Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4982 (Sedma i osma Zapovijed…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4982, 15 Listopad 1950

SEDMA I OSMA ZAPOVIJED…

Za Moje dijete, koje Mi služi sa odanošću i upornošću, još jedan znak Moje Ljubavi i milosti: Vama je također bila dana zapovijed: ‘Ne ukradi.’ Ako uzmete štogod pripada njemu vi prilično očito zanemarujete zapovijed Ljubavi za vašeg bližnjega. Vi bi trebali poštovati vlasništvo vašeg bližnjega, i doista ga čak štititi protiv njegovih neprijatelja, inače ne osjećate Ljubav spram njega koju zahtjevam od vas. Vi trebate Ljubiti vašeg bližnjega kao sebe same… i vi ćete biti zahvalni svakome tko poštuje vaša vlasništva; otud vi trebate napraviti isto kako bi također zadobili Ljubav vašeg bližnjega. Štogod steknete nezakonski neće za vas rezultirati u nijednom blagoslovu, radije će vas opteretiti i prignječiti vašu dušu koja se želi uzdići. Vi ne smijete krasti… Ovo se ne tiče jedino zemaljske robe, koju ne bi trebali oduzeti od drugih ljudi. Vi mu također možete prouzročiti duhovnu štetu niječući mu ono što koristi njegovoj duši i što Moja milost daje svim ljudima i što njemu može biti dano od strane svakog od njegovih bližnjih ljudskih bića. Time, svatko tko posjeduje duhovno blago je njega primio od Mene… Međutim, vaše bližnje ljudsko biće također ima isto pravo sudjelovati u njemu… i vi ne bi trebali umanjiti ovo pravo uskraćujući mu stvari koje su također naumljene za njega. U tom slučaju vi više nego manje također oduzimate od njega ono što mu pripada, čak ako on još nije došao u posjed toga. Vaše ponašanje onda neće otkriti nikakvu Ljubav za vašeg bližnjeg i čak još manje Ljubav za Mene, vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti. Svako umanjenje duhovnog ili zemaljskog blaga je prema tome uključeno u ovu zapovijed, i bilo koji nemar Ljubavi za druge ljude će se reflektirati na vas same, koji ćete primiti kako dajete, i koji ćete izgubiti ono što oduzmete od drugih ljudi. I time, duhovno i zemaljski vi ćete primiti nagradu koju zaslužujete…   

I u istom duhu vi trebate razumjeti sljedeću zapovijed ‘Ne svjedoči lažno o svom bližnjemu.’ Vaša usta bi uvijek trebala govoriti iskrenu (časnu) Istinu, vi nikada ne bi trebali oštetiti ugled vašeg bližnjega, njegov položaj među njegovim bližnjim ljudskim bićima, tako što govorite laži. Bilo kakvo klevetanje je grijeh protiv ove zapovijedi, sa svakom laži osoba uzrokuje štetu drugim ljudima i djeluje okrutno i nepošteno, za što će on morati odgovarati. Kad je od vas zatraženo da svjedočite vašem bližnjemu budite istiniti i puni Ljubavi za njega. Pokušajte razumjeti njegove pogreške i dobro-dušno mu ih ukažite ali ne iskorištavajte njegovu slabost tako što ga pokušavate poniziti radi vašeg osobnog dobitka. Vi možete oštetiti drugu osobu sa nepromišljenom riječju i probuditi misli osvećivanja u njemu koje će ugušiti svu Ljubav i učiniti osobu grešnom. Vi bi zasigurno trebali ostati istiniti, time ne hvaliti jednu nezaslužnu osobu protivno svom uvjerenju i savjesti, ali udaljite sebe od svakog čina neljubaznosti, udaljite sebe od svakog omalovažavanja drugih ljudi radi vaše vlastite prednosti. Svaki sud nad vašim bližnjim koji se ne podudara sa Istinom je gnusno kršenje ove zapovijedi jer mu nedostaje sve Ljubavi i ne donosi časti vama ljudima. Svaka laž treba biti osuđena ali kada je jasno naumljena oštetiti drugu osobu ona postaje dvostruki grijeh, grijeh protiv druge osobe i grijeh protiv Mene, Koji Sam Osobno vječna Istina… To je prijestup protiv zapovijedi Ljubavi protiv Mene i protiv vašeg bližnjega.

AMEN

Spread the Truth