osjećaja za patnju njihovih bližih ljudskih bića. Udaljenost od Boga će prema tome postati sve više očigledna, provalija između ljudi i Boga će postati skoro nepremostiva, tama u ljudskim srcima neprodirna, jer svjetlo Ljubavi neće biti sposobno obasjavati i prema tome neće osigurati iluminaciju, a Onaj Koji bi bio sposoban pomoći nije zazivan, budući On nije priznat… Isus Krist, Božanski Iskupitelj, će biti nesposoban distribuirati blagoslove Njegovog djela Spasenja, Njemu se neće pristupati za njih jer ljudi ne vjeruju u Njega. I ovo je najgora situacija, jer onda će njima nedostajati snage i potpore bez koje, međutim, oni ne mogu postati sretni. Ljudi više ne vjeruju što im je savjetovano vjerovati, i ako oni ne priznaju Božanskog Iskupitelja oni Ga neće niti zazivati, posljedično tome oni su duhovno neprosvjetljeni i prema tome trpe tešku nevolju. Oni su već u stanju smrti a mogli bi zasigurno biti izbavljeni od nje ipak nikada bez Ljubavi, nikad bez Božanske milosti, ali ljudska volja nju najprije mora zahtijevati. Pokušajte sebe probuditi u život… vi ste to sposobni napraviti samo ako to želite… Prakticirajte nesebičnu Ljubav spram bližnjega i naći ćete laganim priznati Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta i Sina Božjega, jer onda će vas duh unutar vas prosvjetljiti, tako da ćete biti u stanju vjerovati budući živite život Ljubavi. Probudite se u/za novi život, jer čas je blizu kada će biti odlučeno da li je vaša duša odabrala život ili smrt. Iskoristite svaku priliku da aktivno prakticirate Ljubav prema bližnjemu, i doživjet ćete blagotvoran osjećaj da ste ispunjeni sa novim životom… Onda ste nadvladali smrt i ne trebate se bojati konačnog kraja, jer onda ćete živjeti u svjetlu i Istini, i živjet ćete vječno.

AMEN

Spread the Truth